• Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa konala zbierka Deň narcisov. Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali 888,82 eur. 

      Ďakujeme!

     • Testovanie T9

     • výsledky školy

      Výsledky školy: 

      SJL - 68,3% (celoslovenský priemer  59,3%)   

      MAT - 65,5% (celoslovenský priemer 53,2%)   


      SJL: + 9,2%

      MAT: + 12,3%


      Gratulujeme žiakom 9. ročníka a všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto výsledku.

       

     • Úspechy našich žiakov v matematických súťažiach

     • PYTAGORIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 30.3.2022

      Úspešní žiaci:

      • 5. ročník: Celkový počet súťažiacich: 130 

      Leona Bernátová: 14 - 15 miesto (5.A)

      Michaela Imreová: 21. - 23 miesto (5.B)

      Nina Wildgrube: 39 - 40 miesto (5.B)

      • 6. ročník: Celkový počet súťažiacich: 123

      Peter Capek: 21 - 24 miesto (6.B)

      • 8.ročník: Celkový počet žiakov: 43 

      Adam Kiaba: 2. miesto (8.B)

      Michal Polc: 6. miesto (8.A)

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 12.4.2022

      Úspešní žiaci:

      • 7. ročník: Celkový počet súťažiacich: 33

      Mária Brudňáková: 4 - 6 miesto (7.B)

      • 8. ročník: Celkový počet súťažiacich: 31

      Michal Polc: 3. miesto (8.A)

      Richard Kuzica: 8 - 9 miesto (8.A)

     • Stolný tenis - okresné kolo

     • Dňa 6.5.2022 sa naše dve družstvá ZŠ Lachova zložené zo 4 dievčat a 5 chlapcov zúčastnili na Majstrovstvách okresu družstiev v stolnom tenise. Po náročných ale férových zápasoch s výbornou konkurenciou si petržalské zlato a titul majstra okresu zaslúžene odniesli naši chlapci a postúpili na majstrovstvá kraja. Dievčatá obsadili 3. miesto. Gratulujeme. Školu reprezentovali Adam Kiaba, Bruno Bartoň, Richard Kuzica, Benjamín Břečka, nehrajúci kapitán Adam Žiška, Vanesa Haláčková, Karin Michalková, Anna Kališová a Ella Nicol Paľovská.

     • Výchovný koncert v Slovenskej filharmónii

     • V piatok 6. mája boli žiaci 6. - 9. ročníka na koncerte Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii. Čas strávený v priestoroch Reduty bol pre nich veľkým zážitkom. V interaktívnom programe moderovanom Martinom Vanekom bola žiakom predstavená rozprávka Josefa Suka Radúz a Mahuliena. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Veríme, že to nebolo naposledy a tešíme sa na ďalšie zaujímavé a podnetné koncerty.

     • ERASMUS+

     • Stretnutie v Záhrebe

      Naša škola je tretí rok zapojená do projektu ERASMUS+ pod názvom „Vodné systémy v Európe“. Projekt je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie. Našimi partnerskými školami sú školy v Českej republike, Chorvátsku a Lotyšsku. Naša druhá návšteva bola v Chorvátsku, v Záhrebe. Absolvovali sme bohatý program plný rôznych aktivít. Navštívili sme ekologickú čističku odpadových vôd, národný park Krka, Zadar, bažiny a iné. Projekt je zastrešovaný pani učiteľkami PaedDr. Janou Blaňárovou, Mgr. Zuzanou Kohútovou a PaedDr. Renátou Hebortovou. V projekte sú zapojení žiaci z 9.A triedy – Dávid Ardon , Michal Ďurajka , Kristína Fabiánová , Laura Havranová , Alexandra Jankovičová , Gréta Jurinová , Nina Košičárová , Miriam Kročianová ,Alexander Kuchárik a Adam Zaklai .

     • Novodobo so Shakespearom

     • Naša škola sa každoročne zúčastňuje okresnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Je to súťaž v prednese poézie, prózy a v speve. Súťaží sa v dvoch kategóriach: 5. a 6. ročník, 7. až 9. ročník. Našu školu reprezentovalo  11 žiakov. Naši žiaci boli tento rok veľmi úspešní, 7 z nich získalo ocenenia. Samuel Bálint získal 3. miesto v prednese prózy-mladší žiaci, Júlia Cigáneková 2. miesto a Laura Havranová 3. miesto v prednese prózy-starší žiaci, Nina Wildgrube 1. miesto a Alena Kečkešová 3. miesto v speve-mladší žiaci, Vanesa Halačková 1. miesto a Viktória Lapinová 3. miesto v speve-starší žiaci.Na súťaž ich pripravovali pani učiteľky PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Mária Máčadyová. Všetkých suťažiacim GRATULUJEME.

     • Deň Zeme na ZŠ Lachova

     • 22. apríl patrí Dňu Zeme. Tento sviatok bol založený v USA v roku 1970. Prvýkrát bol oslávený v meste San Francisco pričom snahou osláv bolo vyzvať ľudí k celosvetovému spoločnému úsiliu za ochranu našej planéty. Pri príležitosti tohto dňa žiaci piateho ročníka diskutovali na hodinách biológie o pozitívnych a negatívnych vplyvoch človeka na Zem. Následne svoje myšlienky dali na papier. Vznikli nádherné plagáty, ktoré si môžu žiaci pozrieť na nástenke v priestoroch školy.

     • Tanečný krúžok na ZŠ Lachova

     • Za uplynulé dva mesiace sa dievčatá z tanečného krúžku MaXy dance zúčastnili celoslovenských súťaží v Prešove a Bratislave v tanečných disciplínach disco dance. Zo súťaže si odniesli krásne 1. miesto v skupinovej disciplíne (Lina Szabová, Júlia Kováčová a Nelka Ďurišová) a rovnako 1. miesto v sólovej kategórii pre Nelku Ďurišovú.

     • Projekt Enter

     • Vrámci projektu ENTER sa na našej škole uskutočnil micro:bit workshop. Zúčastnili sa na ňom naši piataci. Spolu s lektormi postavili autíčka micro.bit Ring:bit Car, ktoré aj naprogramovali v programe MakeCode for micro.bit. Je to pekný začiatok práce s touto pomôckou.

     • Projekt Šafran

     • Na začiatku školského roka sme vysadili cibuľky šafranu. Tak sme sa so žiakmi 9.A triedy zapojili do medzinárodného projektu Šafran, ktorým si pripomíname detské obete holokaustu. Na začiatku jari nám vykvitli. Tieto krásne kvety pripomínajú, že aj po najhroznejších udalostiach začína nový život a my môžeme dúfať, že veci budú lepšie ako predtým. Žlté šafrany dávajú nádej pre budúcnosť. Pripomínajú nám, aké je dôležité prijať a vážiť si ľudí všetkých kultúr a národností.

     • Školské finále stolnotenisového turnaja

     • Školské finále stolnotenisového turnaja prinieslo veľký športový zážitok. Zo základného medzitriedneho turnaja postúpilo 12 najlepších dievčat a 20 chlapcov. Finalisti predviedli výborné výkony ocenené diváckym potleskom. Všetci stolnotenisti si zaslúžia poďakovanie. Gratulujeme víťazom.

      Výsledné medailové umiestnenie:

      Dievčatá ročníky 7, 8, 9:

      1. Vanesa Haláčková 8. B

      2. Mária Brudňáková 7. B

      3. Nicol Ella Paľovská 8. B

      Chlapci ročníky 5, 6:

      1. David Jaroš 6. B

      2. Richard Gajdoš 6. B

      3. Oliver Woloszyn 5. B

      Chlapci ročníky 7, 8, 9:

      1. Adam Kiaba 8. B

      2. Richard Kuzica 8. A

      3. Benjamín Břečka 7. A


     • Aktuálne informácie - Covid 19

     • 10.1.2022.

      AKTUALIZÁCIA: 25.02.2022 

      Vyhláška RÚVZ platná od 25.2.2022: RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

      Vyučovanie a prevádzka školy sa riadia Školským semaforom verzia 2.0

      skolsky_semafor_1.6.pdf

      Skolsky_semafor_1.7._platny_od_19.1.2022.pdf

      skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

      skolsky_semafor_1.9._od_07_02_2022.pdf

      skolsky_semafor_2.0.pdf platný od 25.2.2022      informacie MŠVVaŠ

      Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage v sekcii  vyhlásenia (nie správou Edupage). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy. Vyhlásenie sa podáva vždy, keď nebolo dieťa 3 dni v škole, vrátane soboty a nedele. Vyhlásenia kontrolujú triedni učitelia. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne nahlasovali použitie samotestov cez Edupage. Závisia od toho ďaľšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.


      Postup pri prerušení vyučovania:

      1. Vyučovanie v triede sa prerušuje už pri pozitívnom samoteste žiaka. (kontakty dva dni pred príznakmi resp. testom). Následne idú blízke kontakty s nakazenou osobou do karantény.

      2. Zákonný zástupca následne kontaktuje pediatra a prihlási dieťa na PCR test. Jeho výsledok následne ohlási triednemu učiteľovi.

      3. Karanténu pozitívnych detí určuje a ukončuje pediater, respektíve hygienik. 

      4. Škola zabezpečuje hybridné vyučovanie, pre deti OP (plne očkovaní a tí, ktorí chorobu prekonaliprezenčné, pre blízke kontakty bez OP dištančné. (ak je to personálne možné a je záujem zo strany rodičov).

      5. Zákonný zástupca žiaka OP sa rozhodne, či bude dieťa chodiť do školy, alebo sa bude vzdelávať z domu . Následne to oznámi triednemu učiteľovi.

      6. Od 25.1.2022 je vyhláškou (zverejnená hore) upravená dĺžka karantény na 5 dní od pozitívneho testu, respektíve kontaktu s pozitívnou osobou. Do školy sa po 5 dňoch vracajú deti, ktoré sú bezpríznakové. O návrate detí, ktoré mali pozitívny test rozhoduje pediater.

      Žiadame Vás o prísne dodržiavanie karantény, predíde sa tak opakovaným prerušeniam vyučovania v danej triede.

      7. Zmena vo výnimke z karantény: plne zaočkované deti + 9 mesiacov po druhej dávke,  180 od prekonania covidu. Prosíme vyplniť nové vyhlásenia na Edupage, umožní to deťom prezenčné vyučovanie.

      8. Žiadame rodičov, ak je to možné, aby testy svojich detí vykonávali max. do 19:00 h, aby bolo v prípade pozitívneho dieťaťa možné včas informovať ostatných rodičov.

      9. Prosíme vás, aby ste si včas odhlásili dieťa z obedu a pri nástupe ho následne včas prihlásili.     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 9.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na vynikajúcom 3. mieste sa umiestnili každý vo svojej kategórii : žiak 8.B triedy Richard Dendis a žiak 9.A triedy Michal Ďurajka. Okrem nich sa žiačka Tamara Patakiová z 8.B umiestnila na peknom 5. mieste. Všetkým našim žiakom blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Okresné kolo anglickej olympiády

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo anglickej olympiády online formou. Za kategóriu 1.A - mladší žiaci našu školu reprezentoval Martin Košičár zo 7.A a za kategóriu 1.B - starší žiaci nás reprezentovala Alexandra Jankovičová z 9.A. Oboch žiakov pripravovala p. učiteľka PaedDr. Hebortová. Martin Košičár získal 2. miesto, čo považujeme za veľký úspech. Alexandra Jankovičová získala pekné 11.miesto. Bolo prihlásených 17 škôl, medzi nimi aj školy vyučujúce len v anglickom jazyku.

      Gratulujeme a tešíme sa z úspechov!

     • PYTAGORIÁDA

     • Školské kolo

      Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda:

      Dňa 8. 12. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre tretiakov, štvrtákov a piatakov a 9. 12. 2021 pre šiestakov, siedmakov a ôsmakov. 15 náročných príkladov z matematiky riešilo 76 žiakov. Súťaž prebehla on-line formou.

      Naši žiaci dosiahli v súťaži výborné výsledky v kategóriách:

      P3: 7 žiakov

      P4: 10 žiakov

      P5: 7 žiakov

      P6: 6 žiakov

      P7: 6 žiakov

      P8: 3 žiaci

       

      Gratulujeme !

       

       

     • Dištančné vzdelávanie od 6.12.2021

     • Pre žiakov 2. stupňa ZŠ

      V súlade s vyhláškou RÚVZBratislava, vyhlaska_276__RUVZ_BA.pdf , prechádzajú žiaci 5. - 9. ročníka od 6.12.2021 na distančné vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v rozsahu, ktorý je určený dodatkom ku školskému poriadku, čiže v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Hodiny budú mať trvanie 30 minút. Vzdelávanie žiakov v dištančnej forme je povinné. Ak chce rodič z vyučovania žiaka ospravedlniť, postupuje podľa Školského poriadku.

       

      Školský poriadok

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie