• OZNAM

     • Riaditeľské voľno / nástup detí do školy od 3.11.2020

      Dňa 29. 10. 2020 budú mať žiaci 1. stupňa riaditeľské voľno.

      Dôvodom je príprava odberných miest pre testovanie obyvateľstva na COVID19.

      Oznam__riaditelske_volno.pdf

      V tento deň sa žiaci 2. stupňa učia distančnou formou. 

      V dňoch 30.10. a 2. 11. 2020 sú jesenné prázdniny, vyučovanie neprebieha. 

      Vyučovanie sa opäť začne 3.11.2020. Na prvom stupni prezenčnou formou a na 2. stupni dištančnou formou.

      Rozdodnutia a nariadenia MŠVVaŠ:

      MŠVVaŠ

      Usmernenie_MS.pdf

     • Organizácia vyučovania od 26.10.2020

     • Pre žiakov a rodičov

       

      1. stupeň

       

      1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu, ako doteraz.

      2. Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.

      3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

       

       

      2. stupeň

       

      1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú dňom 26.10. 2020 na dištančné vzdelávanie. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávanie je 30.11.2020.

      2.Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom roku cez aplikáciu ZOOM súbežne s aplikáciou Edupage.

      3.Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. Rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov dnes, 23.10.2020 a zároveň budú v zverejnen webovom sídle školy.

      4. Stravovanie: prihlásení stravníci budú automaticky odhlásení od 26.10.202 do 30.11.2020, dokedy sa predpokladá dištančná forma vzdelávania.

      5. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné. 

      6.V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.

      7.Tí žiaci, ktorí nemajú možnosť online vyučovania budú vzdelávaní alternatívnymi spôsobmi po dohode so zákonnými zástupcami detí.

       

      Rozvrhy pre žiakov 5. - 9. ročníka od 26.10. 2020:

      5a.pdf

      5b.pdf

      6a.pdf

      6b.pdf

      6c.pdf

      7a.pdf

      7b.pdf

      8a.pdf

      8b.pdf

      9a.pdf

       

      Tieto rozvrhy platia pre online vyučovanie. Treba sledovať Edupage, prostredníctvom ktorého budú žiaci komunikovať s vyučujúcimi ohľadom zasielania materiálov na podporu vyučovania a úloh.

      V prípade akýchkoľvek problémov, prosíme kontaktujte triedneho učiteľa, alebo konkrétneho vyučujúceho.

       

       

      Školské prázdniny:

      Jesenné prázdniny I.: 30. 10. 2020 a 2.11.202

      Jesenné prázdniny II.: 6.11. a 9. 11. 2020

      (čakáme na oficiálne rozhodnutie mnistra školstva.)