• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola
   • Email školy
   • capek@zslachova.sk
   • Telefón
   • +421 2 623 11 667
    +421 947 487 827
   • Adresa školy
   • Lachova č.1, 851 03 Bratislava
    Slovakia
   • IČO
   • 317 80 474
   • DIČ
   • 20 20 95 68 28
   • Riaditeľ školy
   • Mgr. Martin Capek,
    capek@zslachova.sk
   • Zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň
   • Mgr. Mária Trnková,
    trnkova@zslachova.sk
    0947 487 822
   • Zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň
   • PhDr. Dagmar Phungová,
    phungova@zslachova.sk
    0947 487 825
   • Školský klub detí, telefón
   • 0947487823
   • Vedúca podporného tímu
   • Mgr. Barbora Skalská,
    skalska@zslachova.sk
    0947 487 824
   • Školská psychologička
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk,
    0947 487 862