• Významné ocenenie pre našu školu.

    • V januári 2009 sa našej škole dostalo mimoriadneho ocenenia.
     Starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc, odovzdal do rúk riaditeľa ZŠ na Lachovej ulici Mgr. Gustáva Nagya významné ocenenie:     ŠKOLA ROKA 2008     Toto ocenenie sme získali ako prvá škola v Petržalke, čo je výrazom uznania našich výchovno - vzdelávacích výsledkov a celkového smerovania školy.
     Zároveň je to obrovský záväzok do budúcnosti pre všetkých zamestnancov i žiakov našej školy, aby sme úroveň výchovy a vzdelávania posúvali v kvalitatívnom rebríčku stále na vyššie priečky.