• Tanečný krúžok na ZŠ Lachova

     • Za uplynulé dva mesiace sa dievčatá z tanečného krúžku MaXy dance zúčastnili celoslovenských súťaží v Prešove a Bratislave v tanečných disciplínach disco dance. Zo súťaže si odniesli krásne 1. miesto v skupinovej disciplíne (Lina Szabová, Júlia Kováčová a Nelka Ďurišová) a rovnako 1. miesto v sólovej kategórii pre Nelku Ďurišovú.

     • Projekt Enter

     • Vrámci projektu ENTER sa na našej škole uskutočnil micro:bit workshop. Zúčastnili sa na ňom naši piataci. Spolu s lektormi postavili autíčka micro.bit Ring:bit Car, ktoré aj naprogramovali v programe MakeCode for micro.bit. Je to pekný začiatok práce s touto pomôckou.

     • Projekt Šafran

     • Na začiatku školského roka sme vysadili cibuľky šafranu. Tak sme sa so žiakmi 9.A triedy zapojili do medzinárodného projektu Šafran, ktorým si pripomíname detské obete holokaustu. Na začiatku jari nám vykvitli. Tieto krásne kvety pripomínajú, že aj po najhroznejších udalostiach začína nový život a my môžeme dúfať, že veci budú lepšie ako predtým. Žlté šafrany dávajú nádej pre budúcnosť. Pripomínajú nám, aké je dôležité prijať a vážiť si ľudí všetkých kultúr a národností.

     • Školské finále stolnotenisového turnaja

     • Školské finále stolnotenisového turnaja prinieslo veľký športový zážitok. Zo základného medzitriedneho turnaja postúpilo 12 najlepších dievčat a 20 chlapcov. Finalisti predviedli výborné výkony ocenené diváckym potleskom. Všetci stolnotenisti si zaslúžia poďakovanie. Gratulujeme víťazom.

      Výsledné medailové umiestnenie:

      Dievčatá ročníky 7, 8, 9:

      1. Vanesa Haláčková 8. B

      2. Mária Brudňáková 7. B

      3. Nicol Ella Paľovská 8. B

      Chlapci ročníky 5, 6:

      1. David Jaroš 6. B

      2. Richard Gajdoš 6. B

      3. Oliver Woloszyn 5. B

      Chlapci ročníky 7, 8, 9:

      1. Adam Kiaba 8. B

      2. Richard Kuzica 8. A

      3. Benjamín Břečka 7. A


     • Aktuálne informácie - Covid 19

     • 10.1.2022.

      AKTUALIZÁCIA: 25.02.2022 

      Vyhláška RÚVZ platná od 25.2.2022: RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

      Vyučovanie a prevádzka školy sa riadia Školským semaforom verzia 2.0

      skolsky_semafor_1.6.pdf

      Skolsky_semafor_1.7._platny_od_19.1.2022.pdf

      skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

      skolsky_semafor_1.9._od_07_02_2022.pdf

      skolsky_semafor_2.0.pdf platný od 25.2.2022



      informacie MŠVVaŠ

      Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage v sekcii  vyhlásenia (nie správou Edupage). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy. Vyhlásenie sa podáva vždy, keď nebolo dieťa 3 dni v škole, vrátane soboty a nedele. Vyhlásenia kontrolujú triedni učitelia. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne nahlasovali použitie samotestov cez Edupage. Závisia od toho ďaľšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.


      Postup pri prerušení vyučovania:

      1. Vyučovanie v triede sa prerušuje už pri pozitívnom samoteste žiaka. (kontakty dva dni pred príznakmi resp. testom). Následne idú blízke kontakty s nakazenou osobou do karantény.

      2. Zákonný zástupca následne kontaktuje pediatra a prihlási dieťa na PCR test. Jeho výsledok následne ohlási triednemu učiteľovi.

      3. Karanténu pozitívnych detí určuje a ukončuje pediater, respektíve hygienik. 

      4. Škola zabezpečuje hybridné vyučovanie, pre deti OP (plne očkovaní a tí, ktorí chorobu prekonaliprezenčné, pre blízke kontakty bez OP dištančné. (ak je to personálne možné a je záujem zo strany rodičov).

      5. Zákonný zástupca žiaka OP sa rozhodne, či bude dieťa chodiť do školy, alebo sa bude vzdelávať z domu . Následne to oznámi triednemu učiteľovi.

      6. Od 25.1.2022 je vyhláškou (zverejnená hore) upravená dĺžka karantény na 5 dní od pozitívneho testu, respektíve kontaktu s pozitívnou osobou. Do školy sa po 5 dňoch vracajú deti, ktoré sú bezpríznakové. O návrate detí, ktoré mali pozitívny test rozhoduje pediater.

      Žiadame Vás o prísne dodržiavanie karantény, predíde sa tak opakovaným prerušeniam vyučovania v danej triede.

      7. Zmena vo výnimke z karantény: plne zaočkované deti + 9 mesiacov po druhej dávke,  180 od prekonania covidu. Prosíme vyplniť nové vyhlásenia na Edupage, umožní to deťom prezenčné vyučovanie.

      8. Žiadame rodičov, ak je to možné, aby testy svojich detí vykonávali max. do 19:00 h, aby bolo v prípade pozitívneho dieťaťa možné včas informovať ostatných rodičov.

      9. Prosíme vás, aby ste si včas odhlásili dieťa z obedu a pri nástupe ho následne včas prihlásili.



     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 9.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na vynikajúcom 3. mieste sa umiestnili každý vo svojej kategórii : žiak 8.B triedy Richard Dendis a žiak 9.A triedy Michal Ďurajka. Okrem nich sa žiačka Tamara Patakiová z 8.B umiestnila na peknom 5. mieste. Všetkým našim žiakom blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Okresné kolo anglickej olympiády

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo anglickej olympiády online formou. Za kategóriu 1.A - mladší žiaci našu školu reprezentoval Martin Košičár zo 7.A a za kategóriu 1.B - starší žiaci nás reprezentovala Alexandra Jankovičová z 9.A. Oboch žiakov pripravovala p. učiteľka PaedDr. Hebortová. Martin Košičár získal 2. miesto, čo považujeme za veľký úspech. Alexandra Jankovičová získala pekné 11.miesto. Bolo prihlásených 17 škôl, medzi nimi aj školy vyučujúce len v anglickom jazyku.

      Gratulujeme a tešíme sa z úspechov!

     • PYTAGORIÁDA

     • Školské kolo

      Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda:

      Dňa 8. 12. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre tretiakov, štvrtákov a piatakov a 9. 12. 2021 pre šiestakov, siedmakov a ôsmakov. 15 náročných príkladov z matematiky riešilo 76 žiakov. Súťaž prebehla on-line formou.

      Naši žiaci dosiahli v súťaži výborné výsledky v kategóriách:

      P3: 7 žiakov

      P4: 10 žiakov

      P5: 7 žiakov

      P6: 6 žiakov

      P7: 6 žiakov

      P8: 3 žiaci

       

      Gratulujeme !

       

       

     • Dištančné vzdelávanie od 6.12.2021

     • Pre žiakov 2. stupňa ZŠ

      V súlade s vyhláškou RÚVZBratislava, vyhlaska_276__RUVZ_BA.pdf , prechádzajú žiaci 5. - 9. ročníka od 6.12.2021 na distančné vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v rozsahu, ktorý je určený dodatkom ku školskému poriadku, čiže v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Hodiny budú mať trvanie 30 minút. Vzdelávanie žiakov v dištančnej forme je povinné. Ak chce rodič z vyučovania žiaka ospravedlniť, postupuje podľa Školského poriadku.

       

      Školský poriadok

     • Aktualizovaný školský semafor

     • Informácie o karanténe 

      Aktualizácia školského semaforu a ospravedlňovanie detí zo školského vyučovania:

      Skolsky_semafor_26_11_2021.pdf NOVÉ

      Skolsky_ semafor_od_18.10.2021.pdf

      Skolsky_semafor__28_10.2021.pdf 

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf

      vyhlaska_252_UVZ.pdf​​​​​​​

      Zmena po príchode dieťaťa zo zahraničia:

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovovsti_od_11.10.2021.pdf


      Rozhodnutia ministra:

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_26_11_2021.pdf



      1. Informácia k domácemu samotestovaniu: ak sa u dieťata vyskytne pozitívny test, je nutné vykonať aj PCR test. Domáce AG testy nie su pre RÚVZ validné na to, aby hygienička vyhlásila karanténu. Prosíme vás, aby ste triednemu učiteľovi nahlásili, kedy malo dieťa prvé príznaky a kedy pozitívny AG test. Je to dôležitá informácia pre RÚVZ.

      2. Informácie ku karanténe: v karanténe vždy ostávajú blízke kontakty - čiže deti z triedy a zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje výnimka.

      - Ak je dieťa pozitívne, rodina sa riadi pokynmi hygienika respektíve pediatra. Po ukončení nariadenej karantény sa do školy vracajú bezpríznakové deti - nemusia absolvovať PCR test, len rodič vypíše vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      - Deti ktoré mali pozitívny test sa do školy vrátia po rozhodnutí pediatra/hygienika. Takisto rodič vypíše vyhlásenie o bezríznakovosti.

      - Karanténa sa nevzťahuje na plne zaočkované osoby a osoby, ktoré ochorenie prekonali (180 dní).

      -  Ak dieťa nemá príznaky 5 dní po kontakte s nakazeným, môže absolvovať PCR test a v prípafe negativity môže po 7 dnoch ukončit karanténu, čiže na 8 deň od kontaktu.

      V tomto prípade sa škole rodič preukáže negatívnym PCR testom dieťaťa.

      Zdroj: RÚVZ


      Pozn:

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte cez Edupage/vyhlásenia. 

     • Výstavba športového areálu školy

     • Polyfunkčné ihrisko

      1. etapa: polyfunkčné ihrisko

      2. etapa: atletická dráha

      Výstavba sa blíži do finále. Už potrebujeme len dobré počasie.

      Už čoskoro v prevádzke

      Takto skončil zámok na vstupnej bránke: Už druhýkrát tento mesiac. 

     • OZNAM

     • Krúžková činnosť

      Dňom 22.11.2021 sa do odvolania prerušuje krúžková činnosťv škole. Dôvodom je zabránenie prenosu infekcie a tým aj snaha eliminovať počty tried v karanténe. 

       

       

     • Odhlasovanie stravy počas karantény.

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia !

       

      Ak je Vaše dieťa v karanténe, zo stravy ho odhlasujte v obvyklých termínoch cez EDUPAGE. Po ukončení karantény je treba dieťa opätovne prihlásiť.

       

      Ďakujeme

     • "STRAŠIDELNÝ DEŇ" NA LACHOVEJ 27. 10. 2021

     • Tohtoročnú strašidelnú sezónu sme na našej škole ukončili tým, že sme sa na jeden deň premenili na strašidlá, bosorky, upírov alebo iné kreatívne kostýmové postavy. Žiaci z celej školy sa dnes stali niekým iným a samozrejme neodišli domov s prázdnymi rukami. Každý, kto mal dnes masku alebo nejaký kostým, dostal sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, boli ste naozaj skvelí ! Užite si prázdniny !

      VAŠA ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

     • Projekt Šafran

     • Žiaci 9. A triedy sadia cibuľky šafranov. V rámci predmetu dejepis sme sa zapojili do medzinárodného projektu Šafran. Jednou z prvých aktivít je výsadba žltých šafranov. Cieľom projektu je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci na celom svete cibuľky žltých šafranov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu na konci januára. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú museli nosiť židovské deti v čase nacistických perzekúcii. Projekt Šafran  ponúka možnosť upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie, rasizmu a prenasledovania. Poukazuje na nevyhnutnosť vzájomnej tolerancie a rešpektu voči všetkým ľuďom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie.