• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 13. 01. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády ANJ online formou. Naša žiačka 7. A triedy Lea Gavran získala 3. miesto v kategorii 1A . Lenka Pekárová z 9. A v kategorii 1B sa tiež stala úspešnou riešiteľkou. Obidve žiačky pripravovala p. učiteľka Mgr. M. Máčadyová. Gratulujeme!

     • PROJEKTY

     • Naša škola bola úspešná v dvoch projektoch:

      1.Skús to aj ty s mikro.bitmi,  donor: Nadácia Pontis, grant v hodnote 792 €

      2.Čítame radi, donor MŠVVaŠ, grant v hodnote 800 €

      Oba projekty vypracovala PaedDr. Jana Blaňárová.

     • Klasifikácia

     • 1. porok 2020/2021

      Vážení zákonní zástupcovia detí a milí žiaci !

      V súlade s usmernením MŠVVaŠ pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy a po prerokovaní v pedagogickej rade Vám oznamujem, že v 1.-.4. ročníku sa budú predmety telesná a hudobná výchova klasifikovať ako absolvoval/neabsolvoval.

      Žiaci pvého ročníka budú v prvom polroku šk. roka 2010/2021 hodnotení slovne.

      V 5.- 9. ročníku sa predmety telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a technika hodnotia slovom absolvoval/neabsolvoval.

      Usmernenie_k_hodnoteniu_zakladnych_skol.pdf​​​​​​​


      M.Capek, riaditeľ     • OZNAM

     • Dištančná výuka

      Dňom 11.1.2021 prechádza vyučovanie žiakov 1. - 9. ročníka na dištančnú formu.

      O ďalšom postupe Vás budeme informovať podľa aktuálnej situácie a nariadení kompetentných orgánov. 

      V prípade otázok a technických problémov sa prosím s dôverou obrátte na triednych učiteľov Vašich detí.

       

      Ďakujeme z spoluprácu.

       

      AKTUALIZÁCIA 14.1.2021 o 15:30:

      Dištančná výuka žiakov 1.- 9. ročníka pokračuje aj v ďaľšom týždni od 18.1. 2021 až do odvolania.