• Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola
   • Email školy
   • capek@zslachova.sk
   • Telefón
   • +421 2 623 11 667
    +421 947 487 827
   • Adresa školy
   • Lachova č. 1
    851 03 Bratislava
    Slovakia
   • IČO
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Riaditeľ školy
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ
    capek@zslachova.sk

    Tel.: +421 2 623 11 667
   • Zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň,
    trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • Zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň
    phungova@zslachova.sk
    0947 487 825
   • Školský klub detí, telefón
   • 0947487823
   • Vedúca podporného tímu
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu
    skalska@zslachova.sk
    0947 487 824
   • Školská psychologička
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná
    0947 487 862
   • Školská jedáleň
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
 • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie