• Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 22. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Z našej školy sa súťaženia zúčastnil žiak 7.B triedy Richard Dendis, ktorý postúpil z okresného kola. Richard dosiahol 84 bodov z 90 a stal sa úspešným riešiteľom. Žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

     • Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády

     • Dňa 17. 3. 2021 sa uskutočnilo obvodné kolo Fyzikálnej olympiády ôsmakov a deviatakov online formou. V konkurencií súťažiacich zo všetkých bratislavských škôl náš žiak 8. A triedy Peter Brudňák obsadil prvé miesto. Žiaka pripravovala pani učitelka Mgr. Daniela Anderková. Gratulujeme!

     • OZNAM

     • Vzdelávanie od 15.3. do 19.3.2021

      V týždni od 15.3. do 19. 3 2021 prebieha vyučovanie tak ako v uplynulom týždni (kritická infraštruktúra a deti rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu).

      Rodičia detí, ktoré sa vyučujú prezenčne, doložia len aktuálne prehlásenie o negatívnom PCR alebo AG teste nie staršom ako 7 dní (alebo vynimka z testovania: prekonaný covid - max. 90 dní, očkovanie druhou dávkou vakcíny po 14 dňoch) - tlačivo 11a. 

      Prosíme rodičov, ak majú tú možnosť, využiť prednostne elektronické hlásenie cez Edupage. 

      Ďakujeme za spoluprácu !

     • Oznam

     • Elektronické čestné vyhlásenie, od 8.3.2021

      AKTUALIZOVANÉ 9.3.2021 o 14:00 h

      Vážení rodičia !

      Vzhľadom na to, že niektorí zákonní zástupcovia už poslali elektronické čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti /negatívny AG alebo PCR test,príloha 11a/ , ktorá neobsahuje vyhlásenie o nutnosti vykonávania práce na pracovisku, si Vás dovoľujem upozorniť, že je nutné zaslať prehlásenie v ktorom zákonný zástupca prehlasuje bezinfekčnosť a súčasne aj potrebu vykonávať svoje zamestnanie na pracovisku. /príloha11c/. 

      Návod na elektronické podanie: žiadosti/vyhlásenia

      Prosíme rodičov: vyberte tlačivo 11c

      NOVÉ: Následný negatívny test rodiča  po 7 dňoch: vybetre tlačivo 11a

       

      Táto príloha je zverejnená na našej stránke v pokynoch pre rodičov pred nástupom ich dieťaťa do školy od 8.3.2021. Toto vyhlásenie môžete odovzdať v pondelok ráno 8.3. 2021 aj v listinnej forme.

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      Ďakujem za pochopenie !

       

      M:Capek, riaditeľ

     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

     • OZNAM

      Rozhodnutím starostu MČ Bratislava - Petržalka sa od 8.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, pre ročníky 1. - 4. (pre deti, ktoré rodičia prihlásili cez prieskum záujmu, ktorý bol ukončený 4.3.2021 o 18:00 h).

      Rozhodnutie_o_prevadzke_ZS_8_3_2021.pdf

       

      Čo musí urobiť zákonný zástupca dieťata pred jeho nástupom:

      1. Vyplniť četné vyhlásenie o tom, že obaja rodičia musia pracovať prezenčne na pracovisku.

      2. Vyplniť čestné vyhlásenie o negatívnom Ag alebo PCR teste nie staršom ako 7 dní. 

      Čestné vyhlásenie: Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      Organizácia vzdelávania:

      Prihlásení žiaci sa budú vzdelávať po ročníkoch, v ktorých budú spojení žiaci z A, B a C tried 1., 2., 3. a 4. ročníka po jednej triede. 

      Vyučovanie budú viesť kvalifikovaní pedagógovia (nie triedni učitelia) v spolupráci s tiednymi učiteľmi.

      Žiaci sú povinní nosiť počas vyučovania ochranné rúška v interiéri aj exteriéri (výnimku tvorí len nevyhnutný čas na obed a desiatu).

      Žiaci sa v jednotlivých ročníkoch budú vzelávať podľa týchto rozvrhov:

      Rozvrh_hodin_od_8_3_2021.pdf

       

       

      Stravovanie:

      - školská jedáleň bude v prevádzke. Stravníkov, ktorí sa budú vyučovať prezenčne prihlásime na obedy. V prípade, že nechcete, aby sa dieťa stravovalo, odhláste ho cez Edupage. (vzhľadom na pohyb prihlásených detí, prosím skontrolujete si prihlášku obeda). Uisťujem vás, že v prípade problému s prihlásením, obed dostane každé dieťa, nie je nutné nás kontaktovať.

       

      Školský klub detí:

      - školský klub detí bude v prevádzke o od 7:00 do 16:00 h

      - oddelenia budú mať stále zloženie tak, ako budú žiaci zaradení v triedach (4 oddelenia)

      - ak nechcete, aby Vaše dieťa chodilo do ŠKD, oznámte to v pondelok ráno pri príchode detí do školy

       

       

      Žiaci, ktorí sa nevzdelávajú prezenčne, pokračujú v dištančnom vzdelávaní s triednymi učiteľmi tak, ako doteraz. 

       

     • Vzdelávanie žiakov od 8.3.2021

     • Oznam

      Vzdelávanie žiakov základných škôl od 8.3.2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva

      Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf

       

      Súvisiace dokumenty:

      Navrat_do_skol_8_3_2021.pdf

      Vyhlaska_RUVZ_8_3_2021.pdf

       

      Aktualizácia: 4.3.2021 o 8:10 h (aktualizácia na základe doplnenia dokumentov MŠVVaŠ SR)

       

      Vážení rodičia !

      Od 8. 3. 2021 môžu navštevovať školu len žiaci prvého stupňa za týchto podmienok:

      1. Deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. 

      2. Podmienkou je, že prácu z domu nemôžu vykonávať obaja zákonní zástupcovia. (ak dieťa žije len s jedným rodičom, tak len jeden)

      3. Túto skutočnosť musia zákonní zástupcovia škole preukázať potvrením od zamestnávateľa čestným vyhlásením.

      Cestne_vyhlasenie_od_8_3_2010.pdf

       

      4. Naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá prehlásenie jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom o negatívnom PCR alebo antigénnom teste na Covid 19 nie staršie ako 7 dní (je súčasťou vyhlásenia o nutnosti vykonávať prácu na pracovisku)

      5. Organizácia a forma vzdelávania bude závisieť od počtu detí.

      6. Vzdelávanie žiakov 1,-4. ročníka, ktorým sa rozhodnitím ministra neumožňuje prezenčné vzdelávanie, bude pokračovať dištančne.

      7. Vzdelávanie žiakov 5. - 9. ročníka pokračuje dištančnou formou.

       

      O možnosti podať takéto vyhlásenie elektronicky Vás budeme informovať okamžite, keď ASC agenda takúto možnosť sprístupní.

       

       

      Vzhľadom na tieto skutočnosti a podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva následne spúšťame prieskum o potrebe umiestnenia detí zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Sledujte prosím v Edupage záložku Prihlasovanie.

      Ďaľšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

       

   • Kontakty

    • Základná škola
    • capek@zslachova.sk
    • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
    • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
    • IČO: 317 80 474
    • DIČ: 20 20 95 68 28
    • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
    • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
    • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
    • 0947487823
    • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
    • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
    • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
   • Prihlásenie