• Mikroliga finále 28.4.2019

     • Do galérie Mikroliga finále 28.4.2019 boli pridané fotografie.

      Posledná aprílová nedeľa na seneckých jazerách patrila finálovému turnaju západoslovenskej mikroligy za účasti 12 družstiev. Mikroliga nepozná skóre, body ani tabuľky. Dôležité je hrať a súťažiť. Náš basketbalový krúžok obstál na výbornú. Deti nabrali počas turnajov veľa cenných skúseností a tešia sa už na nový ročník. Pripravujú ich Mgr. Tomáš Erneker a Mgr. Rudolf Mandelík.

       

     • Novodobo so Shakespearom-okresné kolo-25.4.2019

     • Na okresnom kole súťaže v anglickom jazyku dňa 25.4.2019 nás úspešne reprezentovali žiaci: Natália Nachtmannová a Samuel Góra - 2.miesto spev, David Buzáši - 3.miesto próza. Pripravovali ich p. učiteľky Mgr. Mária Máčadyová, PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Michaela Malinkovičová. Blahoželáme!

     • Junior Top Liga 17.4.2019

     • Do galérie Junior Top Liga 17.4.2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 17.4.2019 sa naše prvostupňové futbalové družstvo zúčastnilo na predposlednom kole bratislavskej detskej Junior Top Ligy. Naši zverenci vyhrali obidva zápasy a udržali si pozíciu lídra. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

       

       

       

     • Obvodné kolo Matematickej olympiády 9.4.2019

     • Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo na ZŠ Holíčska obvodné kolo Matematickej olympiády pre šiesty, siedmy a ôsmy ročník. Olympiády sa zúčastnilo 14 škôl. Naša žiačka, Andrea Brudňáková z 8.A, sa umiestnila na 1. mieste! Šiestaci, Emil Scholtz a Peter Brudňák, boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovali p. učiteľ Mgr. Michal Rišiaň a p. učiteľka Mgr. Veronika Brezániová. Gratulujeme!

        

     • Minihádzaná 28.3.2019

     • Do galérie Minihádzaná 28.3.2019 boli pridané fotografie.

      Na Majstrovstvách obvodu v hádzanej sa nám podarilo obsadiť 2. miesto. Chlapcom patrí veľká vďaka za bojovný výkon. Boli viac ako vyrovnaným súperom tradičným hádzanárskym školám. Družstvo pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

     • ZÁPIS

     • Ďakujeme všetkým, ktorí zapísali svoje dieťa do našej

      školy, za dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri !

       

      Kolektív zamestnancov ZŠ Lachova 1, Bratislava

     • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019 -doplnenie

     • VZN-o-vyske-prispevku-a-sposobe-platby-c.-4_2019.pdf

       

      Zmena poplatkov na úhradu stravného  od 1.5. 2019:

      Stravná jednotka od 1.5.2019 podľa VZN MČ Bratislava - Petržalka č.4/2019:

      žiaci 6-11 rokov: 1,09 € + 0,40 € réžia

      žiaci 11-15 rokov: 1,16 € + 0,40€ réžia

       

      Zamestnanci školy : 1,26 € + 0,40 € réžia

       

      UPOZORNENIE:

      Od 1. mája prechádzame na elektronický systém objednávania/odhlasovania a odberu stravy. Budeme Vás informovať prostredníctvom webového sídla školy v záložke školská jedáleň, prostredníctvom správ cez aplikáciu ASC a Edupage a prostredníctvom Vašich detí (písomne). 

       

      Zmena poplatkov na čiastočnú úhradu pobytu dieťaťa v školskom klube detí  od 1.5. 2019:

      za jedno dieťa 20€/mesiac

      za každé ďalšie dieťa o 1 € mesačne menej (19€, 18€,....)

      Viac informácií sa dozviete 10.4. 2019 na rodičovskom združení.

       

      Aktualizované dňa 6.4.2019.

       

       

       

       

       

       

     • Deň učiteľov 28.3.2019

     • Do galérie Deň učiteľov 28.3.2019 boli pridané fotografie.

      Už druhýkrát si dnes, 28.3., pri príležitosti Dňa učiteľov naši druhostupniari vyskúšali prácu učiteľa učením mladších spolužiakov na 1. stupni na hodinách slovenčiny, matematiky a anglického jazyka. Táto aktivita žiackeho parlamentu je obľúbená u malých aj veľkých žiakov. Deti si tento deň užili. 

       

     • MO vo volejbale 27.3.2019

     • Do galérie MO vo volejbale 27.3.2019 boli pridané fotografie.

      Na Majstrovstvách obvodu vo volejbale sme napriek výpadku dvoch najvyšších smečiarov vyhrávali v semifinále nad oboma finalistami, ale nakoniec sme "nešťastne" obsadili 3. miesto. Družstvo pripravoval p. učiteľ Mgr.Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády 21.3.2019

     • V krajskom kole Dejepisnej olympiády naša žiačka A. Brudňáková z 8.A obsadila 4. miesto a je úspešnou riešiteľkou KO DO. Pripravovala ju p. učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská. Blahoželáme! 

     • Biblická olympiáda 20.3.2019

     • V okresnom kole Biblickej olympiády naše žiačky: A.Brudňáková, N.Hlavová a K.Balleková obsadili 1. miesto. Pripravovala ich p. učiteľka Mgr. Mária Valkovičová. Blahoželáme!

     • Minihádzaná 20.2.2019

     • Do galérie Minihádzaná 20.3.2019 boli pridané fotografie.

      Vo veľkej konkurencii 12 škôl sa nám dnes podarilo vybojovať druhé miesto na minihádzanárskom turnaji "Športom za duševné zdravie", organizovanom ŠKP. Blahoželáme žiakom 5.- 6.ročníka, ktorých pripravuje p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík.

       

     • Triedne schôdzky

     • Vážení rodičia !

      Dňa 10.4.2019 o 17:30 h sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v 2. - 9. ročníku. 

      Ste srdečne vítaní !

     • Matematická olympiáda - 30.1.2019

     • Obvodného kola Matematickej olympiády pre piaty a deviaty ročník sa tento rok zúčastnilo 16 škôl z Petržalky. Všetci žiaci našej školy boli úspešní riešitelia. Naše dve piatačky - Tatiana Guziová a Lucia Tomčániová získali 100% a umiestnili sa na 1. mieste. Žiačky pripravoval p. učiteľ Mgr. Michal Rišiaň. Gratulujeme!

       

     • Múzeum dopravy 26. 01. 2019

     • Žiaci z historického krúžku s p. učiteľkou Lenkou Fiľakovskou navštívili v sobotu 26. januára 2019 Múzeum dopravy, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí zo sveta vozidiel. Okrem toho sa zúčastnili výstavy s názvom 100 rokov lodiarstva v ČSR. 

     • Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 1. 2019 sa uskutočnilo na našej škole obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 17 škôl a osemročných gymnázií z obvodu Petržalka. 32 žiakov súťažilo v rôznych disciplínach: gramatika, slovná zásoba, rozprávanie s native speakrom. Celé podujatie pripravili naše pani učiteľky anglického jazyka: Mgr. Mária Máčadyová - predseda obvodnej komisie OAJ, PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Michaela Malinkovičová. Ďakujeme!

     • Turistický krúžok

     •  

      Deti z Turistického krúžku pod vedením p. učiteľky Mgr. Malinkovičovej navštívili v sobotu 19. januára 2019  Cintorín Kozia brána, galériu Multium, Múzeum hodín, SNG a Prírodovedné múzeum. 

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie