• Aktualizovaný školský semafor

     • Informácie o karanténe 

      Aktualizácia školského semaforu a ospravedlňovanie detí zo školského vyučovania:

      Skolsky_semafor_26_11_2021.pdf NOVÉ

      Skolsky_ semafor_od_18.10.2021.pdf

      Skolsky_semafor__28_10.2021.pdf 

      Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf

      vyhlaska_252_UVZ.pdf​​​​​​​

      Zmena po príchode dieťaťa zo zahraničia:

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovovsti_od_11.10.2021.pdf


      Rozhodnutia ministra:

      Rozhodnutie_ministra_skolstva_26_11_2021.pdf      1. Informácia k domácemu samotestovaniu: ak sa u dieťata vyskytne pozitívny test, je nutné vykonať aj PCR test. Domáce AG testy nie su pre RÚVZ validné na to, aby hygienička vyhlásila karanténu. Prosíme vás, aby ste triednemu učiteľovi nahlásili, kedy malo dieťa prvé príznaky a kedy pozitívny AG test. Je to dôležitá informácia pre RÚVZ.

      2. Informácie ku karanténe: v karanténe vždy ostávajú blízke kontakty - čiže deti z triedy a zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje výnimka.

      - Ak je dieťa pozitívne, rodina sa riadi pokynmi hygienika respektíve pediatra. Po ukončení nariadenej karantény sa do školy vracajú bezpríznakové deti - nemusia absolvovať PCR test, len rodič vypíše vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      - Deti ktoré mali pozitívny test sa do školy vrátia po rozhodnutí pediatra/hygienika. Takisto rodič vypíše vyhlásenie o bezríznakovosti.

      - Karanténa sa nevzťahuje na plne zaočkované osoby a osoby, ktoré ochorenie prekonali (180 dní).

      -  Ak dieťa nemá príznaky 5 dní po kontakte s nakazeným, môže absolvovať PCR test a v prípafe negativity môže po 7 dnoch ukončit karanténu, čiže na 8 deň od kontaktu.

      V tomto prípade sa škole rodič preukáže negatívnym PCR testom dieťaťa.

      Zdroj: RÚVZ


      Pozn:

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte cez Edupage/vyhlásenia. 

     • Triedne schôdzky

     • Informácia

      Vážení rodičia !

       

      Na základe odporúčaní MŠVVaŠ sa triedne schôdzky v ročníkoch 2.- 9. uskutočnia dňa 9.9.2021 o 17:30 online.Prihlasovacie údaje Vám zašlú triedni učitelia.

      Triedne schôdzky rodičov 1. ročníka sa uskutočnia dňa 9.9.2021 o 17:30 h prezenčne. Prosíme rodičov, aby za každú rodinu prišiel len jeden zástupca a to len v prípade, že nepociťuje žiadne príznaky ochorenia Covid - 19. Škola zabezpečí priestory tak, aby boli dodržané hygienické štandardy. 

       

      Ďakujem vám za spoluprácu !

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Samotestovanie

     • Informácia pre rodičov

      Vážení rodičia !


      V piatok popoludní sme prevzali od okresného úradu AG testy (samotestovanie) pre žiakov, ktorých rodičia o ne prejavili záujem. Vzhľadom na to, že sme ich dostali 5 krát menej ako bola objednávka, musíme ich podľa pokynov MŠVVaŠ nabalíčkovať po 5 kusov. Následne Vám ich budeme distribuovať. Prevziať ich môže len zákonný zástupca žiaka na podpis.

      O spôsobe a čase preberania Vás budú informovať triedni učitelia.


      Každý rodič, ktorý si objednal testy pre svoje dieťa si preberie balíček, ktorý bude obsahovať:

      5 ks skúmaviek s roztokom

      5 ks vrchnákov s kvapkadlom

      5 ks testovacích platničiek

      5 ks tyčiniek, určených na na nasálny výter

      + odovzdávajúci protokol, ktorý obsahuje link na postup pri testovaní

      odovzdavaci_protokol_antigenove_samotesty_na_web.pdf


      O výsledku testu informuje zákonný zástupca dieťaťa triedneho učiteľa cez Edupage/ vyhlásenia.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie