• Výstavba športového areálu školy

     • Polyfunkčné ihrisko

      1. etapa: polyfunkčné ihrisko

      2. etapa: atletická dráha

      Výstavba sa blíži do finále. Už potrebujeme len dobré počasie.

      Už čoskoro v prevádzke

      Takto skončil zámok na vstupnej bránke: Už druhýkrát tento mesiac. 

     • "STRAŠIDELNÝ DEŇ" NA LACHOVEJ 27. 10. 2021

     • Tohtoročnú strašidelnú sezónu sme na našej škole ukončili tým, že sme sa na jeden deň premenili na strašidlá, bosorky, upírov alebo iné kreatívne kostýmové postavy. Žiaci z celej školy sa dnes stali niekým iným a samozrejme neodišli domov s prázdnymi rukami. Každý, kto mal dnes masku alebo nejaký kostým, dostal sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom, boli ste naozaj skvelí ! Užite si prázdniny !

      VAŠA ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

     • Projekt Šafran

     • Žiaci 9. A triedy sadia cibuľky šafranov. V rámci predmetu dejepis sme sa zapojili do medzinárodného projektu Šafran. Jednou z prvých aktivít je výsadba žltých šafranov. Cieľom projektu je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci na celom svete cibuľky žltých šafranov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu na konci januára. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú museli nosiť židovské deti v čase nacistických perzekúcii. Projekt Šafran  ponúka možnosť upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie, rasizmu a prenasledovania. Poukazuje na nevyhnutnosť vzájomnej tolerancie a rešpektu voči všetkým ľuďom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie. 

     • Ponuka voľných miest a prenájmov

     • 1. Prenájom veľkej telocvične: posledný voľný termín je štvrtok od 19:30 do 21:00 h

      Voľné termíny sú aj v malej telocvični. Informácie nájdete v záložke Prenájmy

       

      2. Voľné miesta: Asistent učiteľa, úväzok: 100%

      Podmienky: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      (pedagogické vzdelanie, minimálne stredoškolské -učiteľka pre MŠ, vychovávateľstvo, pedagogické vysokoškolské)

      Mzdové podmienky: Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie