• Významné ocenenie pre našu školu.

    • V januári 2009 sa našej škole dostalo mimoriadneho ocenenia.
     Starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc, odovzdal do rúk riaditeľa ZŠ na Lachovej ulici Mgr. Gustáva Nagya významné ocenenie:     ŠKOLA ROKA 2008     Toto ocenenie sme získali ako prvá škola v Petržalke, čo je výrazom uznania našich výchovno - vzdelávacích výsledkov a celkového smerovania školy.
     Zároveň je to obrovský záväzok do budúcnosti pre všetkých zamestnancov i žiakov našej školy, aby sme úroveň výchovy a vzdelávania posúvali v kvalitatívnom rebríčku stále na vyššie priečky.
  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie