• Vianočný turnaj o pohár riaditeľa školy, 19.12.2019

     • Do galérie Vianočný turnaj o pohár riaditeľa školy, 19.12.2019 boli pridané fotografie.

      Vianočný florbalový turnaj priniesol 20 zaujímavých zápasov. Tri remízy končili divácky atraktívnymi samostatnými nájazdmi. Potešilo nás, že celý turnaj prebehol v duchu fair play. Chlapci si navzájom fandili a po zápasoch podávali ruky. Diváci boli nadšení. Najviac športového umenia predviedli víťazi z 5.A v kategórii ročníkov 5-6 a 8.B v kategórii 7-8-9. Gratulujeme a tešíme sa z vydarenej akcie. Výsledky turnaja:1. 5.A, 2. 5.B + 6.A, 3. 6.B, 4. 5.C, 1. 8.B, 2. 7.A, 3. 7.B, 4. 9.A, 5. 8.A.

       

     • Ďalší úspech našich basketbalistov

     • Basketbaloví reprezentanti školy nám urobili veľkú radosť, keď na majstrovstvách obvodu získali 1. miesto a postúpili do krajského kola. Výborne hrajúce družstvo na čele s kapitánom Leonom Varsíkom, vybojovalo tri víťazstvá v skupine, jedno v semifinále a najcennejšie v strhujúcom finále proti favorizovaným žirafám z Turnianskej. Družstvo pripravoval p. učiteľ Rudo Mandelík. Gratulujeme 

     • Úspešný projekt - Nadácia Penta

     • Modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov

      V tomto roku sa nám podarilo vďaka finančnej podpore Nadácie Penta zakúpiť  školské telúrium a popisovateľné glóbusy. Nové moderné vyučovacie pomôcky zatraktívnia a najmä zjednodušia osvojenie si náročného učiva prírodovedných predmetov  fyziky, geografie a prírodovedy

     • 40 rokov ZŠ na Lachovej ulici

     • 40. výročie založenia ZŠ na Lachovej ulici

      Vážení kolegovia,zamestnanci školy, žiaci a vážení rodičia !

      Ďakujem Vám za realizáciu a pomoc pri oslavách založenia našej školy. 

      V utorok 10.12. a v piatok 13.12. 2019 sme strávili príjemné chvíle pri prezentácii našej školy a pri priateľských rozhovoroch.

      Dovoľte mi, aby som Vám poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v roku 2020. 

       

      Martin Capek, riaditeľ

      dakovny_list.pdf

       

       

     • Erazmus+, Třebíč, november 2019

     • Do galérie Erazmus+, Třebíč, november 2019 boli pridané fotografie.

      Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ERASMUS+ pod názvom ,,Vodné ekosystémy v Európe ‘‘. Projekt  je zameraný na spoločný výskum v oblasti hydrológie, meteorológie a biológie. Našimi partnerskými    školami sú školy v Česku, Chorvátsku a Lotyšsku. Cieľom spoločných stretnutí  je okrem odbornej činnosti, hydrologických meraní, aj vzájomné spoznávanie jednotlivých európskych krajín, jazykov, kultúr a zvykov. Naša prvá návšteva bola v Třebíči v novembri 2019. Absolvovali sme bohatý program plný rôznych aktivít. Videli sme, sa ako sa vyrába kojenecká voda v Heralticiach, navštívlili sme vodnú elektráreň v Delšiciach a vodáreň v Štítaroch, užili si prehliadku mesta Třebíč so vzácnou bazilikou zapísanou v UNESCO  a židovskou štvrťou. Počas tanečného večera sme sa učili tancovať polku a valčík. Prešli sme množstvo okolitých miestnych rybníkov, odoberali sme materiál na svoj výskum, na ktorom sme potom spoločne v škole pracovali.  Začali sme tiež pracovať na spoločnom slovníku, ktorý budeme počas 2 rokov dokončovať. Už teraz sa tešíme  na ďalšie zážitky. V apríli 2020 sa stretneme opäť, tento raz u nás v Bratislave.