• Voľné priestory na prenájom

   •  K dispozícii sú  tieto priestory na prenájom:

    Triedy, malá telocvičňa, veľká telocvičňa, školská jedáleň na schôdze bytových spoločenstiev.

     

    Prenájmy sa realizujú v súlade s nariadeniami RUVZ BA , hlavného hygienika SR a MŠVVaŠ .

    V súčasnosti sú pozastavené prenájmy tried, školskej jedálne a telocviční.

    Telocvične sa prenajímajú len po skončení výchovno - vzdelávacieho procesu.

    Maximálny počet športujúcich je 50. Počas pohybu mimo telocvične sú všetky osoby používať rúška a pri príchode do budovy si vydezinfikovať ruky.

    Žiadame Vás, aby ste dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od zamestnancov školy.

     

    Aktualizované 2.10.2020

    Ceny za prenájom:

    Veľká telocvičňa: 23,13€/hod

    Malá telocvičňa: 13,63€/hod

    Trieda: 6,27€/hod

    Jedáleň bez kuchyne: 20,89€/hod - Schôdze bytových spoločenstiev.