• Súťaž basketbalových zručností

     • V okresnom kole súťaže basketbalových zručností obsadili naše najmladšie talenty 2. miesto. Mali sme ťažkých štvrtáckych súperov, s ktorými sme hrali  vyrovnané zápasy. Vďaka za výbornú reprezentáciu školy. Školu reprezentovali:  Viktória Drábiková, Ester Bancíková, Samuel Rišian, Lukáš Kánovský, Matúš Tahotný, Adam Urbán, Michal Gramata, Michal Obrtlík, Alexander Havran a Tomáš Halúska.  

     • MO vo florbale - 17. 05. 2022

     • Naši žiaci z Lachovej zaznamenali ďalší skvelý výsledok, keď na školských majstrovstvách obvodu vo florbale obsadili 2. miesto. Turnajom prešli vďaka individuálnemu majstrovstvu, kvalitnej kolektívnej hre a bojovnosti. Zlato im ušlo v posledných minútach finálového zápasu proti florbalovej ZŠ Gercenova (3:1), ale striebro potešilo. Za Lachovou ostalo ešte ďalších 10 škôl 5. obvodu.

      Našu reprezentovali: Adam Kiaba, Dominik Gajdoš, David Halák, Alexander Kuchárik, Slavomír Škrabák, Teo Bartoň, Bruno Bartoň, Martin Štubňa, brankári Samuel Štuk a Michal Lipár.

      Gratulujeme!

     • Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa konala zbierka Deň narcisov. Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali 888,82 eur. 

      Ďakujeme!

     • Kolekcia oblečenia s logom ZŠ Lachova 1

     • Hlasovanie od 2.5.2022 do 6.5.2022 cez edupage

      Milí žiaci, rodičia a kolegovia !

      Máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

       Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte od 2.5. 2022 do 6.5.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nie len mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky :-)

      Následne bude dva týždne otvorený e-shop, v ktorom si budete môcť (nie musieť) kúpiť oblečenie podľa vlastného výberu s víťazným motívom a takto sa identifikovať so svojou školou.

       

      Výsledky hlasovania:

       

      1. motív -79 hlasov

      2. motív -83 hlasov

      3. motív -56 hlasov

       

       

       

     • Testovanie T9

     • výsledky školy

      Výsledky školy: 

      SJL - 68,3% (celoslovenský priemer  59,3%)   

      MAT - 65,5% (celoslovenský priemer 53,2%)   


      SJL: + 9,2%

      MAT: + 12,3%


      Gratulujeme žiakom 9. ročníka a všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto výsledku.

       

     • Úspechy našich žiakov v matematických súťažiach

     • PYTAGORIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 30.3.2022

      Úspešní žiaci:

      • 5. ročník: Celkový počet súťažiacich: 130 

      Leona Bernátová: 14 - 15 miesto (5.A)

      Michaela Imreová: 21. - 23 miesto (5.B)

      Nina Wildgrube: 39 - 40 miesto (5.B)

      • 6. ročník: Celkový počet súťažiacich: 123

      Peter Capek: 21 - 24 miesto (6.B)

      • 8.ročník: Celkový počet žiakov: 43 

      Adam Kiaba: 2. miesto (8.B)

      Michal Polc: 6. miesto (8.A)

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 12.4.2022

      Úspešní žiaci:

      • 7. ročník: Celkový počet súťažiacich: 33

      Mária Brudňáková: 4 - 6 miesto (7.B)

      • 8. ročník: Celkový počet súťažiacich: 31

      Michal Polc: 3. miesto (8.A)

      Richard Kuzica: 8 - 9 miesto (8.A)

     • Stolný tenis - okresné kolo

     • Dňa 6.5.2022 sa naše dve družstvá ZŠ Lachova zložené zo 4 dievčat a 5 chlapcov zúčastnili na Majstrovstvách okresu družstiev v stolnom tenise. Po náročných ale férových zápasoch s výbornou konkurenciou si petržalské zlato a titul majstra okresu zaslúžene odniesli naši chlapci a postúpili na majstrovstvá kraja. Dievčatá obsadili 3. miesto. Gratulujeme. Školu reprezentovali Adam Kiaba, Bruno Bartoň, Richard Kuzica, Benjamín Břečka, nehrajúci kapitán Adam Žiška, Vanesa Haláčková, Karin Michalková, Anna Kališová a Ella Nicol Paľovská.

     • Riaditeľské voľno

     • 18.5.2022 - Testovanie - 5

      V súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. Vám oznamujem, že na deň 18. 5. 2022 bolo rozhodnutím riaditeľa Základnej školy, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava udelené žiakom 6. – 9. ročníka voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov (celoslovenské testovanie piatakov).

       

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 19.5.2022.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ.

     • Výchovný koncert v Slovenskej filharmónii

     • V piatok 6. mája boli žiaci 6. - 9. ročníka na koncerte Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii. Čas strávený v priestoroch Reduty bol pre nich veľkým zážitkom. V interaktívnom programe moderovanom Martinom Vanekom bola žiakom predstavená rozprávka Josefa Suka Radúz a Mahuliena. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Veríme, že to nebolo naposledy a tešíme sa na ďalšie zaujímavé a podnetné koncerty.

     • ERASMUS+

     • Stretnutie v Záhrebe

      Naša škola je tretí rok zapojená do projektu ERASMUS+ pod názvom „Vodné systémy v Európe“. Projekt je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie. Našimi partnerskými školami sú školy v Českej republike, Chorvátsku a Lotyšsku. Naša druhá návšteva bola v Chorvátsku, v Záhrebe. Absolvovali sme bohatý program plný rôznych aktivít. Navštívili sme ekologickú čističku odpadových vôd, národný park Krka, Zadar, bažiny a iné. Projekt je zastrešovaný pani učiteľkami PaedDr. Janou Blaňárovou, Mgr. Zuzanou Kohútovou a PaedDr. Renátou Hebortovou. V projekte sú zapojení žiaci z 9.A triedy – Dávid Ardon , Michal Ďurajka , Kristína Fabiánová , Laura Havranová , Alexandra Jankovičová , Gréta Jurinová , Nina Košičárová , Miriam Kročianová ,Alexander Kuchárik a Adam Zaklai .

     • Novodobo so Shakespearom

     • Naša škola sa každoročne zúčastňuje okresnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Je to súťaž v prednese poézie, prózy a v speve. Súťaží sa v dvoch kategóriach: 5. a 6. ročník, 7. až 9. ročník. Našu školu reprezentovalo  11 žiakov. Naši žiaci boli tento rok veľmi úspešní, 7 z nich získalo ocenenia. Samuel Bálint získal 3. miesto v prednese prózy-mladší žiaci, Júlia Cigáneková 2. miesto a Laura Havranová 3. miesto v prednese prózy-starší žiaci, Nina Wildgrube 1. miesto a Alena Kečkešová 3. miesto v speve-mladší žiaci, Vanesa Halačková 1. miesto a Viktória Lapinová 3. miesto v speve-starší žiaci.Na súťaž ich pripravovali pani učiteľky PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Mária Máčadyová. Všetkých suťažiacim GRATULUJEME.

     • Deň Zeme na ZŠ Lachova

     • 22. apríl patrí Dňu Zeme. Tento sviatok bol založený v USA v roku 1970. Prvýkrát bol oslávený v meste San Francisco pričom snahou osláv bolo vyzvať ľudí k celosvetovému spoločnému úsiliu za ochranu našej planéty. Pri príležitosti tohto dňa žiaci piateho ročníka diskutovali na hodinách biológie o pozitívnych a negatívnych vplyvoch človeka na Zem. Následne svoje myšlienky dali na papier. Vznikli nádherné plagáty, ktoré si môžu žiaci pozrieť na nástenke v priestoroch školy.

     • 28. 04. 2022 - Deň narcisov

     • Vážení rodičia,

      28. apríla (štvrtok) sa koná Deň narcisov. Aj naša škola sa do neho aktívne zapája. Ak sa rozhodnete prispieť na podporu tejto zbierky, účelom ktorej je získať zdroje na celoročnú adresnú pomoc onkologickým pacientom v rôznych formách, ale tiež na edukácii verejnosti - predovšetkým mladej generácie - smerom k prevencii, Liga proti rakovine naším prostredníctvom tlmočí svoje veľké poďakovanie. Narcis je symbolom podpory a spolupatričnosti už 26 rokov. Príspevok do zbierky je dobrovoľný, v ľubovoľnej sume.
      Do 6.5. je možné podporiť zbierku zaslaním SMS na 848 v hodnote 3,- Eurá.      ĎAKUJEME

     • Tanečný krúžok na ZŠ Lachova

     • Za uplynulé dva mesiace sa dievčatá z tanečného krúžku MaXy dance zúčastnili celoslovenských súťaží v Prešove a Bratislave v tanečných disciplínach disco dance. Zo súťaže si odniesli krásne 1. miesto v skupinovej disciplíne (Lina Szabová, Júlia Kováčová a Nelka Ďurišová) a rovnako 1. miesto v sólovej kategórii pre Nelku Ďurišovú.

     • Projekt Enter

     • Vrámci projektu ENTER sa na našej škole uskutočnil micro:bit workshop. Zúčastnili sa na ňom naši piataci. Spolu s lektormi postavili autíčka micro.bit Ring:bit Car, ktoré aj naprogramovali v programe MakeCode for micro.bit. Je to pekný začiatok práce s touto pomôckou.

     • Projekt Šafran

     • Na začiatku školského roka sme vysadili cibuľky šafranu. Tak sme sa so žiakmi 9.A triedy zapojili do medzinárodného projektu Šafran, ktorým si pripomíname detské obete holokaustu. Na začiatku jari nám vykvitli. Tieto krásne kvety pripomínajú, že aj po najhroznejších udalostiach začína nový život a my môžeme dúfať, že veci budú lepšie ako predtým. Žlté šafrany dávajú nádej pre budúcnosť. Pripomínajú nám, aké je dôležité prijať a vážiť si ľudí všetkých kultúr a národností.