• OZNAM

     •  podmienky vyučovania od 1.6.2020

      Vážení rodičia !

      Pri rozhodovaní, či prihlásite Vaše deti od do školy Vám pomôže nasledujúci dokument, ktorý vydalo Ministerstvo školstva a ktorým sa bude riadť prevádzka školy: podmienky na obnovenie vyučovania

      Na doplnenie: Hlavný hygienik vydal výnimku na nosenie rúšok: nemusia ich nosiť ani deti ani pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchovno - vzdelávacom procese v interiéri a exteriéri školy. 

      Nosiť sa musia len pri vstupe do školy, na chodbách pri presunoch a na WC. Samozrejme ich môžu nosiť aj v triede. Rúška zabezpečuje rodič. 

      Na to, aby sme mohli pripraviť prevádzku školy, potrebujeme vedieť, koľko detí príde 1.6. do školy. Bez toho Vám v súčasnej dobe nevieme odpovedať na podrobnosti, ktoré Vás, samozrejme zaujímajú. Preto potrebujeme poznať počty čo najskôr, teda do 21.5. do 23:59 h. Následne Vás budeme postupne informovať, ako bude organizovaný pobyt detí od príchodu do školy až po čas, kedy dieťa školu opustí. Je to veľmi zložitý proces, na prípravu ktorého treba čas.

      Deti, ktoré ostanú doma, sa budú vzdelávať na diaľku v upravenom režime, bez online hodín cez ZOOM v 1.- 4. ročníku.

      Ubezpečuejm Vás, že dôsledne dodržíme všetky hygienické predpisy tak, aby Vaše dieťa bolo v škole v bezpečí.

     • OZNAM

     • 20.5.2020 - prihlasovanie detí do školy

      Vážení rodičia !

      Po prihlásení sa do EDUPAGE je prístupná prihláška na prihlasovanie detí do školy, ŠKD a na stravovanie o 1. 6. 2020.

      Prihlášku prosíme záväzne vyplniť najneskôr do 21.5. do 23:59 h. O Ďalšom postupe Vás budem informovať.

       

      V prípade, že svoje dieťa prihlásite aj na obedy, skontolujte si prosím predbežne výšku kreditu. Ohľadom poplatkov za ŠKD Vás budeme informovať ihneď, ako budeme poznať podmiemky činnosti ŠKD a z toho vyplývajúci čas prevádzky ŠKD.

       

      Ďakujem za spoluprácu !

       

      M.Capek, riaditeľ