• Voľná pracovná pozícia

     • Učiteľ pre prvý stupeň - primárne vzelávanie.

      ZŠ Lachova 1 hľadá učiteľa pre primárne vzdelávanie. Nástup ihneď.  

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Info: 02 623 11 667, trnkova@zslachova.sk

     • Na hodinách biológie v šiestom ročníku

     • Žiaci 6. ročníka pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr. Kohútovej modely rastlinných a živočíšnych buniek.

      Na fotografiách môžete sami posúdiť, aké nádherné výtvory pripravili. 

     • Na hodinách biológie v siedmom ročníku

     • Žiaci siedmeho ročníka sa v posledných týždňoch na hodinách biológie pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivánkovej zoznámili s prvou pomocou v mnohých život ohrozujúcich situáciách. 

      Naučili sa ako pomôcť a zachrániť život pri infarkte, mozgovej príhode, otvorenej zlomenine alebo utopení. 

      Spoznali nielen pojmy ale aj prístroje alebo metódy ako sú KPR či AED. 

      Z hodín si tak odniesli mnoho praktických skúseností, ktoré v živote môžu nielen využiť, ale vďaka nim aj zachrániť život. 

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 21. marca 2023 v čase od 8.00 do 12.45 Vás srdečne pozývame na návštevu našej školy.

      V tento deň si môžete pozrieť priestory v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces  a taktiež sa zúčastniť vyučovania na vybraných vyučovacích predmetoch a hodinách.

      Podrobné informácie nájdete tu:

      DOD_Rozvrh_hodin.pdf

      DOD_oznam.pdf

      Tešíme sa na Vašu návštevu.     • Projekt: Zmudri do škôl

     • V tomto školskom roku sme vďaka pani učiteľke Mgr. Zuzane Kohútovej absolvovali program Zmudri do škôl.

      Zapojení žiaci 8.B triedy získali mnoho nových vedomostí, a to predovšetkým v oblasti digitálnej bezpečnosti a rozvoja kritického myslenia.

      Za úspešné absolvovanie programu získali žiaci diplomy a naša škola titul "ZMUDRI ŠKOLA".

     • UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ

     • Športový areál školy

      Upozorňujeme športovú verejnosť, že športový areál školy je počas vyučovania vyhradený výlučne pre potreby školy. V tomto čase je pre verejnosť vstup zakázaný - pri vstupe visí prevádzkový poriadok.

      Zároveň Vás dôrazne žiadame, aby ste v areáli udržiavali poriadok a neničili športoviská. Odpadky si zoberte zo sebou !

      Tieto športoviská boli financované MČ Bratislava - Petržalka z daní obyvateľov tejto mestskej časti. Škola je správcom športovísk a poškodzovanie športovísk nás stojí nemalé finančné prostriedky. 

       

      Navstevny_poriadok_arealu_ZS_Lachova.pdf

     • DIGITÁLNY ŽIAK

     • Možnosť získať pre svoje dieťa digitálne zariadenie​​

       

      ​​​​​​​

      Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
      • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

      Viac sa dozviete na:https://digitalnyziak.sk/

     • Dejepisná olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 8. 2. 2O23 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. V silnej konkurencii súťažiacich z petržalských škôl dosiahli naši žiaci skvelé výsledky. Matúš Scholtz zo 7. A sa umiestnil vo svojej kategórií na 3. mieste. Slavomír Škrabák z 8. A, Richard Kuzica z 9. A a  Martin Filo z 9. B sa stali úspešnými riešiteľmi. Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Lucia Kánová a Mgr. Lenka Fiľakovská. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za peknú reprezentáciu našej školy.

     • 15. 02. 2023 - Viem, čo zjem

     • Aj v tomto školskom roku sme sa vďaka pani učiteľke Mgr. Zuzany Kohútovej zapojili do projektu Viem, čo zjem. Jeho cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy a vyváženého životného štýlu. Žiaci 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 6.A a 6.B absolvovali prednášky s pracovníčkami RÚVZ. Lekcie žiakom priblížili, prečo je dôležité konzumovať dostatok ovocia a zeleniny, ako by mal vyzerať zdravý tanier, ale aj to, aký je rozdiel medzi lokálnymi a dovážanými potravinami. Prednášky sa žiakom veľmi páčili.

     • Oddychová zóna

     • V rámci humanizácie školského prostredia sme pre žiakov našej školy pripravili ďalšie miesto, kde môžu v príjemnom prostredí oddychovať, hrať spoločenské hry, skladať stavebnice, čítať alebo tráviť niektoré vyučovacie hodiny. Táto zóna je vhodná na usporiadanie výstav alebo besied a tiež je k dispozícii žiakom, ktorí navštevujú školský klub detí. 

      Chceme sa poďakovať rade rodičov, ktorá prostredníctvom občianskeho združenia tieto priestory financovala.

     • Výstava Cosmos Discovery 6. 2. 2023

     • Žiaci 8.ročníka sa zúčastnili svetovej výstavy Cosmos Discovery, ktorá ich previedla históriou od počiatočných pilotovaných vesmírnych letov až po súčasné plánované misie a vízie. Žiaci mali možnosť si z blízka obzrieť originálne exponáty z USA či Ruska, ktoré boli vo vesmíre, skafandre, modely vesmírnych lodí, raketoplánov a rakiet. V interaktívnom Cosmos-campe si vyskúšali náročný výcvik kozmonautov a aj najmodernejšie 3D technológie.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na ZŠ Lachova

     • 19. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnilo OK OANJ. Po dlhšom čase sa olympiády zúčastnil rekordný počet škôl a žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V 1A kategórií súťažilo - 18 žiakov a v kategórií 1B 20 žiakov. Olympiády sa zúčastnili základné školy, osemročné gymnáziá, súkromné základné školy z celej Peržalky. Našu školu reprezentovali Peter Capek zo 7.B, ktorého pripravovala pani učiteľka Mgr. Mária Máčadyová v kategórií 1A. V kategórii 1B nás reprezentoval Martin Košičár z 8.A, ktorého pripravovala pani učiteľka PaedDr. Renáta Hebortová. Martin Košičár vo veľmi silnej konkurenci získal krásne 2. miesto. Obom žiakom gratulujeme.

     • Dôležitý oznam

     • Prerušenie vyučovania na 1. stupni.

      Po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a v zmysle  Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 Vám oznamujem, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na respiračné ochorenia sa v dňoch 19.12. - 21. 12. prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa.

      Zrušená je aj krúžková činnosť a hromadné podujatia.

      Žiaci 1. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravy.

      Žiaci 2. stupňa sa v dňoch 19. - 21.12. 2022 učia prezenčne (v škole)

      Dňa 22.12.2022 majú žiaci 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno.

       

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Prerušenie prezenčného vyučovania.

     • Po odporúčaní ÚVZSR - Bratislava a v zmysle  Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vám oznamujem, že z dôvodu vysokej chorobnosti sa vyučovanie v základnej škole Lachova 1 prerušuje v dňoch 13.12. - 16.12. 2022 prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa. Žiaci prechádzajú na distančnú formu štúdia.

      Krúžková činnosť žiakov 2. stupňa je prerušená do 2116.12.2022 vrátane. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy.

      Prezenčné vyučovanie bude obnovené 19.12. 2022. 

      Dodatok_skolskemu_poriadku_distancne_vzdelavanie_3_9_2021.pdf

      1. stupeň:

      Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania (v škole) v plnom rozsahu. O prerušení vyučovania sa rozhodne na základe vývoja chorobnosti žiakov. O prípadných zmenách vás budeme informovať zajtra, 13.12.2022.

      Od 19.12. - 1. stupeň, prerušené vyučovanie

       

      Ďakujem za spoluprácu.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Zaujímavý dejepis

     • Na hodine dejepisu si žiaci 5.ročníka vyskúšali prácu historika. V projekte „Povesti o hradoch a zámkoch SR“ získané teoretické vedomosti o historických prameňoch pretavili do krásnych a kreatívnych prác. V rámci medzipredmetového prepojenia so slovenských jazykom, literatúrou, výtvarnou výchovou, informatikou či geografiou sa žiaci dozvedeli, čo je povesť, popasovali sa s problémami pri vyhľadávaní na internete, pracovali s textom a obrázkami, analyzovali a selektovali získané informácie, orientovali sa na mape, dozvedeli sa nové informácie o našich hradoch a výtvarne dotvorili práce vlastnou kresbou, ktorá vystihovala povesť o hrade. Kreatívne práce našich žiakov, ktoré zdobia našu chodbu a informujú ďalších žiakov, vznikali pod vedením p. učiteľky Mgr. Lucie Kánovej.

     • Úspechy tanečného klubu MaXy dance na ZŠ Lachova

     • V sobotu 10.12.2022 sa dievčatá navštevujúce výberovú skupinu tanečného klubu MaXy dance pod vedením pani učiteľky Mgr. Slyškovej zúčastnili svojej prvej súťaže. Súťaž s názvom Mia Dance festival sa konala v Trnave a niesla sa vo vianočnom duchu. Dievčatá súťažili v dvoch disciplínach a úspešne. Získali krásne 2. miesto v disciplíne ,,originálni dynamic’’ a 1. miesto v disciplíne ,,s vianočnou tematikou’’. Dievčatám blahoželáme a prajeme ešte veľa úspešných štartov na ďalších súťažiach.

     • Basketbalový krúžok BSC Lachova

     • V nedeľu 4.12.2022 odštartoval náš basketbalový krúžok BSC Lachova pod vedením pána učiteľa Mgr. Mandelíka prvé kolo Mikroligy vo Vysokej pri Morave. Liga U10 sa nehrá na body, má povzbudiť mladých hráčov a hráčky do ich ďalšej basketbalovej kariéry. Lachova urobila výborný dojem, keď si zmerala sily s MIBA Záhorská Bystrica a MIBA Stupava. Najlepšími hráčmi zápasov boli vyhlásení Patrik Zelenák z 3.B a Michal Gramata zo 4.C. Vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na ďalšie januárové kolo.

     • Školská záhrada

     • Projekt podporený BSK

      Nové prvky na školskom dvore.

      Vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja sme mohli na malom školskom dvore nainštalovať nové relaxačné prvky. Máme nový dendrofón, pociťový chodník, hru Twister , piškvorky či vynovenú malú bylinkovú záhradku.

      Ďakujeme !

     • Projekt "Zachráňme vtáky z nášho okolia"

     • Projekt „Zachráňme vtáky z nášho okolia“ prebehol na hodinách techniky v prvom štvrťroku. Tentokrát sme nerobili búdky a kŕmidlá, ale siluety dravých vtákov z kartónov, látok a nálepiek. Použitím dravcov sme chceli zabrániť narážaniu niektorých druhov vtákov do najväčších školských chodbových okien. Po množstve vyrobených dravcov sme sa rozhodli pre nálepky, ktoré sme nalepili na vonkajšiu stranu okien. Za zmienku stojí aj silueta kráľa dunajskej oblohy – mladého orliaka morského v živej veľkosti (180 cm).

      Žlna zelená je najčastejšie postihnutým vtákom v našom areáli, ako aj ďalšie druhy ďatlov, drobné spevavce a sovy. Žlna je zelený ďateľ, ktorý žije v parkoch. Okolie našej školy pripomína park a je pre tento vtáčí druh vhodným bydliskom. Vidíme a počujeme ju na stromoch aj v tráve, kde chytá svoju obľúbenú potravu – mravce. Má rýchly priamy let v podobe vlny. Často sa bezhlavo pustí do letu z neďalekých stromov a naráža do okenných tabúľ, v ktorých sa jej odráža okolie. Nedokáže v poslednej chvíli vybočiť ako lastovička. Po náraze dopadne na zem so zlomeninou krčných stavcov a ťažkým poranením hlavy. Väčšina vtákov po takomto náraze neprežije.

      Ak máte aj vy chuť zachraňovať vtáčiky, môžete tak urobiť kedykoľvek. Nálepku si vystrihnete sami z exteriérovej fólie alebo kúpite hotovú siluetu dravca.  Musíte sa však dohodnúť s rodičmi alebo učiteľmi, ktorí vám pomôžu nájsť vhodné miesto na nalepenie.  Na jedno okno stačia 1-2 nálepky dravcov alebo aj niekoľko krúžkov, štvorčekov alebo smajlíkov.

      Ďakujeme deťom 2. stupňa a učiteľom techniky Mgr. Slyškovej, Mgr. Mandelíkovi a Mgr. Lesňákovi.

     • Kreatívna biológia

     • Biológia je krásna a plná života. Žiaci 5. a 7. ročníka objavujú jej krásy aj hravou formou. Pri preberaní tém ako sú lesné rastliny a stavovce prejavili žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivánkovej, PhD. svoju kreativitu a pripravili rôzne modely, hry a obrázky. 

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Školský klub detí: 0947 487 823
   • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
  • Prihlásenie