• Naše úspechy v celoslovenských testovaniach Komparo a E-testovanie

     • Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského overovanie vedomostí  našich žiakov prostredníctvom Kompara v 8. a 9. ročníku a E-testovania v 5. ročníku. Tu sú výsledky.

      5. ročník:

      Matematika:  70,0% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 58,8%

      Slovenský jazyk:  72,3% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 62,1%

      9. ročník:

      Matematika:  58,4% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 58,1%

      Slovenský jazyk: 65,4% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 64,6%

      8. ročník:

      Matematika:  64,8% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 56,3%

      Slovenský jazyk:  65,8% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 63,4%

      Fyzika:  48,7% úspešnosť,  celoslovenský priemer: 42,4%

      V týchto troch predmetoch v ôsmom ročníku  patríme k 25% najlepších škôl na Slovensku, ktoré sa testovania zúčastnili.

      Ďakujeme žiakom za svedomité plnenie svojich povinností a učiteľom za kvalitne odvedenú prácu.

       

     • Deň narcisov

     • Vážení rodičia,

      dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc súvisiacou s verejno-prospešnou zbierkou – Deň narcisov. 

      Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná - ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky. Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. Od 7.6.2021 do 20.6.2021 je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá). Ďalšie možnosti podpory Dňa narcisov sú uvedené  na www.dennarcisov.sk.

       

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie