• Úspechy tanečného klubu MaXy dance na ZŠ Lachova

     • V sobotu 10.12.2022 sa dievčatá navštevujúce výberovú skupinu tanečného klubu MaXy dance pod vedením pani učiteľky Mgr. Slyškovej zúčastnili svojej prvej súťaže. Súťaž s názvom Mia Dance festival sa konala v Trnave a niesla sa vo vianočnom duchu. Dievčatá súťažili v dvoch disciplínach a úspešne. Získali krásne 2. miesto v disciplíne ,,originálni dynamic’’ a 1. miesto v disciplíne ,,s vianočnou tematikou’’. Dievčatám blahoželáme a prajeme ešte veľa úspešných štartov na ďalších súťažiach.

     • Basketbalový krúžok BSC Lachova

     • V nedeľu 4.12.2022 odštartoval náš basketbalový krúžok BSC Lachova pod vedením pána učiteľa Mgr. Mandelíka prvé kolo Mikroligy vo Vysokej pri Morave. Liga U10 sa nehrá na body, má povzbudiť mladých hráčov a hráčky do ich ďalšej basketbalovej kariéry. Lachova urobila výborný dojem, keď si zmerala sily s MIBA Záhorská Bystrica a MIBA Stupava. Najlepšími hráčmi zápasov boli vyhlásení Patrik Zelenák z 3.B a Michal Gramata zo 4.C. Vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na ďalšie januárové kolo.

     • Školská záhrada

     • Projekt podporený BSK

      Nové prvky na školskom dvore.

      Vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja sme mohli na malom školskom dvore nainštalovať nové relaxačné prvky. Máme nový dendrofón, pociťový chodník, hru Twister , piškvorky či vynovenú malú bylinkovú záhradku.

      Ďakujeme !

     • Projekt "Zachráňme vtáky z nášho okolia"

     • Projekt „Zachráňme vtáky z nášho okolia“ prebehol na hodinách techniky v prvom štvrťroku. Tentokrát sme nerobili búdky a kŕmidlá, ale siluety dravých vtákov z kartónov, látok a nálepiek. Použitím dravcov sme chceli zabrániť narážaniu niektorých druhov vtákov do najväčších školských chodbových okien. Po množstve vyrobených dravcov sme sa rozhodli pre nálepky, ktoré sme nalepili na vonkajšiu stranu okien. Za zmienku stojí aj silueta kráľa dunajskej oblohy – mladého orliaka morského v živej veľkosti (180 cm).

      Žlna zelená je najčastejšie postihnutým vtákom v našom areáli, ako aj ďalšie druhy ďatlov, drobné spevavce a sovy. Žlna je zelený ďateľ, ktorý žije v parkoch. Okolie našej školy pripomína park a je pre tento vtáčí druh vhodným bydliskom. Vidíme a počujeme ju na stromoch aj v tráve, kde chytá svoju obľúbenú potravu – mravce. Má rýchly priamy let v podobe vlny. Často sa bezhlavo pustí do letu z neďalekých stromov a naráža do okenných tabúľ, v ktorých sa jej odráža okolie. Nedokáže v poslednej chvíli vybočiť ako lastovička. Po náraze dopadne na zem so zlomeninou krčných stavcov a ťažkým poranením hlavy. Väčšina vtákov po takomto náraze neprežije.

      Ak máte aj vy chuť zachraňovať vtáčiky, môžete tak urobiť kedykoľvek. Nálepku si vystrihnete sami z exteriérovej fólie alebo kúpite hotovú siluetu dravca.  Musíte sa však dohodnúť s rodičmi alebo učiteľmi, ktorí vám pomôžu nájsť vhodné miesto na nalepenie.  Na jedno okno stačia 1-2 nálepky dravcov alebo aj niekoľko krúžkov, štvorčekov alebo smajlíkov.

      Ďakujeme deťom 2. stupňa a učiteľom techniky Mgr. Slyškovej, Mgr. Mandelíkovi a Mgr. Lesňákovi.

     • Kreatívna biológia

     • Biológia je krásna a plná života. Žiaci 5. a 7. ročníka objavujú jej krásy aj hravou formou. Pri preberaní tém ako sú lesné rastliny a stavovce prejavili žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivánkovej, PhD. svoju kreativitu a pripravili rôzne modely, hry a obrázky. 

     • Celoslovenské eTestovanie

     • Opäť výborné výsledky

      Matematika:

      • 9. ročník:  Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 43.7%.

                         Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 57.6%.

      • 5. ročník: Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 54.7%.

                        Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 66.9%.

      Slovenský jazyk: 

      • 8. ročník: Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 58.9%.

                        Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 60.7%.

      Čitateľská gramotnosť: 

      • 6. ročník: Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 41.3%.

                        Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 45.7%.

     • Spoznajte prácu ochranárov - 28. 11. 2022

     • Žiaci 8.A a 8.B s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Kohútovou absolvovali environmentálny edukatívny program Spoznajte prácu profesionálnych ochranárov. Žiakom bola predstavená práca dendrológa, zoológa, botanika či stráže prírody.

     • Projekt Šafran - 9. 11. 2022

     • Žiaci 9. B triedy s pani učiteľkou Mgr. Lenkou Fiľakovskou sadili cibuľky šafranov. V rámci predmetu dejepis sme sa zapojili do medzinárodného projektu Šafran. Jednou z prvých aktivít je výsadba žltých šafranov. Cieľom projektu je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci na celom svete cibuľky žltých šafranov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu na konci januára. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú museli nosiť židovské deti v čase nacistických perzekúcii. Projekt Šafran  ponúka možnosť upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie, rasizmu a prenasledovania. Poukazuje na nevyhnutnosť vzájomnej tolerancie a rešpektu voči všetkým ľuďom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie. 

     • 20. 10. 2022 Program Zmúdri do škôl

     • Žiaci 8. B absolvovali bádateľský workshop s názvom Kritické myslenie a sociálne siete. Workshop je súčasťou programu Zmudri do škôl, ktorý vedie Mgr. Zuzana Kohútová.

     • Halloween - 26. 10. 2022

     • Včera sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu v duchu Halloweenu a o najkreativnejšiu masku na škole. Cieľom bolo podporiť kreativitu žiakov a sociálne vzťahy v triede. Žiaci sa zdokonaľovali v rôznych zručnostiach pri práci s rôznymi materiálmi (papier, kartón, plasty, sklo, prírodné materiály). Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu vyhrala 7.B a najkreativnejšiu výzdobu 5.B. Masky: 1. Elizabeth Majová 5.C, 2. Oliver Hutera 5.A, 3. Alena Kečkešová 7.A.

     • Ekotopfilm 28. 09. 2022

     • Naši žiaci ôsmeho ročníka na Ekotopfilme v Pisztoryho paláci sa nechali inšpirovať, ako sa zodpovedne správať k životnému prostrediu.

     • Atletická dráha

     • NOVÉ

      Dňom 22.9.2022 je uvedená do prevádzky nová atletická dráha s doskočiskom na skok do diaľky. Investorom je MČ Bratislava - Petžalka.

      Športový areál, multifunkčné ihrisko a atletická dráha, je v čase vyučovania určený pre žiakov ZŠ Lachova 1.

      Mimo vyučovania je areál prístupný verejnosti. 

      Veríme, že toto športovisko poskytne deťom aj verejnosti kvalitné možnosti športovania v príjemnom prostredí a že si ho budeme všetci šetriť tak, aby nám mohlo slúžiť čo najdlhšie. 

     • Prehlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa

     • Vážení rodičia !

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ je zákonný zástupca povinný pred nástupom dieťaťa do školy vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto prehlásenie je možné podať:

      1. Elektronicky cez aplikáciu Edupage

      2. Pepierovou formou: vyhlásenie si môžete stiahnúť Bezpriznakovost_vyhlasenie.pdf, alebo ju nájdete pred vchodom do budovy školy.

     • Koncoročný výlet do Budapešti

     • Dňa 28.6.2022 si žiaci šiesteho ročníka a niekoľko piatakov spríjemnilo posledné dni školského roka výletom do Budapešti. Prvou zastávkou bol Budínsky hrad so zrekonštruovanou jazdiarňou. Z hradu sme mali nádherný výhľad na Pešť, budovu parlamentu a mosty na Dunaji. Z hradu sme sa presunuli k Šándorovmu palácu, ktorý je sídlom prezidentky. Tu žiakov zaujala aj výmena stráží či lanovka. Ďalšou zastávkou bola Rybárska bašta, kde sme si pri výhľade na Matyášov kostol a mesto urobili krátku prestávku spojenú s kúpou suvenírov. Cestou do parku Városliget sme videli niekoľko futbalových štadiónov, sochy na Námestí hrdinov, budovu Széchenyiho kúpeľov a zoo. V parku sme históriu vystriedali trochou oddychu a zábavy na "hudobnom ihrisku", kde predmety vydávali rôzne zvuky. V parku sme si mohli pozrieť aj zaujímavú architektúru budovy Domu hudby. Poslednou zastávkou bolo Tropicárium. Tu sme videli rôzne druhy rýb, žraloky, kto mal šťastie pohladkal aj raju. Okrem rýb sme videli aj korytnačky, obrovského aligátora ale aj najmenšie opice sveta (tzv. hodvábne opice). Najväčšiu horúčavu sme prečkali v obchodnom centre a potom sme sa plný zážitkov vydali na cestu domov.

     • Basketbalový krúžok na ZŠ Lachova

     • Rozlúčka krúžku s basketbalovým rokom. V pondelok, 20.6.2022 sa basketbalový krúžok rozlúčil s basketbalovým rokom v hale na Domkárskej ulici. Na zápas roka sme si pozvali silného súpera - rodičov. Prvý polčas patril rodičom, ale v druhom sme im zatiahli neviditeľnú ručnú brzdu. Deti nepriaznivé skóre otočili a zápas dotiahli do víťazného konca. Konečný stav DETI : RODIČIA 50 : 46. Ďakujem za celý basketbalový rok a prajem pekné leto. Rudo Mandelík, tréner.

     • Basketbalový krúžok na ZŠ Lachova

     • Dobrá správa z Petržalského streetballu:  v piatok 10.6.2022 sme sa s basketbalovým krúžkom zúčastnili na súťaži streetballových zručností "Engerau Cup 2022". Medaily si odniesli Adam Urbán, Lukáš Kánovský a vo vyššej kategórii Richard Tahotný a Alex Petrovič. Blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie