• Okresné súťaže

    • Naša škola organizuje tieto súťaže:

     1. "MALÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU".
     Súťaž je určená pre žiakov I. stupňa okresu Bratislava-Petržalka. Autorkami tejto súťaže sú učiteľky anglického jazyka Mgr. M. Máčadyová, Mgr. M. Malinkovičová a PaedDr. R. Hebortová. Táto súťaž je jedinou tohto druhu v Slovenskej republike.


     2. "SLÁVIK SLOVENSKA" - okresné kolo.
     Súťaž je určená pre žiakov základných škôl. Súťaží sa v ľudovom speve. Organizátorkou je Mgr. Zuzana Miškovičová.


     3. "OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU" - okresné kolo súťaže.