• Víťazstvo v literárnej súťaži "Hviezdoslavov Kubín"

     • Dňa 29. marca 2023 sa na ZŠ Gessayova uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa  podujatia zúčastnil rekordný počet súťažiacich, až 110 žiakov z celej Petržalky, ktorí súťažili v recitovaní poézie alebo prózy v troch vekových kategóriách. Naša žiačka 4.B triedy, Zuzana Murinová, sa  umiestnila na 1. mieste v recitovaní prózy v 1. kategórii (2.-4.ročník) s textom Roald Dahl: Matilda

      K tomuto krásnemu úspechu srdečne blahoželáme Zuzke Murinovej  i pani učiteľke Petre Sýkorovej, ktorá ju na túto súťaž pripravila.

     • Voľná pracovná pozícia

     • Učiteľ pre prvý stupeň - primárne vzelávanie.

      ZŠ Lachova 1 hľadá učiteľa pre primárne vzdelávanie. Nástup ihneď.  

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Info: 02 623 11 667, trnkova@zslachova.sk

     • Na hodinách biológie v šiestom ročníku

     • Žiaci 6. ročníka pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr. Kohútovej modely rastlinných a živočíšnych buniek.

      Na fotografiách môžete sami posúdiť, aké nádherné výtvory pripravili. 

     • Na hodinách biológie v siedmom ročníku

     • Žiaci siedmeho ročníka sa v posledných týždňoch na hodinách biológie pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivánkovej zoznámili s prvou pomocou v mnohých život ohrozujúcich situáciách. 

      Naučili sa ako pomôcť a zachrániť život pri infarkte, mozgovej príhode, otvorenej zlomenine alebo utopení. 

      Spoznali nielen pojmy ale aj prístroje alebo metódy ako sú KPR či AED. 

      Z hodín si tak odniesli mnoho praktických skúseností, ktoré v živote môžu nielen využiť, ale vďaka nim aj zachrániť život. 

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 21. marca 2023 v čase od 8.00 do 12.45 Vás srdečne pozývame na návštevu našej školy.

      V tento deň si môžete pozrieť priestory v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces  a taktiež sa zúčastniť vyučovania na vybraných vyučovacích predmetoch a hodinách.

      Podrobné informácie nájdete tu:

      DOD_Rozvrh_hodin.pdf

      DOD_oznam.pdf

      Tešíme sa na Vašu návštevu.     • Projekt: Zmudri do škôl

     • V tomto školskom roku sme vďaka pani učiteľke Mgr. Zuzane Kohútovej absolvovali program Zmudri do škôl.

      Zapojení žiaci 8.B triedy získali mnoho nových vedomostí, a to predovšetkým v oblasti digitálnej bezpečnosti a rozvoja kritického myslenia.

      Za úspešné absolvovanie programu získali žiaci diplomy a naša škola titul "ZMUDRI ŠKOLA".

     • UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ

     • Športový areál školy

      Upozorňujeme športovú verejnosť, že športový areál školy je počas vyučovania vyhradený výlučne pre potreby školy. V tomto čase je pre verejnosť vstup zakázaný - pri vstupe visí prevádzkový poriadok.

      Zároveň Vás dôrazne žiadame, aby ste v areáli udržiavali poriadok a neničili športoviská. Odpadky si zoberte zo sebou !

      Tieto športoviská boli financované MČ Bratislava - Petržalka z daní obyvateľov tejto mestskej časti. Škola je správcom športovísk a poškodzovanie športovísk nás stojí nemalé finančné prostriedky. 

       

      Navstevny_poriadok_arealu_ZS_Lachova.pdf

     • DIGITÁLNY ŽIAK

     • Možnosť získať pre svoje dieťa digitálne zariadenie​​

       

      ​​​​​​​

      Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
      • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

      Viac sa dozviete na:https://digitalnyziak.sk/

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 862
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie