• Pravidlá platné od 29.4.2021

     • Dôležité

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 za zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste. 

      vyhlaska_197

       

       

     • Kloktacie testy

     • Informácia

      Vážení rodičia !

      Aj napriek vyhláseniam o ukončení testovania žiakov na školách, naša škola na základe Vášho záujmu (na princípe dobrovoľnosti) v testovaní pokračuje. Najbližšie testovanie bude 6.5.2021. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

       

       

     • Vzdelávanie žiakov od 19.4. a 26.4. 2021

     • Dôležité ! AKTUALIZOVANÉ 28.4.2021 o 19:45 h

       

       Od Od 19.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka.

      Rozhodnutia: 

      Rozhodnutie_ministra_skolstva(1).pdf

      Prevadzka_ZS_od_19.4.2021.pdf

      Od 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 5. a 7. ročníka.

      Rozhodnutie_ucinnost_od_26._4._21.pdf

      Organizácia vyučovania :

      1. Vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka sa od 26.4. bude uskutočňovať prezenčnou formou podľa adaptačného plánu. (informácie žiakom podajú triedni učitelia)

      2. Vzdelávanie žiakov 8. - 9. ročníka sa od 19. 4.  bude uskutočňovať prezenčnou formou podľa adaptačného plánu. (informácie žiakom podajú triedni učitelia)

      Plan_adaptacneho_obdobia.pdf

      3. Vzdelávanie žiakov 8. - 9. ročníka, ktorých rodičia sa rozhodli, že ich dieťa nenastúpi 19.4. na prezenčnú formu vzdelávania, budú dostávať zadania cez portál Edupage.

      Najcastejsie_otazky_k_obnoveni_prezencnej_vyucby_od_19.4.2021.pdf

       

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - platí do 28.4.2021

      2. žiak 1. aj 2. stupňa bude používať počas vyučovania rúško

      vyhlaska_175_2021.pdf

       

       

      Testovanie kloktacími testami: testovanie bude prebiehať raz týždenne u žiakov rodičov, ktorí s tým vyjadria písomný súhlas.

      • od 16. týždňa sa testujú žiaci 8. - 9. ročníka
      • od 17. týždňa sa testujú aj žiaci 3.- 4. ročníka a 5.-7. ročníka
      • testovanie prebieha v domácich podmienkach 
      • test žiak dostane vždy v stredu a prinesie do školy vždy vo štvrtok do 8:00

       

      Stravovanie: ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, musí sa na odber stravy prihlásiť najneskôr do piatka 23.4 do 12:30 h.

      Informácie priebežne dopĺňame

       

      Informácie ministerstva školstva, kliknite TU

     • Vzdelávanie žiakov od 12.4.2021

     • Dôležité !

      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny AG alebo PCR test (alebo výnimka z testovania) jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní.

      Prevádzka ŠKD od 12.4.2021 bude od 7:00 do 17:00 h organizovaná tak, ako v decembri 2020 (7 oddelení). 


      Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ: rozhodnutie_MSVVaS.pdf

      Prevadzka_ZS_od_12.4.2021.pdf​​​​​​​

     • Obvodné kolo Matematickej olymiády

     • Dňa 31. 3. 2021 sa online formou uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády šiestakov, siedmakov a ôsmakov. V silnej konkurencií súťažiacich z petržalských škôl naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Šiestaci Veronika Krihová a Viktória Lapínová sa umiestnili na 1. mieste. Rudolf Horváth bol úspešný riešiteľ. Siedmaci Richard Kuzica a Tamara Patakiová sa taktiež umiestnili na 1. mieste. Michal Polc bol úspešný riešiteľ. Žiakov pripravovali učitelia Ing. Lenka Ďuricová a Mgr. Michal Rišiaň. Súťažiacim gratulujeme.

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 22. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Z našej školy sa súťaženia zúčastnil žiak 7.B triedy Richard Dendis, ktorý postúpil z okresného kola. Richard dosiahol 84 bodov z 90 a stal sa úspešným riešiteľom. Žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

     • OCENENIE

     • Škola roka 2019 v Petržalke

      Dňa 25.11.2020 prevzal riaditeľ školy od starostu MČ Bratislava - Petržalka ocenenie škola roka 2019.

      Po roku 2008 sme toto ocenenie dostali druhýkrát. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom školy za odvedenú prácu za uplynulé roky, žiakom za vynaložené úsilie vo výchovno - vzdelávacom procese a za reprezentáciu školy a rodičom našich žiakov za spoluprácu a výdatnú podporu. 

       

      M.Capek, riaditeľ

     • Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády

     • Dňa 17. 3. 2021 sa uskutočnilo obvodné kolo Fyzikálnej olympiády ôsmakov a deviatakov online formou. V konkurencií súťažiacich zo všetkých bratislavských škôl náš žiak 8. A triedy Peter Brudňák obsadil prvé miesto. Žiaka pripravovala pani učitelka Mgr. Daniela Anderková. Gratulujeme!

     • OZNAM

     • Vzdelávanie od 15.3. do 19.3.2021

      V týždni od 15.3. do 19. 3 2021 prebieha vyučovanie tak ako v uplynulom týždni (kritická infraštruktúra a deti rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu).

      Rodičia detí, ktoré sa vyučujú prezenčne, doložia len aktuálne prehlásenie o negatívnom PCR alebo AG teste nie staršom ako 7 dní (alebo vynimka z testovania: prekonaný covid - max. 90 dní, očkovanie druhou dávkou vakcíny po 14 dňoch) - tlačivo 11a. 

      Prosíme rodičov, ak majú tú možnosť, využiť prednostne elektronické hlásenie cez Edupage. 

      Ďakujeme za spoluprácu !

     • Oznam

     • Elektronické čestné vyhlásenie, od 8.3.2021

      AKTUALIZOVANÉ 9.3.2021 o 14:00 h

      Vážení rodičia !

      Vzhľadom na to, že niektorí zákonní zástupcovia už poslali elektronické čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti /negatívny AG alebo PCR test,príloha 11a/ , ktorá neobsahuje vyhlásenie o nutnosti vykonávania práce na pracovisku, si Vás dovoľujem upozorniť, že je nutné zaslať prehlásenie v ktorom zákonný zástupca prehlasuje bezinfekčnosť a súčasne aj potrebu vykonávať svoje zamestnanie na pracovisku. /príloha11c/. 

      Návod na elektronické podanie: žiadosti/vyhlásenia

      Prosíme rodičov: vyberte tlačivo 11c

      NOVÉ: Následný negatívny test rodiča  po 7 dňoch: vybetre tlačivo 11a

       

      Táto príloha je zverejnená na našej stránke v pokynoch pre rodičov pred nástupom ich dieťaťa do školy od 8.3.2021. Toto vyhlásenie môžete odovzdať v pondelok ráno 8.3. 2021 aj v listinnej forme.

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      Ďakujem za pochopenie !

       

      M:Capek, riaditeľ

     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

     • OZNAM

      Rozhodnutím starostu MČ Bratislava - Petržalka sa od 8.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, pre ročníky 1. - 4. (pre deti, ktoré rodičia prihlásili cez prieskum záujmu, ktorý bol ukončený 4.3.2021 o 18:00 h).

      Rozhodnutie_o_prevadzke_ZS_8_3_2021.pdf

       

      Čo musí urobiť zákonný zástupca dieťata pred jeho nástupom:

      1. Vyplniť četné vyhlásenie o tom, že obaja rodičia musia pracovať prezenčne na pracovisku.

      2. Vyplniť čestné vyhlásenie o negatívnom Ag alebo PCR teste nie staršom ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      Organizácia vzdelávania:

      Prihlásení žiaci sa budú vzdelávať po ročníkoch, v ktorých budú spojení žiaci z A, B a C tried 1., 2., 3. a 4. ročníka po jednej triede. 

      Vyučovanie budú viesť kvalifikovaní pedagógovia (nie triedni učitelia) v spolupráci s tiednymi učiteľmi.

      Žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na obed a desiatu).

      Žiaci sa v jednotlivých ročníkoch budú vzelávať podľa týchto rozvrhov:

      Rozvrh_hodin_od_8_3_2021.pdf

       

       

      Stravovanie:

      - školská jedáleň bude v prevádzke. Stravníkov, ktorí sa budú vyučovať prezenčne prihlásime na obedy. V prípade, že nechcete, aby sa dieťa stravovalo, odhláste ho cez Edupage. (vzhľadom na pohyb prihlásených detí, prosím skontrolujete si prihlášku obeda). Uisťujem vás, že v prípade problému s prihlásením, obed dostane každé dieťa, nie je nutné nás kontaktovať.

       

      Školský klub detí:

      - školský klub detí bude v prevádzke o od 7:00 do 16:00 h

      - oddelenia budú mať stále zloženie tak, ako budú žiaci zaradení v triedach (4 oddelenia)

      - ak nechcete, aby Vaše dieťa chodilo do ŠKD, oznámte to v pondelok ráno pri príchode detí do školy

       

       

      Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú prezenčne, pokračujú v dištančnom vzdelávaní s triednymi učiteľmi tak, ako doteraz. 

       

     • Vzdelávanie žiakov od 8.3.2021

     • Oznam

      Vzdelávanie žiakov základných škôl od 8.3.2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

       

      Súvisiace dokumenty:

      Navrat_do_skol_8_3_2021.pdf

      Vyhlaska_RUVZ_8_3_2021.pdf

       

      Aktualizácia: 4.3.2021 o 8:10 h (aktualizácia na základe doplnenia dokumentov MŠVVaŠ SR)

       

      Vážení rodičia !

      Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

      1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. 

      2. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia. (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden)

      3. Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať potvrením od zamestnávateľa čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      4. Naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá prehlásenie jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom o negatívnom PCR alebo antigénnom teste na Covid 19 nie staršie ako 7 dní (je súčasťou vyhlásenia o nutnosti vykonávať prácu na pracovisku)

      5. Organizácia a forma vzdelávania bude závisieť od počtu detí.

      6. Vzdelávanie žiakov 1,-4. ročníka, ktorým sa rozhodnitím ministra neumožňuje prezenčné vzdelávanie, bude pokračovať dištančne.

      7. Vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

       

      O možnosti podať takéto vyhlásenie elektronicky Vás budeme informovať okamžite, keď ASC agenda takúto možnosť sprístupní.

       

       

      Vzhľadom na tieto skutočnosti a podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva následne spúšťame prieskum o potrebe umiestnenia detí zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Sledujte prosím v Edupage záložku Prihlasovanie.

      Ďaľšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

       

     • OZNAM

     • Karanténne opatrenie

      Z dôvodu karanténneho opatrenia prechádzajú žiaci 1. A triedy od 23.2.2021 na dištančný spôsob výučby. Karanténa trvá do 5.3.2021 vrátane.

       

      Zápisnica RÚVZ o karanténnom opatrení:

      RUVZ_zapisnica.pdf

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 11.02.2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré výnimočne prebiehalo online formou. Naši žiaci súťažili v 4. kategóriách, z ktorých úspešnými riešiteľmi sa stali: Alexandra Gogorová zo 6. C, Tamara Patakiová a Richard Dendis zo 7. B, Matej Hanák z 8. A a Katarína Balleková a Lenka Pekárová z 9. A. Špeciálne sa tešíme z úspechu žiaka 7. B triedy Richarda Dendisa, ktorý získal 2. miesto a postupuje na krajské kolo. Žiakov pripravovali Mgr. Lenka Fiľakovská a PhDr. Dagmar Phungová. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Informácie pre rodičov žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí nenastúpili na prezenčné vzdelávanie od 15. 02. 2021

     • Dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. ročníka bude prebiehať každý deň vždy 5.vyučovaciu hodinu, formou informovania cez Edupage  o preberanom učive v daný deň, zasielaním vzdelávacích materiálov a zadaní. Online vyučovanie  pre 1. a 2. ročník cez aplikáciu ZOOM  sa od 15.02. ruší.

       

      Žiadame rodičov ktorí nevyjadrili v elektronickom dotazníkovom prieskume o akú formu vzdelávania majú od 15. 02. 2021 záujem, aby kontaktovali triedne učiteľky a ospravedlnili svoje dieťa z vyučovania.  Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní.

       

       

     • Návrat do školy

     • 1. stupeň od 15.2.2021

       Vážení rodičia !

       

      Aktuálna informácia, 12. 2. 2021, 12:20

       

      Vážení rodičia ! Aktualizácia 10:55. 18.2.2021

      Dňa 15.2.2021 bude obnovené prezenčné vzdelávanie žiakov 1. - 2. ročníka.

      Žiaci 3. - 4. ročníka sa minimálnene do 19. 2. 2021 budú vzdelávať naďalej dištančnou formou.

       

      Rozhodnutie starostu:Rozhodnutie_o_prevadzke_ZS.pdf

       

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania žiakov 1. - 2. ročníka od 15.2.2021 Vám prinášame základné informácie, ktoré budeme priebežne dopĺňať:

       

      1. Prezenčného vyučovania sa od 15. 2. 2021 môže zúčastniť dieťa, ktorého zákonný zástupca, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, absolvuje test na Covid 19 a platnosť certifikátu o negativite nebude starší ako 7 dní. (stačí test jedného zákonného zástupcu). Vždy po vypršaní platnosti testu je nutné podať nové čestné prehlásenie. V prípade, že rodičia covid prekonali, uvedú to do prehlásenia (ochorenie prekonali 90 dní dozadu). Taktiež sa nevyžaduje test od rodiča, ktorý bol očkovaný druhou dávkou od podania ktorej uplynulo 14 dní.

      2. Dieťa sa nemusí testovať.

      3. Zákonný zástupca dieťaťa sa nebude preukazovať certifikátom, ale vyplní čestné prehlásenie. Prosíme, pokiaľ je to možné, aby ste čestné prehlásenie podávali elektronicky. Návod na elektronické podanie: čestné vyhlásenie

      4. Čestné prehlásenie je na stiahnutie dostupné na našej webovej stránke.

      5. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu (telesná výchova a spev na hudobnej výchove sa nebudú vyučovať).

      6.Školská jedáleň bude v prevádzke. Rodič, ktorý má záujem o to, aby sa jeho dieťa stravovalo ho prihlási na odber stravy elektronicky (ak by to nestihol, je to možné aj v pondelok podľa toho, či bude dieťa v škole).

      7. ŠKD bude v činnosti denne od 7:00 do 16:00 h. 

      8. Dňa 15.2.2021 bude možné prichádzať do školy od 7:00. To platí aj pre deti, ktoré do ŠKD nechodia. Dôvod: bezpečný a plynulý nástup detí do školy.

      8.Poplatok za ŠKD za február bude alikvotne krátený - prosíme zatiaľ neuhrádzať. Zriaďovateľ bude inforormovať riaditeľov o výške úhrad riaditeľov škôl.

      10. Deti, ktorých rodičia sa rozhodnú neposlať do školy, budú mať dištančné vzdelávanie. O forme a obsahu Vás informujeme v predošlej novinke. budeme informovať potom, ako budeme vedieť počty detí a počty pedagogických zamestnancov, ktorí budú od 15.2.v škole.

      11. Povinnosť testovať sa každých 7 dní majú aj všetci zamestnanci školy, ktorí budú    počas vyučovania na pracovisku.

      12. Testovanie AG testami sa v dňoch 13.-14. 2. 2021 v našej škole neuskutoční. zoznam odberných miest nájdete na www.petrzalka.sk

       

      V popoludňajších hodinách bude spustený prieskum záujmu nástupu žiakov 1.- 2. ročníka na prezenčné vzdelávanie. Prieskum ukončený 14.2.2021 o 18:00 h

      Informácia pre rodičov: ohľadom pandemickej OČR Vám odporúčame sa informovať v sociálnej poisťovni.

      pandemická OČR

      Rodičia žiakov 3. a 4. ročníka môžu naďalej  čerpat pandemickú OČR.

      Touto cestou žiadame rodičov detí (1.a 2. ročník), ktoré 15.2.2021 nenastúpia na vyučovanie a neregistrovali sa v ankete, aby kontaktovali triedne učiteľky a svoje deti ospravedlnili z vyučovania. 

      NOVÉ: v prípade, že by sa zákonný zástupca dieťaťa rozhodol poslať dieťa na perezenčné vyučovanie, musí minimálne deň vopred informovať triedneho učiteľa a vypísať čestné prehlásenie o teste na covid s testom nie starším ako 7 dní. 

       

      Vážení rodičia !

      Touto cestou Vás chcem ubezpečiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili zdravie Vašich detí a našich zamestnancov. K tomu potrebujeme Vašu spoluprácu a maximálnu zodpovednosť nás všetkých. 

       

      Informácie budeme priebežne dopĺňať na tomto mieste.

       

      Dokumenty: 

      Navrat_do_skol_MSVVaS.pdf

      INFO_dotknute_osoby.pdf

      Cestne_vyhlasenie_bezinfekcnost.pdf

       

       

       

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ