• Priestory na prenájom

   • K dispozícii sú  tieto priestory na prenájom:

    Triedy, malá telocvičňa, veľká telocvičňa, školská jedáleň na schôdze bytových spoločenstiev.

    Platné od 1.9.2023

    Ceny za prenájom: 

    Veľká telocvičňa: 37,32,-€/hod 

    Malá telocvičňa:  20,88,-€/hod

    Trieda: 10,07,- €/hod

    Jedáleň bez kuchyne: 32,03,-€/hod - Schôdze bytových spoločenstiev.

    Informácie o prenájmoch:

    Zmluvy sa uzatvárajú na obdobie školského roka: september - jún. Na školskú jedáleň na konkrétny dátum a čas.(faktúra).

    Platby prebiehajú v dvoch splátkach. Prvá do konca kalendárneho roka a druhá do konca školského roka. Dátumy splatnosti sú uvedené v zmluve. Ostatné podrobnosti sú uvedené v zmluve, ktorú klient dostane pred podpisom na preštudovanie. 

    Rozvrh obsadenosti telocviční: 

    Veľká telocvičňa:posledný voľný termín streda 19:30 - 21:00 h / zo dňa 8.9.2023

    Malá telocvičňa: 

    Triedy: 

     

    Prenájom malej a veľkej teolvične je v dňoch pondelok až štvrtok maximálne do 21:00 h. V piatok maximálne do 17:00 h.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie