• Dobrovoľníci na našej škole

     • 8.6.2018 nám s úpravou areálu pomáhali dobrovoľníci z firiem Adient Slovakia s.r.o, IBM International Services Centre s.r.o.,Johnson Controls International, spol. s r.o., Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. 

      Aktivitu organizoval INEX Slovakia - občianske združenie, zastúpené pani Máriou Ďurajkovou.

       

      ĎAKUJEME !

       

       

     • Stretnutie s Goethem

     • Na okresnom kole súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy sa naša žiačka Marianna Schusterová z 9.A umiestnila na 2. mieste. Pripravovala: Mgr. Határová. Blahoželáme!

     • Športom za duševné zdravie detí

     • Naši športovci opäť úspešní!  Tentokrát dňa 16.05.2018 vo vybíjanej tretí z deviatich prvostupňových družstiev bratislavských základných škôl v Dome športu v znamení podujatia "Športom za duševné zdravie detí". Deti pripravuje Mgr. Marčoková a Mgr. Mandelík. Blahoželáme :-)

       

       

     • MINI BASKET SHOW

     • Pekný úspech priniesla basketbalová prípravka ZŠ Lachova z Mini Basket Show v Poprade, organizovanej Slovenskou basketbalovou asociáciou. Po novembrovom víťazstve v bratislavskom regionálnom kole družstvo postúpilo do aprílového celoslovenského finále, kde obsadilo konečné 5. miesto. Našu školu reprezentovali žiaci 2.- 4. ročníkov: MARTINA TOMAŠČÍKOVÁ, SOPHIA ŽUDELOVÁ, KIKA KRUCKÁ, VANESSA HALÁČKOVÁ, MAGDA ZELINKOVÁ, BENI PASTI, MARTIN KODAJ, MICHAL JANKOVIČ, PETER JANKOVIČ, TOMÁŠ PODMENÍK, MARTIN KOŠIČÁR, TOMÁŠ DUBOVEC, MAX RANDJAK,  MATÚŠ SCHOLTZ, TOMÁŠ FILO a RUDOLF HORVÁTH. Žiakov pripravoval p. učiteľ telesnej výchovy Mgr. Rudolf Mandelík.  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Bratislavy.
       
       

     • SLÁVIK SLOVENSKA

     • Dňa 3. 5. 2018 sa na našej škole uskutoční okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018.

      Podrobné informácie nájdete v ľavom menu našej stánky v záložke Dokumenty

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Výborná atmosféra, super výkony, tréma, smiech ...

      ...všetci sa snažili, verše potili,

      Jožko Pletko plietol,

      s princeznou sa stretol :-)))

      Víťazom školského kola - GRATULUJEME.

      Do okresného kola postupujú:

      1. stupeň - Vanesa Halačková - próza,  Katarína Váleková - poézia.

      2. stupeň - Katarína Balleková

     • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Zápis prvákov a Deň otvorených dverí

      Vážení rodičia budúcich prvákov!

       

      V dňoch 6. a 7. apríla 2018 sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2018/2019. 

      Predchádzať mu bude Deň otvorených dverí 27.3.2018. 

      O oboch udalostiach nájdete informácie na tomto mieste.

     • NaDevíne

     • Do galérie NaDevíne boli pridané fotografie.

      Dňa 5.5.2018 sa na hrade Devín konali Rytierske dni a naši žiaci z historického krúžku s p. učiteľkou Mgr. Lenkou Fiľakovskou na ňom nemohli chýbať. Žiaci sa okrem histórie hradu Devín dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života rytierov, zasúťažili si vo viacerých disciplínach a na záver mali možnosť vidieť rytiersky turnaj, v ktorom štyria rytieri bojovali o priazeň divákov. Žiaci si tento deň naplno užili. 

     • Farebný týždeň začal

     • Na prázdniny sa tešíme - farebný týždeň začíname.... žltá, zelená. modrá streda, štvrtok orange, srdiečko na koniec pre vás všetkých. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomáhali

     • TESTOVANIE PIATAKOV

     • T5-2017/2018

      Oficiálne výsledky testovania žiakov 5. ročníka organizáciou NÚCEM:

       

      Matematika:   

      Náš výsledok: 77,8 %     

      celoštátny priemer: 64,7%             

      Škola: +13,1%

      Slovenský jazyk a literatúra:

      Náš výsledok: 72,1%   

      celoštátny priemer: 62,8%               

      Škola: +9,3%