• Projekt Šafran - 9. 11. 2022

      Žiaci 9. B triedy s pani učiteľkou Mgr. Lenkou Fiľakovskou sadili cibuľky šafranov. V rámci predmetu dejepis sme sa zapojili do medzinárodného projektu Šafran. Jednou z prvých aktivít je výsadba žltých šafranov. Cieľom projektu je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci na celom svete cibuľky žltých šafranov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu na konci januára. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú museli nosiť židovské deti v čase nacistických perzekúcii. Projekt Šafran ponúka možnosť upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie, rasizmu a prenasledovania. Poukazuje na nevyhnutnosť vzájomnej tolerancie a rešpektu voči všetkým ľuďom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie.

     • Halloween - 26. 10. 2022

      Včera sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu v duchu Halloweenu a o najkreativnejšiu masku na škole. Cieľom bolo podporiť kreativitu žiakov a sociálne vzťahy v triede. Žiaci sa zdokonaľovali v rôznych zručnostiach pri práci s rôznymi materiálmi (papier, kartón, plasty, sklo, prírodné materiály). Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu vyhrala 7.B a najkreativnejšiu výzdobu 5.B. Masky: 1. Elizabeth Majová 5.C, 2. Oliver Hutera 5.A, 3. Alena Kečkešová 7.A.

  • Partneri

   • ŠKOLA JE ZAPOJENÁ V PROJEKTE ERASMUS+
   • Asistenti učiteľa
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 7. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č.1, 851 03 Bratislava Slovakia
   • 317 80 474
   • 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie