• Mgr. Gabriela Hudecová
   • Mgr. Gabriela HudecováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.A
    hudecova@zslachova.sk
   • Mgr. Ľudmila Chudá
   • Mgr. Ľudmila ChudáVychovávateľ
    chuda@zslachova.sk
   • Mgr. Ľudmila Sulačeková
   • Mgr. Ľudmila SulačekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.A
    jurakova@zslachova.sk
   • Mgr. Viera Királyová
   • Mgr. Viera KirályováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.B
    kiralyova@zslachova.sk
   • Mgr. Zuzana Kohútová
   • Mgr. Zuzana KohútováUčiteľ
    kohutova@zslachova.sk
   • Mgr. Mária Máčadyová
   • Mgr. Mária MáčadyováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.A
    macadyova@zslachova.sk
   • Mgr. Michaela Malinkovičová
   • Mgr. Michaela MalinkovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    malinkovicova@zslachova.sk
   • Mgr. Rudolf Mandelík
   • Mgr. Rudolf MandelíkUčiteľ
    mandelik@zslachova.sk
   • Mgr. Manuela Marčoková
   • Mgr. Manuela MarčokováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.C
    marcokova@zslachova.sk
   • Eva Mattošová
   • Eva MattošováVychovávateľ
    mattosova@zslachova.sk