• Voľné priestory na prenájom

   • 2021-2022_-_Obsadenie_VelkejTV(1).pdf2021-2022_-_Obsadenie_VelkejTV.pdf K dispozícii sú  tieto priestory na prenájom:

    Triedy, malá telocvičňa, veľká telocvičňa, školská jedáleň na schôdze bytových spoločenstiev.

     

    Prenájmy sa realizujú v súlade s nariadeniami RUVZ BA , hlavného hygienika SR a MŠVVaŠ .

    Telocvične sa prenajímajú len po skončení výchovno - vzdelávacieho procesu.

    Žiadame Vás, aby ste do budovy vstupovali s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od zamestnancov školy.

    Aktualita: priestory šatní sú v rekonštrukcii. Predpoklad ukončenia polovica októbra 2021

    Platné od 1.10.2021

    Ceny za prenájom: 

    Veľká telocvičňa: 25,27,-€/hod 

    Malá telocvičňa:  14,80,-€/hod

    Trieda: 7,33,- €/hod

    Jedáleň bez kuchyne: 23,31,-€/hod - Schôdze bytových spoločenstiev.

    Informácie o prenájmoch:

    Zmluvy sa uzatvárajú na obdobie školského roka: september - jún. Na školskú jedáleň na konkrétny dátum a čas.

    Platby prebiehajú v dvoch splátkach. Prvá do konca kalendárneho roka a druhá do konca školského roka. Dátumy splatnosti sú uvedené v zmluve. Ostatné podrobnosti sú uvedené v zmluve, ktorú klient dostane pred podpisom na preštudovanie. 

    Rozvrh obsadenosti telocviční:

    2021-2022_-_Obsadenie_MTV_od_29.3.2022.pdf

     

    2021-2022_-_Obsadenie_VTV(1).pdf