• Krajské kolo Dejepisnej olympiády 21.3.2019

     • V krajskom kole Dejepisnej olympiády naša žiačka A. Brudňáková z 8.A obsadila 4. miesto a je úspešnou riešiteľkou KO DO. Pripravovala ju p. učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská. Blahoželáme! 

     • Biblická olympiáda 20.3.2019

     • V okresnom kole Biblickej olympiády naše žiačky: A.Brudňáková, N.Hlavová a K.Balleková obsadili 1. miesto. Pripravovala ich p. učiteľka Mgr. Mária Valkovičová. Blahoželáme!

     • Minihádzaná 20.2.2019

     • Do galérie Minihádzaná 20.3.2019 boli pridané fotografie.

      Vo veľkej konkurencii 12 škôl sa nám dnes podarilo vybojovať druhé miesto na minihádzanárskom turnaji "Športom za duševné zdravie", organizovanom ŠKP. Blahoželáme žiakom 5.- 6.ročníka, ktorých pripravuje p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík.

       

     • Triedne schôdzky

     • Vážení rodičia !

      Dňa 10.4.2019 o 17:30 h sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia v 2. - 9. ročníku. 

      Ste srdečne vítaní !

     • Matematická olympiáda - 30.1.2019

     • Obvodného kola Matematickej olympiády pre piaty a deviaty ročník sa tento rok zúčastnilo 16 škôl z Petržalky. Všetci žiaci našej školy boli úspešní riešitelia. Naše dve piatačky - Tatiana Guziová a Lucia Tomčániová získali 100% a umiestnili sa na 1. mieste. Žiačky pripravoval p. učiteľ Mgr. Michal Rišiaň. Gratulujeme!

       

     • Múzeum dopravy 26. 01. 2019

     • Žiaci z historického krúžku s p. učiteľkou Lenkou Fiľakovskou navštívili v sobotu 26. januára 2019 Múzeum dopravy, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavostí zo sveta vozidiel. Okrem toho sa zúčastnili výstavy s názvom 100 rokov lodiarstva v ČSR. 

     • Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 1. 2019 sa uskutočnilo na našej škole obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 17 škôl a osemročných gymnázií z obvodu Petržalka. 32 žiakov súťažilo v rôznych disciplínach: gramatika, slovná zásoba, rozprávanie s native speakrom. Celé podujatie pripravili naše pani učiteľky anglického jazyka: Mgr. Mária Máčadyová - predseda obvodnej komisie OAJ, PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Michaela Malinkovičová. Ďakujeme!

     • Turistický krúžok

     •  

      Deti z Turistického krúžku pod vedením p. učiteľky Mgr. Malinkovičovej navštívili v sobotu 19. januára 2019  Cintorín Kozia brána, galériu Multium, Múzeum hodín, SNG a Prírodovedné múzeum. 

       

       

     • Basketbal - súťaž - 1. miesto - 16. 12. 2018

     • V treťom turnaji západoslovenskej mikroligy v Senci vyhralo naše družstvo, vystupujúce pod názvom BSC Lachova, zápasy proti Gabbo Senec a BKM SPU Nitra. Deti sú pripravované na krúžkoch p. učiteľom Mgr. R. Mandelíkom a trénermi BSC.

       

       

       

     • Vianočná pošta pre seniorov

     •  

      Tento rok sa naši piataci a šiestaci pod vedením p. učiteľky Mgr. Lenky Fiľakovskej opäť zapojili do  Vianočnej pošty pre seniorov. Je to projekt, pri ktorom deti vlastnoručne vyrobia vianočné pohľadnice a pošlú ich do rôznych domovov dôchodcov po celom Slovensku. Veríme, že aj takýmto spôsobom potešili starčekov a urobili im Vianoce krajšími. 

        

     • Mikuláš na škole 6. 12. 2018

     • Aj tento rok zavítal do našej školy Mikuláš s čertami a anjelmi. Deti spievali pesničky, recitovali básničky a za odmenu každý dostal malú sladkosť. Tie menej poslušné deti si čerti označili a sľúbili im, že ak sa nepolepšia, vrátia sa po ne. Všetkým deťom sa dnešný deň veľmi páčil.

        

     • Minibasketshow - 21. 11. 2018 - 1. miesto

     •  

      Po minuloročnom víťazstve v regionálnom kole Minibasketshow organizovanom SBA, sa nám aj tento rok podarilo vyhrať a postúpiť do celoslovenského finále. V 20 zápasoch a 16 súťažiach sme porazili družstvá Karlovky, Petržalky, Slovana, Šamorína a Senca. Našu školu reprezentovali: Košičár Martin 4.A, Scholtz Matúš 3.A,Randjak Max 3.A,Štuk Samuel 4.A,Majo Alex 4.C,Tahotný Ivan 3.B,Petráš Alex 3.A,   Petráš Peter 2.A,Domotor Alex  4.C,Strážay Jakub 3.A,Krucká Kika 4.B,Zelinková Magda 4.B,Kiabová Ela 3.B,Ottmarová Daniela 4.C,Ottmarová Tereza  4.C a Deák Matúš 4.B. Družstvo pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík v spolupráci s trénermi BSC Bratislava. Blahoželáme!

       

       

       

     • Obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ - 13. 11. 2018

     • Naši žiaci  Leon Varsík, Daniel Tongeľ, Valentin Gavran, Jakub Krucký, Dávid Ardon a Daniel Jukl obsadili po výbornom výkone 2. miesto. Basketbalistov pripravoval p. učiteľ Mge. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

       

       

       

     • OZNAM

     • Triedne schôdzky

      Dňa 21.11. 2018 o 17:30 h sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia. 

     • SPRÁVA

     • Vážení rodičia !

       

      Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

      Na tento deň z organizačných dôvodov udeľujem riaditeľské voľno žiakom 6.-9. ročníka.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Rodičovské kontá na EDUPAGE ASC

     • Vážení rodičia !

      Vzhľadom na plánované "bezplatné" stravovanie v základných školách bude nutné, aby rodičia detí - stravníkov mali aktivované rodičovské kontá v ASC - Edupage z dôvodu administratívy s tým spojenej. Preto Vás žiadam, aby ste triednym učiteľom zadali Vaše emailové adresy, na ktoré Vám pošleme prihlasovacie údaje. Bez aktívneho konta nebudete môcť objednávať ani odhlasovať obedy online ale len súčasným spôsobom. Konto má viac funkcionalít,ktoré sú pre Vás užitočné, napr. ospravedlnenky. 

      Ohľadom stravovania detí od 1.1.2019 Vás budeme informovať tak, ako budeme získavať informácie o novom zákonnom opatrení týkajúceho sa školských jedální. 

       

      Ďakujem za pochopenie !

      Martin Capek, riaditeľ

     • FIT PARK

     • V areáli školy bola nainštalovaná nová kladina a hrazda. Tieto cvičebné prvky boli financované Nadáciou Volkswagen prostredníctvom projektu, ktorý vypracovala a podala PaedDr. Jana Blaňárová. 


      FITpark.pdf​​​​​​​     • Športom za duševné zdravie detí

     • Poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy patrí "univerzálnym športovcom" z 5. a 6. ročníka. Vo veľkej konkurencii vyhrali tri posledné minihádzanárske turnaje organizované ŠKP. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!