• Inštrukcie, ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v čase prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID - 19:

     Aktualizácia: 09.03.2022

     Zápis:

     1. 4. 2022 od 15:00 do 18:00

     2. 4. 2022 od 8:00 do 12:00

     Zapis_deti_do_I._rocnika_ZS-usmernenie.pdf

      

     Zápis bude prebiehať:

     • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
     • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
       

     Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

     • elektronicky:  na stránke školy bude od 21.3.2022 prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

      

     Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

     • vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1.ročníka" dostanú rodičia v škole)

        Dôležité upozornenie:

     • prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi 

      

       Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

     V prípade že:

            a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie: Pisomne__vyhlasenie_-_dohoda_zakonnych_zastupcov.docx 

      b)  nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie:  Pisomne_vyhladenie_-_jeden_zakonny_zastupca(1).docx

      

           Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí:

     Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie online

     1. Vypíšte a odošlite  elektronickú prihlášku

     2. Vyplňte  žiadosť o štúdium v zahraničí a zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu:: trnkova@zslachova.sk,

     alebo  všetky dokumenty vytlačte, podpíšte  a  pošlite poštou na adresu školy: Základná škola, Lachova č.1, 851 03 Bratislava

     3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložit riaditeľovi ZŠ Lachova 1 potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.9. 2021.

     4. Ak máte aktívnu elektronickú - dátovú schránku na e-slovensko, priložte všetky dokumenty ako prílohy a zašlite najneskôr do 2.4.2022 do elektronickej schránky (dátová schránka, nie email) školy podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 

     (IČO: 317 80 474 - pre ľahšie vyhľadanie našej elektronickej dátovej schránky.)

      

     V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka, je o to možné požiadať v čase zápisu na telefónnom: 0947 487 822, alebo 02 6231 1667

     Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadam dodržať ho.

     Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové. 

     Prosíme Vás, sledujte našu stránku, kde Vás budeme informovať priebežne.

      V prípade otázok sa prosím obracajte na :

      Mgr. Máriu Trnkovú: e-mail: trnkova@zslachova.sk,   tel.číslo: 0947 487 822

      Vážení rodičia ! Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a dodržanie termínov.

     Mgr. Martin Capek, riaditeľ

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie