• Víťazstvo v literárnej súťaži "Hviezdoslavov Kubín"

     • Dňa 29. marca 2023 sa na ZŠ Gessayova uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa  podujatia zúčastnil rekordný počet súťažiacich, až 110 žiakov z celej Petržalky, ktorí súťažili v recitovaní poézie alebo prózy v troch vekových kategóriách. Naša žiačka 4.B triedy, Zuzana Murinová, sa  umiestnila na 1. mieste v recitovaní prózy v 1. kategórii (2.-4.ročník) s textom Roald Dahl: Matilda

      K tomuto krásnemu úspechu srdečne blahoželáme Zuzke Murinovej  i pani učiteľke Petre Sýkorovej, ktorá ju na túto súťaž pripravila.

     • Triedne schôdzky

     • 4.4.2023

      Vážení rodičia !

       

      Dňa 4.4. 2023 o 17:30 sa uskutočnia triedne schôdzky RZ. 

      Ste srdečne vítaní !

       

      Prerokovávať sa budú výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov a dotácia na podporu stravovania.

     • Voľná pracovná pozícia

     • Učiteľ pre prvý stupeň - primárne vzelávanie.

      ZŠ Lachova 1 hľadá učiteľa pre primárne vzdelávanie. Nástup ihneď.  

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Info: 02 623 11 667, trnkova@zslachova.sk

     • Na hodinách biológie v šiestom ročníku

     • Žiaci 6. ročníka pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr. Kohútovej modely rastlinných a živočíšnych buniek.

      Na fotografiách môžete sami posúdiť, aké nádherné výtvory pripravili. 

     • Na hodinách biológie v siedmom ročníku

     • Žiaci siedmeho ročníka sa v posledných týždňoch na hodinách biológie pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivánkovej zoznámili s prvou pomocou v mnohých život ohrozujúcich situáciách. 

      Naučili sa ako pomôcť a zachrániť život pri infarkte, mozgovej príhode, otvorenej zlomenine alebo utopení. 

      Spoznali nielen pojmy ale aj prístroje alebo metódy ako sú KPR či AED. 

      Z hodín si tak odniesli mnoho praktických skúseností, ktoré v živote môžu nielen využiť, ale vďaka nim aj zachrániť život. 

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 21. marca 2023 v čase od 8.00 do 12.45 Vás srdečne pozývame na návštevu našej školy.

      V tento deň si môžete pozrieť priestory v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces  a taktiež sa zúčastniť vyučovania na vybraných vyučovacích predmetoch a hodinách.

      Podrobné informácie nájdete tu:

      DOD_Rozvrh_hodin.pdf

      DOD_oznam.pdf

      Tešíme sa na Vašu návštevu.     • Projekt: Zmudri do škôl

     • V tomto školskom roku sme vďaka pani učiteľke Mgr. Zuzane Kohútovej absolvovali program Zmudri do škôl.

      Zapojení žiaci 8.B triedy získali mnoho nových vedomostí, a to predovšetkým v oblasti digitálnej bezpečnosti a rozvoja kritického myslenia.

      Za úspešné absolvovanie programu získali žiaci diplomy a naša škola titul "ZMUDRI ŠKOLA".

     • UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ

     • Športový areál školy

      Upozorňujeme športovú verejnosť, že športový areál školy je počas vyučovania vyhradený výlučne pre potreby školy. V tomto čase je pre verejnosť vstup zakázaný - pri vstupe visí prevádzkový poriadok.

      Zároveň Vás dôrazne žiadame, aby ste v areáli udržiavali poriadok a neničili športoviská. Odpadky si zoberte zo sebou !

      Tieto športoviská boli financované MČ Bratislava - Petržalka z daní obyvateľov tejto mestskej časti. Škola je správcom športovísk a poškodzovanie športovísk nás stojí nemalé finančné prostriedky. 

       

      Navstevny_poriadok_arealu_ZS_Lachova.pdf

     • DIGITÁLNY ŽIAK

     • Možnosť získať pre svoje dieťa digitálne zariadenie​​

       

      ​​​​​​​

      Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
      • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)

      Viac sa dozviete na:https://digitalnyziak.sk/

     • Dejepisná olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 8. 2. 2O23 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. V silnej konkurencii súťažiacich z petržalských škôl dosiahli naši žiaci skvelé výsledky. Matúš Scholtz zo 7. A sa umiestnil vo svojej kategórií na 3. mieste. Slavomír Škrabák z 8. A, Richard Kuzica z 9. A a  Martin Filo z 9. B sa stali úspešnými riešiteľmi. Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Lucia Kánová a Mgr. Lenka Fiľakovská. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za peknú reprezentáciu našej školy.

     • 15. 02. 2023 - Viem, čo zjem

     • Aj v tomto školskom roku sme sa vďaka pani učiteľke Mgr. Zuzany Kohútovej zapojili do projektu Viem, čo zjem. Jeho cieľom je osveta v oblasti zdravej výživy a vyváženého životného štýlu. Žiaci 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 6.A a 6.B absolvovali prednášky s pracovníčkami RÚVZ. Lekcie žiakom priblížili, prečo je dôležité konzumovať dostatok ovocia a zeleniny, ako by mal vyzerať zdravý tanier, ale aj to, aký je rozdiel medzi lokálnymi a dovážanými potravinami. Prednášky sa žiakom veľmi páčili.

     • Oddychová zóna

     • V rámci humanizácie školského prostredia sme pre žiakov našej školy pripravili ďalšie miesto, kde môžu v príjemnom prostredí oddychovať, hrať spoločenské hry, skladať stavebnice, čítať alebo tráviť niektoré vyučovacie hodiny. Táto zóna je vhodná na usporiadanie výstav alebo besied a tiež je k dispozícii žiakom, ktorí navštevujú školský klub detí. 

      Chceme sa poďakovať rade rodičov, ktorá prostredníctvom občianskeho združenia tieto priestory financovala.

     • Výstava Cosmos Discovery 6. 2. 2023

     • Žiaci 8.ročníka sa zúčastnili svetovej výstavy Cosmos Discovery, ktorá ich previedla históriou od počiatočných pilotovaných vesmírnych letov až po súčasné plánované misie a vízie. Žiaci mali možnosť si z blízka obzrieť originálne exponáty z USA či Ruska, ktoré boli vo vesmíre, skafandre, modely vesmírnych lodí, raketoplánov a rakiet. V interaktívnom Cosmos-campe si vyskúšali náročný výcvik kozmonautov a aj najmodernejšie 3D technológie.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na ZŠ Lachova

     • 19. 1. 2023 sa na našej škole uskutočnilo OK OANJ. Po dlhšom čase sa olympiády zúčastnil rekordný počet škôl a žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V 1A kategórií súťažilo - 18 žiakov a v kategórií 1B 20 žiakov. Olympiády sa zúčastnili základné školy, osemročné gymnáziá, súkromné základné školy z celej Peržalky. Našu školu reprezentovali Peter Capek zo 7.B, ktorého pripravovala pani učiteľka Mgr. Mária Máčadyová v kategórií 1A. V kategórii 1B nás reprezentoval Martin Košičár z 8.A, ktorého pripravovala pani učiteľka PaedDr. Renáta Hebortová. Martin Košičár vo veľmi silnej konkurenci získal krásne 2. miesto. Obom žiakom gratulujeme.

     • Dôležitý oznam

     • Prerušenie vyučovania na 1. stupni.

      Po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a v zmysle  Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 Vám oznamujem, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na respiračné ochorenia sa v dňoch 19.12. - 21. 12. prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa.

      Zrušená je aj krúžková činnosť a hromadné podujatia.

      Žiaci 1. stupňa budú automaticky odhlásení zo stravy.

      Žiaci 2. stupňa sa v dňoch 19. - 21.12. 2022 učia prezenčne (v škole)

      Dňa 22.12.2022 majú žiaci 1. - 9. ročníka riaditeľské voľno.

       

      Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Prerušenie prezenčného vyučovania.

     • Po odporúčaní ÚVZSR - Bratislava a v zmysle  Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vám oznamujem, že z dôvodu vysokej chorobnosti sa vyučovanie v základnej škole Lachova 1 prerušuje v dňoch 13.12. - 16.12. 2022 prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa. Žiaci prechádzajú na distančnú formu štúdia.

      Krúžková činnosť žiakov 2. stupňa je prerušená do 2116.12.2022 vrátane. Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy.

      Prezenčné vyučovanie bude obnovené 19.12. 2022. 

      Dodatok_skolskemu_poriadku_distancne_vzdelavanie_3_9_2021.pdf

      1. stupeň:

      Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania (v škole) v plnom rozsahu. O prerušení vyučovania sa rozhodne na základe vývoja chorobnosti žiakov. O prípadných zmenách vás budeme informovať zajtra, 13.12.2022.

      Od 19.12. - 1. stupeň, prerušené vyučovanie

       

      Ďakujem za spoluprácu.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Zaujímavý dejepis

     • Na hodine dejepisu si žiaci 5.ročníka vyskúšali prácu historika. V projekte „Povesti o hradoch a zámkoch SR“ získané teoretické vedomosti o historických prameňoch pretavili do krásnych a kreatívnych prác. V rámci medzipredmetového prepojenia so slovenských jazykom, literatúrou, výtvarnou výchovou, informatikou či geografiou sa žiaci dozvedeli, čo je povesť, popasovali sa s problémami pri vyhľadávaní na internete, pracovali s textom a obrázkami, analyzovali a selektovali získané informácie, orientovali sa na mape, dozvedeli sa nové informácie o našich hradoch a výtvarne dotvorili práce vlastnou kresbou, ktorá vystihovala povesť o hrade. Kreatívne práce našich žiakov, ktoré zdobia našu chodbu a informujú ďalších žiakov, vznikali pod vedením p. učiteľky Mgr. Lucie Kánovej.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • capek@zslachova.sk
   • +421 2 623 11 667 +421 947 487 827
   • Lachova č. 1 851 03 Bratislava Slovakia
   • IČO: 317 80 474
   • DIČ: 20 20 95 68 28
   • Mgr. Martin Capek, riaditeľ capek@zslachova.sk Tel.: +421 2 623 11 667
   • Mgr. Mária Trnková, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, trnkova@zslachova.sk, 0947 487 822
   • PhDr. Dagmar Phungová, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň phungova@zslachova.sk 0947 487 825
   • 0947487823
   • Mgr. Barbora Skalská, špeciálna pedagogička, vedúca inkluzívneho tímu skalska@zslachova.sk 0947 487 824
   • Mgr. Kristína Sabolová, sabolova@zslachova.sk, školská psychologička - t.č. nedostupná 0947 487 862
   • Emília Sedničková, vedúca školskej jedálne, tel.: 62 31 44 25 (od 7:30 do 14:00), 0947 487 820, e-mail: kuchyna@zslachova.sk
  • Prihlásenie