• CHARAKTERISTIKA

    •  http://dokumenty.zslachova.sk/%C5%A0kolsk%C3%BD%20vzdel%C3%A1vac%C3%AD%20program/%C5%A0kvp_5_9ro%C4%8D_2016_17Važení rodičia !

     Školským rokom 2008/2009 začala reforma školstva v Slovenskej republike.
     Naša škola postupne pripravuje  pre žiakov školský vzdelávací program(ŠkVP), ktorý budeme postupne rozvíjať pre vyššie ročníky. Celý proces bude ukončený o v školskom roku 2014/2015, kedy našu školu opustia prví žiaci tzv. reformných ročníkov. Budú to žiaci, ktorí absolvovali 5. až 9. ročník podľa nového školského vzdelávacieho programu.
     Štruktúru vzdelávacieho  programu našej školy s názvom
     "NAŠA CESTA K ÚSPECHU" Vám prinášame v nasledovných podstránkach. Môžete tu nájsť vyučovacie predmety, ktorých týždenné hodinové dotácie sme posilnili v rámci možností povinne voliteľných hodín, ktoré nám umožňuje štátny vzdelávací program (ŠVP) a taktiež tu nájdete aj predmety, ktoré sme pridali v súlade s našim zámerom o profilácii školy.

     Náš ŠkVP je zameraný na výuku anglického a nemeckého jazyka a rozvoj čitateľskej a počítačovej gramotnosti. V našom programe sa tiež zaujímame ekologickými otázkami a štúdiom nášho regiónu

     Školský vzdelávací program je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a vyžaduje si neustálu aktualizáciu a úpravy, ktoré vyplývajú z praktického života žiakov i učiteľov. Veríme, že v najbližších rokoch sa nám podarí nájť optimálnu obsahovú formu tak, aby vyučovanie bola zábava pre žiakov aj učiteľov a aby si žiaci aj ich rodičia  mohli po ukončení 9. ročníka povedať, že "chodiť na Lachovu bola správna voľba"​​​​​​​

     Školský vzdelávací program je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a vyžaduje si neustálu aktualizáciu a úpravy, ktoré vyplývajú z praktického života žiakov i učiteľov. Veríme, že v najbližších rokoch sa nám podarí nájť optimálnu obsahovú formu tak, aby vyučovanie bola zábava pre žiakov aj učiteľov a aby si žiaci aj ich rodičia  mohli po ukončení 9. ročníka povedať, že "chodiť na Lachovu bola správna voľba"

     V školskom roku 2015/2016 došlo k inovovaniu štátneho vzdelávacieho programu na základe čoho sme inovovali aj náš školský vzdelávací program. V súčasnosti sa žiaci 1.-2. a 5.-6. ročníka učia podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu a žiaci 3.-4. a 7.-9. ročníka podľa pôvodného programu. 

     Aká je štruktúra a časová dotácia vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch nájdete v záložke ⇒ dokumenty.      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie