• Deň dobrovoľníkov

     • ZŠ Lachova - 10.6.2022

      V piatok, 10. 6. 2022, sa opäť po dvoch rokoch uskutočnila  aktivita, ktorú organizoval INEX Slovakia sa zúčastnili dobrovoľníci jej dobrovoľníci z : 

      KPMG Slovensko

      Profesia spol. s. r.o

      Takeda pharmaceuticals slovakia s.r.o

      INEX Slovakia

      Občerstvenie napiekli rodičia Christiana Lukačoviča a Michala Ďurajku z 9.A.

      Dobrovoľníci vykonali veľa práce, ktorú by sme sami neboli schopní vykonať.

      Vzhľadom na to, že 10.6. 2022 počasie neprialo prácam vonku, v piatok 17.6.2022 prebehla druhá časť aktivity.

       

      Všetkým srdečne ďakujeme !

     • Projektový deň - 27. 05. 2022

     • Po dvojročnej prestávke opať projektový deň na našej škole, tentokrát na tému: Profesie. Opäť vysoká úroveň, veľa informácií, kreativita, tvorivosť, nápaditosť, humor... s tým všetkým sa predstavili naši žiaci svojim spolužiakom z iných tried a pedagógom. Ďakujeme všetkým za perfektný deň a tešíme sa o rok.  

     • Súťaž basketbalových zručností

     • V okresnom kole súťaže basketbalových zručností obsadili naše najmladšie talenty 2. miesto. Mali sme ťažkých štvrtáckych súperov, s ktorými sme hrali  vyrovnané zápasy. Vďaka za výbornú reprezentáciu školy. Školu reprezentovali:  Viktória Drábiková, Ester Bancíková, Samuel Rišian, Lukáš Kánovský, Matúš Tahotný, Adam Urbán, Michal Gramata, Michal Obrtlík, Alexander Havran a Tomáš Halúska.  

     • MO vo florbale - 17. 05. 2022

     • Naši žiaci z Lachovej zaznamenali ďalší skvelý výsledok, keď na školských majstrovstvách obvodu vo florbale obsadili 2. miesto. Turnajom prešli vďaka individuálnemu majstrovstvu, kvalitnej kolektívnej hre a bojovnosti. Zlato im ušlo v posledných minútach finálového zápasu proti florbalovej ZŠ Gercenova (3:1), ale striebro potešilo. Za Lachovou ostalo ešte ďalších 10 škôl 5. obvodu.

      Našu reprezentovali: Adam Kiaba, Dominik Gajdoš, David Halák, Alexander Kuchárik, Slavomír Škrabák, Teo Bartoň, Bruno Bartoň, Martin Štubňa, brankári Samuel Štuk a Michal Lipár.

      Gratulujeme!

     • Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa konala zbierka Deň narcisov. Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali 888,82 eur. 

      Ďakujeme!

     • Testovanie T9

     • výsledky školy

      Výsledky školy: 

      SJL - 68,3% (celoslovenský priemer  59,3%)   

      MAT - 65,5% (celoslovenský priemer 53,2%)   


      SJL: + 9,2%

      MAT: + 12,3%


      Gratulujeme žiakom 9. ročníka a všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto výsledku.

       

     • Úspechy našich žiakov v matematických súťažiach

     • PYTAGORIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 30.3.2022

      Úspešní žiaci:

      • 5. ročník: Celkový počet súťažiacich: 130 

      Leona Bernátová: 14 - 15 miesto (5.A)

      Michaela Imreová: 21. - 23 miesto (5.B)

      Nina Wildgrube: 39 - 40 miesto (5.B)

      • 6. ročník: Celkový počet súťažiacich: 123

      Peter Capek: 21 - 24 miesto (6.B)

      • 8.ročník: Celkový počet žiakov: 43 

      Adam Kiaba: 2. miesto (8.B)

      Michal Polc: 6. miesto (8.A)

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 12.4.2022

      Úspešní žiaci:

      • 7. ročník: Celkový počet súťažiacich: 33

      Mária Brudňáková: 4 - 6 miesto (7.B)

      • 8. ročník: Celkový počet súťažiacich: 31

      Michal Polc: 3. miesto (8.A)

      Richard Kuzica: 8 - 9 miesto (8.A)

     • Stolný tenis - okresné kolo

     • Dňa 6.5.2022 sa naše dve družstvá ZŠ Lachova zložené zo 4 dievčat a 5 chlapcov zúčastnili na Majstrovstvách okresu družstiev v stolnom tenise. Po náročných ale férových zápasoch s výbornou konkurenciou si petržalské zlato a titul majstra okresu zaslúžene odniesli naši chlapci a postúpili na majstrovstvá kraja. Dievčatá obsadili 3. miesto. Gratulujeme. Školu reprezentovali Adam Kiaba, Bruno Bartoň, Richard Kuzica, Benjamín Břečka, nehrajúci kapitán Adam Žiška, Vanesa Haláčková, Karin Michalková, Anna Kališová a Ella Nicol Paľovská.

     • Výchovný koncert v Slovenskej filharmónii

     • V piatok 6. mája boli žiaci 6. - 9. ročníka na koncerte Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii. Čas strávený v priestoroch Reduty bol pre nich veľkým zážitkom. V interaktívnom programe moderovanom Martinom Vanekom bola žiakom predstavená rozprávka Josefa Suka Radúz a Mahuliena. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Veríme, že to nebolo naposledy a tešíme sa na ďalšie zaujímavé a podnetné koncerty.

     • ERASMUS+

     • Stretnutie v Záhrebe

      Naša škola je tretí rok zapojená do projektu ERASMUS+ pod názvom „Vodné systémy v Európe“. Projekt je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie. Našimi partnerskými školami sú školy v Českej republike, Chorvátsku a Lotyšsku. Naša druhá návšteva bola v Chorvátsku, v Záhrebe. Absolvovali sme bohatý program plný rôznych aktivít. Navštívili sme ekologickú čističku odpadových vôd, národný park Krka, Zadar, bažiny a iné. Projekt je zastrešovaný pani učiteľkami PaedDr. Janou Blaňárovou, Mgr. Zuzanou Kohútovou a PaedDr. Renátou Hebortovou. V projekte sú zapojení žiaci z 9.A triedy – Dávid Ardon , Michal Ďurajka , Kristína Fabiánová , Laura Havranová , Alexandra Jankovičová , Gréta Jurinová , Nina Košičárová , Miriam Kročianová ,Alexander Kuchárik a Adam Zaklai .

     • Novodobo so Shakespearom

     • Naša škola sa každoročne zúčastňuje okresnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Je to súťaž v prednese poézie, prózy a v speve. Súťaží sa v dvoch kategóriach: 5. a 6. ročník, 7. až 9. ročník. Našu školu reprezentovalo  11 žiakov. Naši žiaci boli tento rok veľmi úspešní, 7 z nich získalo ocenenia. Samuel Bálint získal 3. miesto v prednese prózy-mladší žiaci, Júlia Cigáneková 2. miesto a Laura Havranová 3. miesto v prednese prózy-starší žiaci, Nina Wildgrube 1. miesto a Alena Kečkešová 3. miesto v speve-mladší žiaci, Vanesa Halačková 1. miesto a Viktória Lapinová 3. miesto v speve-starší žiaci.Na súťaž ich pripravovali pani učiteľky PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Mária Máčadyová. Všetkých suťažiacim GRATULUJEME.

     • Deň Zeme na ZŠ Lachova

     • 22. apríl patrí Dňu Zeme. Tento sviatok bol založený v USA v roku 1970. Prvýkrát bol oslávený v meste San Francisco pričom snahou osláv bolo vyzvať ľudí k celosvetovému spoločnému úsiliu za ochranu našej planéty. Pri príležitosti tohto dňa žiaci piateho ročníka diskutovali na hodinách biológie o pozitívnych a negatívnych vplyvoch človeka na Zem. Následne svoje myšlienky dali na papier. Vznikli nádherné plagáty, ktoré si môžu žiaci pozrieť na nástenke v priestoroch školy.

     • Tanečný krúžok na ZŠ Lachova

     • Za uplynulé dva mesiace sa dievčatá z tanečného krúžku MaXy dance zúčastnili celoslovenských súťaží v Prešove a Bratislave v tanečných disciplínach disco dance. Zo súťaže si odniesli krásne 1. miesto v skupinovej disciplíne (Lina Szabová, Júlia Kováčová a Nelka Ďurišová) a rovnako 1. miesto v sólovej kategórii pre Nelku Ďurišovú.

     • Projekt Enter

     • Vrámci projektu ENTER sa na našej škole uskutočnil micro:bit workshop. Zúčastnili sa na ňom naši piataci. Spolu s lektormi postavili autíčka micro.bit Ring:bit Car, ktoré aj naprogramovali v programe MakeCode for micro.bit. Je to pekný začiatok práce s touto pomôckou.

     • Projekt Šafran

     • Na začiatku školského roka sme vysadili cibuľky šafranu. Tak sme sa so žiakmi 9.A triedy zapojili do medzinárodného projektu Šafran, ktorým si pripomíname detské obete holokaustu. Na začiatku jari nám vykvitli. Tieto krásne kvety pripomínajú, že aj po najhroznejších udalostiach začína nový život a my môžeme dúfať, že veci budú lepšie ako predtým. Žlté šafrany dávajú nádej pre budúcnosť. Pripomínajú nám, aké je dôležité prijať a vážiť si ľudí všetkých kultúr a národností.

     • Školské finále stolnotenisového turnaja

     • Školské finále stolnotenisového turnaja prinieslo veľký športový zážitok. Zo základného medzitriedneho turnaja postúpilo 12 najlepších dievčat a 20 chlapcov. Finalisti predviedli výborné výkony ocenené diváckym potleskom. Všetci stolnotenisti si zaslúžia poďakovanie. Gratulujeme víťazom.

      Výsledné medailové umiestnenie:

      Dievčatá ročníky 7, 8, 9:

      1. Vanesa Haláčková 8. B

      2. Mária Brudňáková 7. B

      3. Nicol Ella Paľovská 8. B

      Chlapci ročníky 5, 6:

      1. David Jaroš 6. B

      2. Richard Gajdoš 6. B

      3. Oliver Woloszyn 5. B

      Chlapci ročníky 7, 8, 9:

      1. Adam Kiaba 8. B

      2. Richard Kuzica 8. A

      3. Benjamín Břečka 7. A


  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie