• Oficiálne potvrdenie športového úspechu

     • Až tento týždeň k nám dorazil oficiálny diplom za víťazstvo v súťaži 12-hodinová plavecká štafeta / 2019. O túto radosť sa chceme podeliť aj s ostatnými. Gratulujeme a ďakujeme víťaznému družstvu chlapcov a dievčat za vzornú reprezentáciu školy.

     • Zber papiera.

     • Vážení rodičia !

       

      Od pondelka, 31.5.2021 obnovujeme zber starého papiera, ktorý bol prerušený z dôvodu pandémie a z organizačných dôvodov.

      Starý papier môžete nosiť v pracovné dni od 6:00 do 8:00 a ukladať ho pred vchodové dvere vľavo pod prístrešok - miesto bude označené. O 8:00 budeme papier ukladať v budove školy.

      Prosíme Vás, aby ste balík označili menom a triedou, ak chcete, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo súťaže.

      Prosíme Vás, aby ste nenosili papier počas voľných dní ani mimo určeného časového intervalu. 

      Ďakujeme za spoluprácu a za podporu školy.

     • Hygienické opatrenia od 17.5.2021

     • Zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      Vyhlasenie_zakonny_zastupca.pdf

      Vstup_do_skoly.pdf


      Skolsky_semafor.pdf​​​​​​​

     • OK súťaže Novodobo so Shakespearom - 30. 05. 2021

     • Každoročne sa naši žiaci úspešne zapájajú do súťaže Novodobo so Shakespearom. Súťaží sa v 2 kategóriách, mladší a starší žiaci v speve, prednese prózy a poézie, všetko v anglickom jazyku. Tento rok nás úspešne reprezentovali Samuel Góra, žiak 8. B v kategórii spev obsadil 2. miesto a Alexandra Jankovičová, žiačka 8. A triedy v kategórii poézia získala 5. miesto. Žiakov pripravovala p. učiteľka PaedDr. Renáta Hebortová. Gratulujeme!

     • Pytagoriáda

     • Najlepší matematici našej školy sa 13. a 14.apríla zúčastnili okresného kola súťaže Pytagoriáda.

      Výborný výsledok dosiahol žiak 4.C - Samuel Bálint, ktorý v kategórii P4 obsadil 3. miesto. Gratulujeme!!!

      V tvrdej konkurencii žiakov všetkých petržalských škôl sa nestratili ani ďalší naši žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi vo svoji kategóriách:

      P3:  Šimon Rácz (3.A)

      P4:  Leona Bernátová  (4.C), Martin Hasprún (4.B)

      P5: Tereza Škrabáková, Klaudia Ebertová  (5.A), Ján Tomčáni (5.B)

      P6 : Slavomír Škrabák (6.A), Michal Jankovič, Benjamín Pasti  (6.B)

      P7:  Adam Kiaba  (7.B)

      P8:  Peter Brudňák  (8.A), Jakub Krucký (8.B)

      Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421 2 623 11 667, +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Andrea Malíšková, maliskova@zslachova.sk, školská psychologička 0947 487 826
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
    • Školský klub detí: 0947 487 823
    • Mgr. Zuzana Határová, školský poradca, hatarova@zslachova.sk, 0947 487 829
   • Prihlásenie