• 20. 10. 2022 Program Zmúdri do škôl

     • Žiaci 8. B absolvovali bádateľský workshop s názvom Kritické myslenie a sociálne siete. Workshop je súčasťou programu Zmudri do škôl, ktorý vedie Mgr. Zuzana Kohútová.

     • Halloween - 26. 10. 2022

     • Včera sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu v duchu Halloweenu a o najkreativnejšiu masku na škole. Cieľom bolo podporiť kreativitu žiakov a sociálne vzťahy v triede. Žiaci sa zdokonaľovali v rôznych zručnostiach pri práci s rôznymi materiálmi (papier, kartón, plasty, sklo, prírodné materiály). Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu vyhrala 7.B a najkreativnejšiu výzdobu 5.B. Masky: 1. Elizabeth Majová 5.C, 2. Oliver Hutera 5.A, 3. Alena Kečkešová 7.A.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie