• Dôležitý oznam

     • Prerušenie vyučovania na 1. stupni.

      Po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a v zmysle  Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 Vám oznamujem, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na respiračné ochorenia sa v dňoch 19.12. - 21. 12. prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa.

      Zrušená je aj krúžková činnosť a hromadné podujatia.

      Žiaci 1. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravy.

      Žiaci 2. stupňa sa v dňoch 19. - 21.12. 2022 učia prezenčne (v škole)

      Dňa 22.12.2022 majú žiaci 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno.

       

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Prerušenie prezenčného vyučovania.

     • Po odporúčaní ÚVZSR - Bratislava a v zmysle  Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vám oznamujem, že z dôvodu vysokej chorobnosti sa vyučovanie v základnej škole Lachova 1 prerušuje v dňoch 13.12. - 16.12. 2022 prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa. Žiaci prechádzajú na distančnú formu štúdia.

      Krúžková činnosť žiakov 2. stupňa je prerušená do 2116.12.2022 vrátane. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy.

      Prezenčné vyučovanie bude obnovené 19.12. 2022. 

      Dodatok_skolskemu_poriadku_distancne_vzdelavanie_3_9_2021.pdf

      1. stupeň:

      Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania (v škole) v plnom rozsahu. O prerušení vyučovania sa rozhodne na základe vývoja chorobnosti žiakov. O prípadných zmenách vás budeme informovať zajtra, 13.12.2022.

      Od 19.12. - 1. stupeň, prerušené vyučovanie

       

      Ďakujem za spoluprácu.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Zaujímavý dejepis

     • Na hodine dejepisu si žiaci 5.ročníka vyskúšali prácu historika. V projekte „Povesti o hradoch a zámkoch SR“ získané teoretické vedomosti o historických prameňoch pretavili do krásnych a kreatívnych prác. V rámci medzipredmetového prepojenia so slovenských jazykom, literatúrou, výtvarnou výchovou, informatikou či geografiou sa žiaci dozvedeli, čo je povesť, popasovali sa s problémami pri vyhľadávaní na internete, pracovali s textom a obrázkami, analyzovali a selektovali získané informácie, orientovali sa na mape, dozvedeli sa nové informácie o našich hradoch a výtvarne dotvorili práce vlastnou kresbou, ktorá vystihovala povesť o hrade. Kreatívne práce našich žiakov, ktoré zdobia našu chodbu a informujú ďalších žiakov, vznikali pod vedením p. učiteľky Mgr. Lucie Kánovej.

     • Úspechy tanečného klubu MaXy dance na ZŠ Lachova

     • V sobotu 10.12.2022 sa dievčatá navštevujúce výberovú skupinu tanečného klubu MaXy dance pod vedením pani učiteľky Mgr. Slyškovej zúčastnili svojej prvej súťaže. Súťaž s názvom Mia Dance festival sa konala v Trnave a niesla sa vo vianočnom duchu. Dievčatá súťažili v dvoch disciplínach a úspešne. Získali krásne 2. miesto v disciplíne ,,originálni dynamic’’ a 1. miesto v disciplíne ,,s vianočnou tematikou’’. Dievčatám blahoželáme a prajeme ešte veľa úspešných štartov na ďalších súťažiach.

     • Basketbalový krúžok BSC Lachova

     • V nedeľu 4.12.2022 odštartoval náš basketbalový krúžok BSC Lachova pod vedením pána učiteľa Mgr. Mandelíka prvé kolo Mikroligy vo Vysokej pri Morave. Liga U10 sa nehrá na body, má povzbudiť mladých hráčov a hráčky do ich ďalšej basketbalovej kariéry. Lachova urobila výborný dojem, keď si zmerala sily s MIBA Záhorská Bystrica a MIBA Stupava. Najlepšími hráčmi zápasov boli vyhlásení Patrik Zelenák z 3.B a Michal Gramata zo 4.C. Vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na ďalšie januárové kolo.

     • Školská záhrada

     • Projekt podporený BSK

      Nové prvky na školskom dvore.

      Vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja sme mohli na malom školskom dvore nainštalovať nové relaxačné prvky. Máme nový dendrofón, pociťový chodník, hru Twister , piškvorky či vynovenú malú bylinkovú záhradku.

      Ďakujeme !

     • Projekt "Zachráňme vtáky z nášho okolia"

     • Projekt „Zachráňme vtáky z nášho okolia“ prebehol na hodinách techniky v prvom štvrťroku. Tentokrát sme nerobili búdky a kŕmidlá, ale siluety dravých vtákov z kartónov, látok a nálepiek. Použitím dravcov sme chceli zabrániť narážaniu niektorých druhov vtákov do najväčších školských chodbových okien. Po množstve vyrobených dravcov sme sa rozhodli pre nálepky, ktoré sme nalepili na vonkajšiu stranu okien. Za zmienku stojí aj silueta kráľa dunajskej oblohy – mladého orliaka morského v živej veľkosti (180 cm).

      Žlna zelená je najčastejšie postihnutým vtákom v našom areáli, ako aj ďalšie druhy ďatlov, drobné spevavce a sovy. Žlna je zelený ďateľ, ktorý žije v parkoch. Okolie našej školy pripomína park a je pre tento vtáčí druh vhodným bydliskom. Vidíme a počujeme ju na stromoch aj v tráve, kde chytá svoju obľúbenú potravu – mravce. Má rýchly priamy let v podobe vlny. Často sa bezhlavo pustí do letu z neďalekých stromov a naráža do okenných tabúľ, v ktorých sa jej odráža okolie. Nedokáže v poslednej chvíli vybočiť ako lastovička. Po náraze dopadne na zem so zlomeninou krčných stavcov a ťažkým poranením hlavy. Väčšina vtákov po takomto náraze neprežije.

      Ak máte aj vy chuť zachraňovať vtáčiky, môžete tak urobiť kedykoľvek. Nálepku si vystrihnete sami z exteriérovej fólie alebo kúpite hotovú siluetu dravca.  Musíte sa však dohodnúť s rodičmi alebo učiteľmi, ktorí vám pomôžu nájsť vhodné miesto na nalepenie.  Na jedno okno stačia 1-2 nálepky dravcov alebo aj niekoľko krúžkov, štvorčekov alebo smajlíkov.

      Ďakujeme deťom 2. stupňa a učiteľom techniky Mgr. Slyškovej, Mgr. Mandelíkovi a Mgr. Lesňákovi.

     • Kreatívna biológia

     • Biológia je krásna a plná života. Žiaci 5. a 7. ročníka objavujú jej krásy aj hravou formou. Pri preberaní tém ako sú lesné rastliny a stavovce prejavili žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivánkovej, PhD. svoju kreativitu a pripravili rôzne modely, hry a obrázky. 

     • Celoslovenské eTestovanie

     • Opäť výborné výsledky

      Matematika:

      • 9. ročník:  Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 43.7%.

                         Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 57.6%.

      • 5. ročník: Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 54.7%.

                        Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 66.9%.

      Slovenský jazyk: 

      • 8. ročník: Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 58.9%.

                        Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 60.7%.

      Čitateľská gramotnosť: 

      • 6. ročník: Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 41.3%.

                        Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 45.7%.

     • Spoznajte prácu ochranárov - 28. 11. 2022

     • Žiaci 8.A a 8.B s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Kohútovou absolvovali environmentálny edukatívny program Spoznajte prácu profesionálnych ochranárov. Žiakom bola predstavená práca dendrológa, zoológa, botanika či stráže prírody.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie