• Vedúca podporného tímu: 

     Mgr. Barbora Skalská, špeciálny pedagóg

     Kontakt: skalska@zslachova.sk, 0947 487 824

     Školský psychológ: Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, 0947 487 826

     Asistenti učiteľa:

     1. Mgr. Lucia Kánová, kanova@zslachova.sk
     2. Mgr. Katarína Dzúriková, dzurikova@zslachova.sk
     3. Anna Nováková, novakova@zslachova.sk
     4. Monika Myšiaková, mysiakova@zslachova.sk
     5. Petra Olšiaková, olsiakova@zslachova.sk
     6. PhDr. Igor Peťko, petko@zslachova.sk