• PaedDr. Jana Blaňárová
   • PaedDr. Jana BlaňárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3. C
   • Mgr. Martin Capek
   • Mgr. Martin CapekRiaditeľ
   • Mgr. Jana Csibová
   • Mgr. Jana CsibováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6. A
   • Mgr. Lenka Fiľakovská
   • Mgr. Lenka FiľakovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9. B
   • Mgr. Zuzana Határová
   • Mgr. Zuzana HatárováUčiteľka
   • PaedDr. Renáta Hebortová
   • PaedDr. Renáta HebortováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5. C
   • Mgr. Gabriela Hudecová
   • Mgr. Gabriela HudecováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
   • Mgr. Viera Királyová
   • Mgr. Viera KirályováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4. A
   • Mgr. Zuzana Kohútová
   • Mgr. Zuzana KohútováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8. B
   • Mgr. Rudolf Mandelík
   • Mgr. Rudolf MandelíkUčiteľ
  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie