• Ekotopfilm 28. 09. 2022

     • Naši žiaci ôsmeho ročníka na Ekotopfilme v Pisztoryho paláci sa nechali inšpirovať, ako sa zodpovedne správať k životnému prostrediu.

     • Atletická dráha

     • NOVÉ

      Dňom 22.9.2022 je uvedená do prevádzky nová atletická dráha s doskočiskom na skok do diaľky. Investorom je MČ Bratislava - Petžalka.

      Športový areál, multifunkčné ihrisko a atletická dráha, je v čase vyučovania určený pre žiakov ZŠ Lachova 1.

      Mimo vyučovania je areál prístupný verejnosti. 

      Veríme, že toto športovisko poskytne deťom aj verejnosti kvalitné možnosti športovania v príjemnom prostredí a že si ho budeme všetci šetriť tak, aby nám mohlo slúžiť čo najdlhšie. 

   • Kontakty

    • Základná škola
    • capek@zslachova.sk
    • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • 0947487823
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Prihlásenie