• Pravidlá platné od 29.4.2021

     • Dôležité

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 za zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste. 

      vyhlaska_197

       

       

     • Kloktacie testy

     • Informácia

      Vážení rodičia !

      Aj napriek vyhláseniam o ukončení testovania žiakov na školách, naša škola na základe Vášho záujmu (na princípe dobrovoľnosti) v testovaní pokračuje. Najbližšie testovanie bude 6.5.2021. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

       

       

     • Vzdelávanie žiakov od 19.4. a 26.4. 2021

     • Dôležité ! AKTUALIZOVANÉ 28.4.2021 o 19:45 h

       

       Od Od 19.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníka.

      Rozhodnutia: 

      Rozhodnutie_ministra_skolstva(1).pdf

      Prevadzka_ZS_od_19.4.2021.pdf

      Od 26.4.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 5. a 7. ročníka.

      Rozhodnutie_ucinnost_od_26._4._21.pdf

      Organizácia vyučovania :

      1. Vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka sa od 26.4. bude uskutočňovať prezenčnou formou podľa adaptačného plánu. (informácie žiakom podajú triedni učitelia)

      2. Vzdelávanie žiakov 8. - 9. ročníka sa od 19. 4.  bude uskutočňovať prezenčnou formou podľa adaptačného plánu. (informácie žiakom podajú triedni učitelia)

      Plan_adaptacneho_obdobia.pdf

      3. Vzdelávanie žiakov 8. - 9. ročníka, ktorých rodičia sa rozhodli, že ich dieťa nenastúpi 19.4. na prezenčnú formu vzdelávania, budú dostávať zadania cez portál Edupage.

      Najcastejsie_otazky_k_obnoveni_prezencnej_vyucby_od_19.4.2021.pdf

       

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - platí do 28.4.2021

      2. žiak 1. aj 2. stupňa bude používať počas vyučovania rúško

      vyhlaska_175_2021.pdf

       

       

      Testovanie kloktacími testami: testovanie bude prebiehať raz týždenne u žiakov rodičov, ktorí s tým vyjadria písomný súhlas.

      • od 16. týždňa sa testujú žiaci 8. - 9. ročníka
      • od 17. týždňa sa testujú aj žiaci 3.- 4. ročníka a 5.-7. ročníka
      • testovanie prebieha v domácich podmienkach 
      • test žiak dostane vždy v stredu a prinesie do školy vždy vo štvrtok do 8:00

       

      Stravovanie: ak má žiak záujem o stravovanie v školskej jedálni, musí sa na odber stravy prihlásiť najneskôr do piatka 23.4 do 12:30 h.

      Informácie priebežne dopĺňame

       

      Informácie ministerstva školstva, kliknite TU

     • Vzdelávanie žiakov od 12.4.2021

     • Dôležité !

      Od 12.4.2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie  v základných školách na 1. stupni pre deti všetkých rodičov. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny AG alebo PCR test (alebo výnimka z testovania) jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní.

      Prevádzka ŠKD od 12.4.2021 bude od 7:00 do 17:00 h organizovaná tak, ako v decembri 2020 (7 oddelení). 


      Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ: rozhodnutie_MSVVaS.pdf

      Prevadzka_ZS_od_12.4.2021.pdf​​​​​​​

     • Obvodné kolo Matematickej olymiády

     • Dňa 31. 3. 2021 sa online formou uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády šiestakov, siedmakov a ôsmakov. V silnej konkurencií súťažiacich z petržalských škôl naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Šiestaci Veronika Krihová a Viktória Lapínová sa umiestnili na 1. mieste. Rudolf Horváth bol úspešný riešiteľ. Siedmaci Richard Kuzica a Tamara Patakiová sa taktiež umiestnili na 1. mieste. Michal Polc bol úspešný riešiteľ. Žiakov pripravovali učitelia Ing. Lenka Ďuricová a Mgr. Michal Rišiaň. Súťažiacim gratulujeme.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • capek@zslachova.sk
    • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • 0947487823
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Prihlásenie