• Občianske združenie rodičov

    • Rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ na Lachovej ulici si založili občianske združenie pod názvom: Rodičovské združenie pri ZŠ Lachova 1

     Predsedníčkou predstavenstva občianskeho združenia je pani Blanka Gergöová.

      

     Číslo účtu, na ktorý môžu rodičia posielať dobrovoľný príspevok občianskemu združeniu je:                      

      SK08 0200 0000 0027 9639 8059, konšt. symbol 968

     Do správy pre prijímateľa je treba uviesť priezvisko dieťaťa a triedu. V prípade súrodencov priezvisko a triedy, ktoré navštevujú. 

      

     ĎAKUJEME !