• UPOZORNENIE

     • PLATBY ZA ŠKD, 25.3.2020, 13:27

      Podľa inštrukciíí zriaďovateľa a v zmysle VZN č. 1/2012 prebiehajú platby za ŠKD takto:

       

      Marec: plná suma, alebo suma, ktorú po Vašej žiadosti stanovil riaditeľ školy

      Apríl: prosím neplatiť

      Ďalšie informácie opoplatkoch ŠKD v čase prerušenia vyučovania hľadajte vždy na tomto mieste. Informácie budeme aktualizovať.

     • Oznam-vzdelávanie žiakov počas prerušeného vyučovania

     • Od 16.3.2020

      Vážení rodičia !

      Vzhľadom na to, že sa prerušenie vyučovania predĺžilo o 2 týždne Vás žiadam o spoluprácu pri vzdelávaní Vašich detí. Zadávanie úloh bude pokračovať takou istou cestou ako doteraz s tým rozdielom, že úlohy budú na daný deň k dispozícii cez EDUPAGE od 10:00 h. Vyučujúci budú dávať  zadania tak, aby po návrate detí do školy mohli učivo, ktoré si deti doma prečítajú formou samoštúdia, ešte raz prebrať, utvrdiť a tým dobehnúť sklz do konca školského roka. Preto Vás prosím, aby ste dohliadli na svoje deti, aby si úlohy robili priebežne na dennej báze, aby si značili veci, ktorým nerozumejú tak, aby im ich mohli vyučujúci vysvetliť po návrate do školy.

      Viem , že táto situácia nie je ľahká pre deti ani pre Vás rodičov, ale spoločnými silami ju musíme zvládnuť čo najlepšie.

      Ďakujem !

       

      M. Capek, riaditeľ

     • PRENÁJMY

     • Prerušenie prevádzky

      Informácia pre nájomníkov telocviční a učební.

      V dňoch 10.3. - 27.3.2020 nie je možné využívať prenajaté priestory z dôvodu prerušenia prevádzky školy.

     • Deň otvorených dverí

     • Vážení rodičia, milí priatelia ZŠ Lachova.

      Srdečne Vás pozývame na návštevu našej školy. Jej dvere budú pre všetkých  otvorené dňa 25. marca 2020 od 8.00 do 13.00.

       

      Aktualita:

      Vážení rodičia !

       

      Deň otvorených dverí sa ruší.

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

      Bratislava, 9.3.2020 o 12:26 h

       

       

     • Šport nám jednoducho "chutí"...

     • Cukríková basketbalová mikroliga je už v druhej polovici. Naše malé žirafky z basketbalových krúžkov sa predstavili pod košmi súperov v Nitre a Senci, kde podali výborné výkony a vyslúžili si potlesk hľadiska.

     • Darí sa nám aj vo futbalovej lige

     • 3. kolo bratislavskej detskej ligy v malom futbale kategórie U10 vyhrala ZŠ Lachova, keď porazila ZŠ P. Marcelyho, FK Nevädzu a remizovala s Rovinkou. ZŠ Lachova je na druhom mieste v tabuľke aj zásluhou najlepšieho strelca ligy Slavomíra Škrabáka s 15 gólmi. Chlapci, do toho!!!

     • Oznam

     • Voľné miesto

      Hľadáme pomocnú silu do kuchyne. Mzda: 684€/brutto, možnosť náborového príspevku 550€, 100% pracovný úväzok. Viac informácií na kuchyna@zslachova.sk, v kancelárii školy alebo u vedúcej školskej kuchyne.

      Nástup možný 1.3.2020

     • Viem, čo zjem

     • Dňa 23.01.2020 sa naša škola opäť zapojila do celoslovenského projektu "Viem, čo zjem". Žiaci 5.B triedy absolvovali hravú interaktívnu prednášku s pracovníčkou RÚVZ. Hlavnou témou prednášky bola hygiena potravín. Žiaci sa prostredníctvom zábavných aktivít zorientovali v zložení potravín a naučili sa ako správne skladovať potraviny. Prednáška sa žiakom veľmi páčila.

       

     • Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku, 15.1.2020

     • Do galérie Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku, 15.1.2020 boli pridané fotografie.

      15. 1. 2020 sa na našej škole uskutočnil už piaty ročník Obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku. Tí najlepší zo základných škôl a osemročných gymnázií v Petržalke sa stretli, aby si zmerali sily v štyroch jazykových disciplínach - v počúvaní, čítaní, hovorení a gramatike. Vyhrali traja najlepší v dvoch kategóriách A a B, ale všetky deti boli výborné. Potešil nás úspech našej žiačky Viktórii Červeňovej z 8.B, ktorá obsadila 3. miesto v kategórii 1B. Pripravovala ju p. učiteľka PaedDr. Hebortová. Blahoželáme! Tiež ďakujeme našim p. učiteľkám ANJ – Mgr. M. Máčadyovej -  predsedkyni OAJ, PaedDr. R. Herbortovej a Mgr. M. Malinkovičovej za výbornú prípravu a úspešný priebeh olympiády. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

       

     • Oznam

     • Dňa 15. 1. 2020 sa uskutočnia triedne schôdzky:

      1. stupeň: o 17:30

      2. stupeň: od 17:30 do 18:30 (konzultačné)

      Ste srdečne vítaní!

     • Vianočný turnaj o pohár riaditeľa školy, 19.12.2019

     • Do galérie Vianočný turnaj o pohár riaditeľa školy, 19.12.2019 boli pridané fotografie.

      Vianočný florbalový turnaj priniesol 20 zaujímavých zápasov. Tri remízy končili divácky atraktívnymi samostatnými nájazdmi. Potešilo nás, že celý turnaj prebehol v duchu fair play. Chlapci si navzájom fandili a po zápasoch podávali ruky. Diváci boli nadšení. Najviac športového umenia predviedli víťazi z 5.A v kategórii ročníkov 5-6 a 8.B v kategórii 7-8-9. Gratulujeme a tešíme sa z vydarenej akcie. Výsledky turnaja:1. 5.A, 2. 5.B + 6.A, 3. 6.B, 4. 5.C, 1. 8.B, 2. 7.A, 3. 7.B, 4. 9.A, 5. 8.A.

       

     • Ďalší úspech našich basketbalistov

     • Basketbaloví reprezentanti školy nám urobili veľkú radosť, keď na majstrovstvách obvodu získali 1. miesto a postúpili do krajského kola. Výborne hrajúce družstvo na čele s kapitánom Leonom Varsíkom, vybojovalo tri víťazstvá v skupine, jedno v semifinále a najcennejšie v strhujúcom finále proti favorizovaným žirafám z Turnianskej. Družstvo pripravoval p. učiteľ Rudo Mandelík. Gratulujeme 

     • Úspešný projekt - Nadácia Penta

     • Modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov

      V tomto roku sa nám podarilo vďaka finančnej podpore Nadácie Penta zakúpiť  školské telúrium a popisovateľné glóbusy. Nové moderné vyučovacie pomôcky zatraktívnia a najmä zjednodušia osvojenie si náročného učiva prírodovedných predmetov  fyziky, geografie a prírodovedy

     • 40 rokov ZŠ na Lachovej ulici

     • 40. výročie založenia ZŠ na Lachovej ulici

      Vážení kolegovia,zamestnanci školy, žiaci a vážení rodičia !

      Ďakujem Vám za realizáciu a pomoc pri oslavách založenia našej školy. 

      V utorok 10.12. a v piatok 13.12. 2019 sme strávili príjemné chvíle pri prezentácii našej školy a pri priateľských rozhovoroch.

      Dovoľte mi, aby som Vám poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v roku 2020. 

       

      Martin Capek, riaditeľ

      dakovny_list.pdf

       

       

     • Erazmus+, Třebíč, november 2019

     • Do galérie Erazmus+, Třebíč, november 2019 boli pridané fotografie.

      Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ERASMUS+ pod názvom ,,Vodné ekosystémy v Európe ‘‘. Projekt  je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie. Našimi partnerskými    školami sú školy v Česku, Chorvátsku a Lotyšsku. Cieľom spoločných stretnutí  je okrem odbornej činnosti, hydrologických meraní, aj vzájomné spoznávanie jednotlivých európskych krajín, jazykov, kultúr a zvykov. Naša prvá návšteva bola v Třebíči v novembri 2019. Absolvovali sme bohatý program plný rôznych aktivít. Videli sme, sa ako sa vyrába kojenecká voda v Heralticiach, navštívlili sme vodnú elektráreň v Delšiciach a vodáreň v Štítaroch, užili si prehliadku mesta Třebíč so vzácnou bazilikou zapísanou v UNESCO  a židovskou štvrťou. Počas tanečného večera sme sa učili tancovať polku a valčík. Prešli sme množstvo okolitých miestnych rybníkov, odoberali sme materiál na svoj výskum, na ktorom sme potom spoločne v škole pracovali.  Začali sme tiež pracovať na spoločnom slovníku, ktorý budeme počas 2 rokov dokončovať. Už teraz sa tešíme  na ďalšie zážitky. V apríli 2020 sa stretneme opäť, tento raz u nás v Bratislave.