• Mgr. Zuzana Miškovičová
   • Mgr. Zuzana MiškovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
    miskovicova@zslachova.sk
   • Mgr. Gabriela Mráziková
   • Mgr. Gabriela MrázikováVychovávateľ
    mrazikova@zslachova.sk
   • Anna Nováková
   • Anna NovákováPedagogický asistent
    novakova.anka@zoznam.sk
   • PaedDr. Danica Odrášková
   • PaedDr. Danica OdráškováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
    odraskova@zslachova.sk
   • Mgr. Dagmar Onderová
   • Mgr. Dagmar OnderováŠpeciálny pedagóg
    onderova@zslachova.sk
   • PhDr. Dagmar Phungová
   • PhDr. Dagmar PhungováZástupca
    phungova@zslachova.sk
   • Mgr. Michal Rišiaň
   • Mgr. Michal RišiaňUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
    risian@zslachova.sk
   • Nadežda Rýzková
   • Nadežda RýzkováVychovávateľ
    ryzkova@zslachova.sk
   • Mgr. Petra Sůkalová
   • Mgr. Petra SůkalováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.B
    sukalova@zslachova.sk
   • Mgr. Eva Šuleková
   • Mgr. Eva ŠulekováŠkolský psychológ
    sulekova@zslachova.sk