• Projektový deň - 27. 05. 2022

     • Po dvojročnej prestávke opať projektový deň na našej škole, tentokrát na tému: Profesie. Opäť vysoká úroveň, veľa informácií, kreativita, tvorivosť, nápaditosť, humor... s tým všetkým sa predstavili naši žiaci svojim spolužiakom z iných tried a pedagógom. Ďakujeme všetkým za perfektný deň a tešíme sa o rok.  

     • Súťaž basketbalových zručností

     • V okresnom kole súťaže basketbalových zručností obsadili naše najmladšie talenty 2. miesto. Mali sme ťažkých štvrtáckych súperov, s ktorými sme hrali  vyrovnané zápasy. Vďaka za výbornú reprezentáciu školy. Školu reprezentovali:  Viktória Drábiková, Ester Bancíková, Samuel Rišian, Lukáš Kánovský, Matúš Tahotný, Adam Urbán, Michal Gramata, Michal Obrtlík, Alexander Havran a Tomáš Halúska.  

     • MO vo florbale - 17. 05. 2022

     • Naši žiaci z Lachovej zaznamenali ďalší skvelý výsledok, keď na školských majstrovstvách obvodu vo florbale obsadili 2. miesto. Turnajom prešli vďaka individuálnemu majstrovstvu, kvalitnej kolektívnej hre a bojovnosti. Zlato im ušlo v posledných minútach finálového zápasu proti florbalovej ZŠ Gercenova (3:1), ale striebro potešilo. Za Lachovou ostalo ešte ďalších 10 škôl 5. obvodu.

      Našu reprezentovali: Adam Kiaba, Dominik Gajdoš, David Halák, Alexander Kuchárik, Slavomír Škrabák, Teo Bartoň, Bruno Bartoň, Martin Štubňa, brankári Samuel Štuk a Michal Lipár.

      Gratulujeme!

     • Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa konala zbierka Deň narcisov. Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali 888,82 eur. 

      Ďakujeme!

     • Testovanie T9

     • výsledky školy

      Výsledky školy: 

      SJL - 68,3% (celoslovenský priemer  59,3%)   

      MAT - 65,5% (celoslovenský priemer 53,2%)   


      SJL: + 9,2%

      MAT: + 12,3%


      Gratulujeme žiakom 9. ročníka a všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto výsledku.

       

     • Úspechy našich žiakov v matematických súťažiach

     • PYTAGORIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 30.3.2022

      Úspešní žiaci:

      • 5. ročník: Celkový počet súťažiacich: 130 

      Leona Bernátová: 14 - 15 miesto (5.A)

      Michaela Imreová: 21. - 23 miesto (5.B)

      Nina Wildgrube: 39 - 40 miesto (5.B)

      • 6. ročník: Celkový počet súťažiacich: 123

      Peter Capek: 21 - 24 miesto (6.B)

      • 8.ročník: Celkový počet žiakov: 43 

      Adam Kiaba: 2. miesto (8.B)

      Michal Polc: 6. miesto (8.A)

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: OKRESNÉ KOLO, dňa 12.4.2022

      Úspešní žiaci:

      • 7. ročník: Celkový počet súťažiacich: 33

      Mária Brudňáková: 4 - 6 miesto (7.B)

      • 8. ročník: Celkový počet súťažiacich: 31

      Michal Polc: 3. miesto (8.A)

      Richard Kuzica: 8 - 9 miesto (8.A)

     • Stolný tenis - okresné kolo

     • Dňa 6.5.2022 sa naše dve družstvá ZŠ Lachova zložené zo 4 dievčat a 5 chlapcov zúčastnili na Majstrovstvách okresu družstiev v stolnom tenise. Po náročných ale férových zápasoch s výbornou konkurenciou si petržalské zlato a titul majstra okresu zaslúžene odniesli naši chlapci a postúpili na majstrovstvá kraja. Dievčatá obsadili 3. miesto. Gratulujeme. Školu reprezentovali Adam Kiaba, Bruno Bartoň, Richard Kuzica, Benjamín Břečka, nehrajúci kapitán Adam Žiška, Vanesa Haláčková, Karin Michalková, Anna Kališová a Ella Nicol Paľovská.

     • Výchovný koncert v Slovenskej filharmónii

     • V piatok 6. mája boli žiaci 6. - 9. ročníka na koncerte Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii. Čas strávený v priestoroch Reduty bol pre nich veľkým zážitkom. V interaktívnom programe moderovanom Martinom Vanekom bola žiakom predstavená rozprávka Josefa Suka Radúz a Mahuliena. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Veríme, že to nebolo naposledy a tešíme sa na ďalšie zaujímavé a podnetné koncerty.

     • ERASMUS+

     • Stretnutie v Záhrebe

      Naša škola je tretí rok zapojená do projektu ERASMUS+ pod názvom „Vodné systémy v Európe“. Projekt je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie. Našimi partnerskými školami sú školy v Českej republike, Chorvátsku a Lotyšsku. Naša druhá návšteva bola v Chorvátsku, v Záhrebe. Absolvovali sme bohatý program plný rôznych aktivít. Navštívili sme ekologickú čističku odpadových vôd, národný park Krka, Zadar, bažiny a iné. Projekt je zastrešovaný pani učiteľkami PaedDr. Janou Blaňárovou, Mgr. Zuzanou Kohútovou a PaedDr. Renátou Hebortovou. V projekte sú zapojení žiaci z 9.A triedy – Dávid Ardon , Michal Ďurajka , Kristína Fabiánová , Laura Havranová , Alexandra Jankovičová , Gréta Jurinová , Nina Košičárová , Miriam Kročianová ,Alexander Kuchárik a Adam Zaklai .

     • Novodobo so Shakespearom

     • Naša škola sa každoročne zúčastňuje okresnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Je to súťaž v prednese poézie, prózy a v speve. Súťaží sa v dvoch kategóriach: 5. a 6. ročník, 7. až 9. ročník. Našu školu reprezentovalo  11 žiakov. Naši žiaci boli tento rok veľmi úspešní, 7 z nich získalo ocenenia. Samuel Bálint získal 3. miesto v prednese prózy-mladší žiaci, Júlia Cigáneková 2. miesto a Laura Havranová 3. miesto v prednese prózy-starší žiaci, Nina Wildgrube 1. miesto a Alena Kečkešová 3. miesto v speve-mladší žiaci, Vanesa Halačková 1. miesto a Viktória Lapinová 3. miesto v speve-starší žiaci.Na súťaž ich pripravovali pani učiteľky PaedDr. Renáta Hebortová a Mgr. Mária Máčadyová. Všetkých suťažiacim GRATULUJEME.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie