• Aktuálne informácie - Covid 19

     • 10.1.2022.

      AKTUALIZÁCIA: 25.02.2022 

      Vyhláška RÚVZ platná od 25.2.2022: RUVZ_vyhlaska_7_od_25_01_2022.pdf

      Vyučovanie a prevádzka školy sa riadia Školským semaforom verzia 2.0

      skolsky_semafor_1.6.pdf

      Skolsky_semafor_1.7._platny_od_19.1.2022.pdf

      skolsky_semafor_1.8._od_25_01_2022.pdf

      skolsky_semafor_1.9._od_07_02_2022.pdf

      skolsky_semafor_2.0.pdf platný od 25.2.2022      informacie MŠVVaŠ

      Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom dieťaťa do školy podať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage v sekcii  vyhlásenia (nie správou Edupage). Vyhlásenie odporúčame zaslať včas, aby bol zaistený hladký príchod detí do školy. Vyhlásenie sa podáva vždy, keď nebolo dieťa 3 dni v škole, vrátane soboty a nedele. Vyhlásenia kontrolujú triedni učitelia. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, aby pravidelne nahlasovali použitie samotestov cez Edupage. Závisia od toho ďaľšie dodávky testov zo strany MŠVVaŠ.


      Postup pri prerušení vyučovania:

      1. Vyučovanie v triede sa prerušuje už pri pozitívnom samoteste žiaka. (kontakty dva dni pred príznakmi resp. testom). Následne idú blízke kontakty s nakazenou osobou do karantény.

      2. Zákonný zástupca následne kontaktuje pediatra a prihlási dieťa na PCR test. Jeho výsledok následne ohlási triednemu učiteľovi.

      3. Karanténu pozitívnych detí určuje a ukončuje pediater, respektíve hygienik. 

      4. Škola zabezpečuje hybridné vyučovanie, pre deti OP (plne očkovaní a tí, ktorí chorobu prekonaliprezenčné, pre blízke kontakty bez OP dištančné. (ak je to personálne možné a je záujem zo strany rodičov).

      5. Zákonný zástupca žiaka OP sa rozhodne, či bude dieťa chodiť do školy, alebo sa bude vzdelávať z domu . Následne to oznámi triednemu učiteľovi.

      6. Od 25.1.2022 je vyhláškou (zverejnená hore) upravená dĺžka karantény na 5 dní od pozitívneho testu, respektíve kontaktu s pozitívnou osobou. Do školy sa po 5 dňoch vracajú deti, ktoré sú bezpríznakové. O návrate detí, ktoré mali pozitívny test rozhoduje pediater.

      Žiadame Vás o prísne dodržiavanie karantény, predíde sa tak opakovaným prerušeniam vyučovania v danej triede.

      7. Zmena vo výnimke z karantény: plne zaočkované deti + 9 mesiacov po druhej dávke,  180 od prekonania covidu. Prosíme vyplniť nové vyhlásenia na Edupage, umožní to deťom prezenčné vyučovanie.

      8. Žiadame rodičov, ak je to možné, aby testy svojich detí vykonávali max. do 19:00 h, aby bolo v prípade pozitívneho dieťaťa možné včas informovať ostatných rodičov.

      9. Prosíme vás, aby ste si včas odhlásili dieťa z obedu a pri nástupe ho následne včas prihlásili.     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 9.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na vynikajúcom 3. mieste sa umiestnili každý vo svojej kategórii : žiak 8.B triedy Richard Dendis a žiak 9.A triedy Michal Ďurajka. Okrem nich sa žiačka Tamara Patakiová z 8.B umiestnila na peknom 5. mieste. Všetkým našim žiakom blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Okresné kolo anglickej olympiády

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo anglickej olympiády online formou. Za kategóriu 1.A - mladší žiaci našu školu reprezentoval Martin Košičár zo 7.A a za kategóriu 1.B - starší žiaci nás reprezentovala Alexandra Jankovičová z 9.A. Oboch žiakov pripravovala p. učiteľka PaedDr. Hebortová. Martin Košičár získal 2. miesto, čo považujeme za veľký úspech. Alexandra Jankovičová získala pekné 11.miesto. Bolo prihlásených 17 škôl, medzi nimi aj školy vyučujúce len v anglickom jazyku.

      Gratulujeme a tešíme sa z úspechov!

     • PYTAGORIÁDA

     • Školské kolo

      Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda:

      Dňa 8. 12. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre tretiakov, štvrtákov a piatakov a 9. 12. 2021 pre šiestakov, siedmakov a ôsmakov. 15 náročných príkladov z matematiky riešilo 76 žiakov. Súťaž prebehla on-line formou.

      Naši žiaci dosiahli v súťaži výborné výsledky v kategóriách:

      P3: 7 žiakov

      P4: 10 žiakov

      P5: 7 žiakov

      P6: 6 žiakov

      P7: 6 žiakov

      P8: 3 žiaci

       

      Gratulujeme !

       

       

     • Dištančné vzdelávanie od 6.12.2021

     • Pre žiakov 2. stupňa ZŠ

      V súlade s vyhláškou RÚVZBratislava, vyhlaska_276__RUVZ_BA.pdf , prechádzajú žiaci 5. - 9. ročníka od 6.12.2021 na distančné vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v rozsahu, ktorý je určený dodatkom ku školskému poriadku, čiže v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Hodiny budú mať trvanie 30 minút. Vzdelávanie žiakov v dištančnej forme je povinné. Ak chce rodič z vyučovania žiaka ospravedlniť, postupuje podľa Školského poriadku.

       

      Školský poriadok

     • Aktualizovaný školský semafor

     • Informácie o karanténe 

      Aktualizácia školského semaforu a ospravedlňovanie detí zo školského vyučovania:

      Skolsky_semafor_26_11_2021.pdf NOVÉ

      Skolsky_ semafor_od_18.10.2021.pdf

      Skolsky_semafor__28_10.2021.pdf 

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf

      vyhlaska_252_UVZ.pdf​​​​​​​

      Zmena po príchode dieťaťa zo zahraničia:

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovovsti_od_11.10.2021.pdf


      Rozhodnutia ministra:

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_26_11_2021.pdf      1. Informácia k domácemu samotestovaniu: ak sa u dieťata vyskytne pozitívny test, je nutné vykonať aj PCR test. Domáce AG testy nie su pre RÚVZ validné na to, aby hygienička vyhlásila karanténu. Prosíme vás, aby ste triednemu učiteľovi nahlásili, kedy malo dieťa prvé príznaky a kedy pozitívny AG test. Je to dôležitá informácia pre RÚVZ.

      2. Informácie ku karanténe: v karanténe vždy ostávajú blízke kontakty - čiže deti z triedy a zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje výnimka.

      - Ak je dieťa pozitívne, rodina sa riadi pokynmi hygienika respektíve pediatra. Po ukončení nariadenej karantény sa do školy vracajú bezpríznakové deti - nemusia absolvovať PCR test, len rodič vypíše vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      - Deti ktoré mali pozitívny test sa do školy vrátia po rozhodnutí pediatra/hygienika. Takisto rodič vypíše vyhlásenie o bezríznakovosti.

      - Karanténa sa nevzťahuje na plne zaočkované osoby a osoby, ktoré ochorenie prekonali (180 dní).

      -  Ak dieťa nemá príznaky 5 dní po kontakte s nakazeným, môže absolvovať PCR test a v prípafe negativity môže po 7 dnoch ukončit karanténu, čiže na 8 deň od kontaktu.

      V tomto prípade sa škole rodič preukáže negatívnym PCR testom dieťaťa.

      Zdroj: RÚVZ


      Pozn:

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte cez Edupage/vyhlásenia. 

     • Výstavba športového areálu školy

     • Polyfunkčné ihrisko

      1. etapa: polyfunkčné ihrisko

      2. etapa: atletická dráha

      Výstavba sa blíži do finále. Už potrebujeme len dobré počasie.

      Už čoskoro v prevádzke

      Takto skončil zámok na vstupnej bránke: Už druhýkrát tento mesiac. 

     • OZNAM

     • Krúžková činnosť

      Dňom 22.11.2021 sa do odvolania prerušuje krúžková činnosťv škole. Dôvodom je zabránenie prenosu infekcie a tým aj snaha eliminovať počty tried v karanténe. 

       

       

     • Odhlasovanie stravy počas karantény.

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia !

       

      Ak je Vaše dieťa v karanténe, zo stravy ho odhlasujte v obvyklých termínoch cez EDUPAGE. Po ukončení karantény je treba dieťa opätovne prihlásiť.

       

      Ďakujeme

     • "STRAŠIDELNÝ DEŇ" NA LACHOVEJ 27. 10. 2021

     • Tohtoročnú strašidelnú sezónu sme na našej škole ukončili tým, že sme sa na jeden deň premenili na strašidlá, bosorky, upírov alebo iné kreatívne kostýmové postavy. Žiaci z celej školy sa dnes stali niekým iným a samozrejme neodišli domov s prázdnymi rukami. Každý, kto mal dnes masku alebo nejaký kostým, dostal sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, boli ste naozaj skvelí ! Užite si prázdniny !

      VAŠA ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

     • Projekt Šafran

     • Žiaci 9. A triedy sadia cibuľky šafranov. V rámci predmetu dejepis sme sa zapojili do medzinárodného projektu Šafran. Jednou z prvých aktivít je výsadba žltých šafranov. Cieľom projektu je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci na celom svete cibuľky žltých šafranov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu na konci januára. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú museli nosiť židovské deti v čase nacistických perzekúcii. Projekt Šafran  ponúka možnosť upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie, rasizmu a prenasledovania. Poukazuje na nevyhnutnosť vzájomnej tolerancie a rešpektu voči všetkým ľuďom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie. 

     • Ponuka voľných miest a prenájmov

     • 1. Prenájom veľkej telocvične: posledný voľný termín je štvrtok od 19:30 do 21:00 h

      Voľné termíny sú aj v malej telocvični. Informácie nájdete v záložke Prenájmy

       

      2. Voľné miesta: Asistent učiteľa, úväzok: 100%

      Podmienky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      (pedagogické vzdelanie, minimálne stredoškolské -učiteľka pre MŠ, vychovávateľstvo, pedagogické vysokoškolské)

      Mzdové podmienky: Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     • Triedne schôdzky

     • Informácia

      Vážení rodičia !

       

      Na základe odporúčaní MŠVVaŠ sa triedne schôdzky v ročníkoch 2.- 9. uskutočnia dňa 9.9.2021 o 17:30 online.Prihlasovacie údaje Vám zašlú triedni učitelia.

      Triedne schôdzky rodičov 1. ročníka sa uskutočnia dňa 9.9.2021 o 17:30 h prezenčne. Prosíme rodičov, aby za každú rodinu prišiel len jeden zástupca a to len v prípade, že nepociťuje žiadne príznaky ochorenia Covid - 19. Škola zabezpečí priestory tak, aby boli dodržané hygienické štandardy. 

       

      Ďakujem vám za spoluprácu !

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Samotestovanie

     • Informácia pre rodičov

      Vážení rodičia !


      V piatok popoludní sme prevzali od okresného úradu AG testy (samotestovanie) pre žiakov, ktorých rodičia o ne prejavili záujem. Vzhľadom na to, že sme ich dostali 5 krát menej ako bola objednávka, musíme ich podľa pokynov MŠVVaŠ nabalíčkovať po 5 kusov. Následne Vám ich budeme distribuovať. Prevziať ich môže len zákonný zástupca žiaka na podpis.

      O spôsobe a čase preberania Vás budú informovať triedni učitelia.


      Každý rodič, ktorý si objednal testy pre svoje dieťa si preberie balíček, ktorý bude obsahovať:

      5 ks skúmaviek s roztokom

      5 ks vrchnákov s kvapkadlom

      5 ks testovacích platničiek

      5 ks tyčiniek, určených na na nasálny výter

      + odovzdávajúci protokol, ktorý obsahuje link na postup pri testovaní

      odovzdavaci_protokol_antigenove_samotesty_na_web.pdf


      O výsledku testu informuje zákonný zástupca dieťaťa triedneho učiteľa cez Edupage/ vyhlásenia.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie