• Občianske združenie rodičov

    • Rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ na Lachovej ulici si založili občianske združenie pod názvom: Rodičovské združenie pri ZŠ Lachova 1

     Predsedníčkou predstavenstva občianskeho združenia je pani Blanka Gergöová.

      

     Číslo účtu, na ktorý môžu rodičia posielať dobrovoľný príspevok občianskemu združeniu je:                      

      SK08 0200 0000 0027 9639 8059, konšt. symbol 968

     Do správy pre prijímateľa je treba uviesť priezvisko dieťaťa a triedu. V prípade súrodencov priezvisko a triedy, ktoré navštevujú. 

      

     ĎAKUJEME !

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie