• POĎAKOVANIE
     • POĎAKOVANIE

     • Vážení rodiačia a priatelia školy. Dovoľte, aby som sa Vám v mene členov OZ LINGUA poďakoval za poukázanie 2% z daní. Peniaze využijeme na zlepšenie IKT technológií vo vyučovacom procese.

       

      Martin Capek, predseda predstavenstva

    • Nový projekt pre našu školu "Stavanie je náš svet"
     • Nový projekt pre našu školu "Stavanie je náš svet"

     • Prosíme  podporte náš školský projekt pre Vaše deti - "Stavanie je náš svet"
      Prostredníctvom tohto projektu môžme získať pre školu stavebnice Lego a Merkur, ktoré  podporujú kreativitu a predstavivosť detí, schopnosť konštruktívne rozmýšľať, rozvíjať motoriku, ale i sociálne schopnosti či nadväzovanie spolupráce.
       
      Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. júna do 30. júna 2017.
      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/bratislava/1060
    • Úspechy našich žiakov v športe
     • Úspechy našich žiakov v športe

     • Mesiac máj bol bohatý na šport. Naši štvrtáci: Boča, Kuchárik, Ruža, Trokan, Šubert, Krucký, Ďurdík, Ardon, Scholtz, Rumišek a Kriho obsadili 3. miesto v MINIHÁDZANEJ. Z 21 zúčastnených škôl sme na druhom mieste v tabuľke. Na MAJSTROVSTVÁCH OBVODU BRATISLAVA V. v ATLETIKE Nina Kašpráková z 8. A obsadila 3. miesto v skoku do diaľky a  Jakub Bošáni z 9. A obsadil 4. miesto vo vrhu guľou a hode kriketovou loptičkou. Vo futbalovej súťaži MINIPENALTA obsadili 3. miesto naši žiaci: Šubert, Ďurdík, Bartoň, Krucký, Ardon, Scholtz, Rumišek, Kriho, Branský a Fügersy. Sebastián Rumišek bol vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja. Žiakov pripravovali naše p. učiteľky PaedDr. Suchánková a Mgr. Zapletalová. Blahoželáme!

     • Školská záhrada

     • V jedno krásne pondelkové popoludnie, keď už všetky chladné noci pominuli a traja zmrznutí bratia viac nemali moc nad počasím, pustili sme sa do práce.

      Hovorí sa, že na dobré sa oplatí počkať. Kým k nám dorazia vyvýšené záhony, v ktorých budeme pestovať chutné ovocie a zeleninku, ešte si chvíľu počkáme. No aby deti neprišli o radosť z poznávania, založili sme si dočasnú školskú záhradu na malom školskom dvore. Použili sme veľké drevené bedne a požičané kvetináče.

      Bedne sme si najskôr museli pripraviť - odmontovali sme z nich pánty a odstránili veká. Máme veľmi šikovné deti, zvládli to bez problémov :) Následne sme do nich nasypali zeminu a trošku sme sa s ňou aj pohrali. Deťúrence si užívali prehrabávanie sa v zemi či už lopatkami, hrabličkami alebo aj holými rukami. Nakoniec sme vysadili prvé priesady rajčiaka - také, ktoré sme kúpili v obchode, ale aj tie, čo sme si vypestovali v triede. Pridali sme papriku, uhorku a do konca týždňa sme vysadili aj jahody. Uhorka sa nám, žiaľ, pri sadení zlomila, a tak ju už nemáme. Aj to je skúsenosť. Z chýb a nepodarkov, ktoré sa nám ešte prihodia, sa poučíme a budúci rok budeme záhradkárčiť ako skúsení záhradkári.

      Pri sadení priesad sa vystriedalo veľa šikovných detí z rôznych oddelení ŠKD. Cez veľkú prestávku si deťúrence so záujmom prezerali, čo nám to na dvore rastie. Rastlinky starostlivo polievame, olamujeme bočné výhonky a kontrolujeme, či ich nenapadli škodcovia.

      Pri jednej zdravotnej prehliadke sme si všimli, že okolo papriky nám pobehujú mravce a lozia hore-dolu po rastlinke. Keď sme sa pozreli lepšie, zbadali sme aj ďalší hmyz. Malé vošky sa hostili na mladých výhonkoch našej papriky. A tak sme sa opäť dozvedeli niečo nové. Aj naši prváci už vedia, že máme hmyz, ktorý nám pomáha, ale aj taký, ktorý našim rastlinkám škodí. Mravce sa kamarátia s voškami, lebo vošky ich zásobujú sladkou medovicou, ktorú vylučujú pri parazitovaní na rastlinách. Mravcom veľmi chutí, preto prenášajú lenivé vošky, čím sa stávajú ich komplicmi pri ničení záhradky. Našimi kamarátkami sú lienky, ktorým vošky veľmi chutia.


       

    • Projekt Orange
     • Projekt Orange

     • Naša škola získala v novembri 2016 grant v programe Orange e-školy pre budúcnosť. Výsledkom tohto projektu je motivačné DVD pre budúcich prvákov na našej škole „Škola do ktorej sa teším“. DVD ukazuje život našich detí na škole a zároveň predstavuje priestory školy.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii F získali naši žiaci z 5.A: Richard Fűgersy, Sofia Ťažárová, Tereza Váleková a z 5.B: Diana Krammerová a Eliška Zsilleová. Žiakov pripravovala p. učiteľka Mgr. Džino. Blahoželáme!

    • Malá olympiáda v anglickom jazyku
     • Malá olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 11.5.2017 sa uskutočnil už 19. ročník súťaže Malá olympiáda v ANJ pre žiakov 3. a 4. ročníka na ZŠ Lachova 1. Zúčastnili sa na nej žiaci z jedenástich  petržalských škôl. Aj tento rok sa súťažilo v šiestich disciplínach, v ktorých boli prezentované rôzne formy, napr. čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením, hovorenie  atď. Zvláštnosťou  bolo aj to, že žiaci  reprezentovali svoju školu v dvojčlenných družstvách. Jednotlivé disciplíny hodnotila trojčlenná porota skúsených učiteliek  ANJ. Víťazi súťaže okrem diplomov dostali krásne, hodnotné ceny, na ktoré sponzorsky prispel Miestny úrad MČ – Petržalka.Naši žiaci  - Robert Švajdlenka a Patrícia Lapínová z 4. B sa umiestnili na 1. mieste. Žiakov pripravovali naše p. učiteľky Mgr. Máčadyová, PaedDr. Hebortová, Mgr. Malinkovičová. Blahoželáme!

     • Novodobo so Shakespearom

     • Na recitačno- speváckej súťaži v anglickom jazyku NOVODOBO SO SHAKESPEAROM sa žiaci našej školy umiestnili nasledovne:

      Próza:  1.miesto: Marianna Schusterová - 8.A

                   1.miesto: Zuzana Škerliková - 5.A

      Spev:    1.miesto: Kristína Košinárová - 5.A

      Poézia: 2.miesto: Eliška Zsilleová - 5.B

                   3.miesto: Martina Kissová - 6.B

      Ku skvelému výsledku blahoželáme a pani učiteľkám Mgr. Máčadyovej a PaedDr. Hebortovej ďakujeme za úspešnú prípravu žiakov.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme

       

      Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Po prvý raz Deň Zeme slávili 22.4.1970 v San Franciscu.

      Cieľom tohto dňa je pripomenúť si pominuteľnosť zdrojov nerastných surovín a závislosť ľudí od nich, ako aj negatívny dopad ľudských aktivít na životné prostredie. Celosvetovo si v tento deň pripomíname potrebu chrániť životné prostredie, potrebu recyklovať odpad a hľadať obnoviteľné zdroje energie.

      Aj u nás v škole sme pri príležitosti Dňa Zeme realizovali rôzne aktivity s deťmi. Veľa sme sa rozprávali o tom, prečo slávime Deň Zeme a ako môžeme chrániť prírodu. Menší vyfarbovali omaľovánky, väčší lúštili osemsmerovku. Vytvorili sme plagát s námetmi ako chrániť prírodu a svoju kreativitu deti naplno rozvinuli pri tvorbe z odpadových materiálov. Od múdrych rečí pristúpili niektorí aj k činom - deti z 2.C vyzbierali odpadky na školskom dvore. Z vlastnej iniciatívy za dva dni nazbierali 4 plné igelitové tašky odpadkov.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Naša škola sa opäť zapojila do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy poti rakovine. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky našich dobrovoľníkov  tak pomáhame nazbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, že majú našu podporu. Ďakujeme našim dobrovoľníkom - žiakom 7. a 8. ročníka pod vedením p.učiteľky Mgr. Brezániovej a Mgr. Malinkovičovej a tiež všetkým, ktorí prispeli.

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Andrea Brudňáková zo VI. A a Richard Švajdlenka zo VII. B sú úspešní riešitelia okresného kola Matematickej olympiády. Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Brezániová a Mgr. Fábryová. Blahoželáme!

     • Majstrovstvá obvodu v basketbale

     • Do galérie Majstrovstvá obvodu v basketbale boli pridané fotografie.

      Na školských Majstrovstvách obvodu Bratislava V v basketbale žiakov základných škôl naši žiaci: Samuel Branský, Valentín Gavran, Jakub Krucký, Ondrej Kubiš, Max Lelkeš, Erik Daniel Tongeľ, Leonerdo Varsík a Denis Weinberger obsadili 3. miesto. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí a tvorivé dielne ŠKD
     • Deň otvorených dverí a tvorivé dielne ŠKD

     • Dňa 30. 3. sa konal na našej škole Deň otvorených dverí. Okrem zúčastnených učiteľov a žiakov našej školy sa na nás prišlo pozrieť asi 70 externých pozorovateľov aj so svojimi deťmi, možno našimi budúcimi prváčikmi. Deň sa niesol v tvorivej a radostnej atmosfére. Návšetvníci si mohli pozrieť otvorené hodiny v triedach na prvom stupni. Najväčší záujem bol u prvákov, kde naše pani učiteľky predviedli svoje učiteľské majstrovstvo.  V ostatných triedach sa tiež nezaháľalo. Pani učiteľky so svojimi žiakmi ukázali návšetvníkom ako sa hrá vybíjaná s dvoma loptami, ako sa učíme anglický jazyk, aj ako šmolkovia na prírodovede objavujú svet. Druháci na informatike  zdokonaľovali písanie na klávesnici a iní zase spoločne modelovali zvieratká z plastelíny. Mali sme aj hravú matematiku a samozrejme slovenský jazyk a čítanie. Štvrtáci navštívili knižnicu a spolu so spisovateľom Romanom Brathom objavovali krásy literatúty.  

      Popoludní sa konali tvorivé dielne školského klubu pod vedením našich pani vychovávateliek. Prišiel aj pán prútkár, ktorý naučil chlapcov pliesť originálne korbáče z vŕbového prútia. Vyrábali sa zázračné veľkonočné vajíčka, "servítkovalo sa" a  "liahli" sa malé kuriatka.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutie 7. a 8. apríla na zápise prvákov.

      P.S. ..... a nezabudnite si pozrieť fotky :-)

     • Pytagoriáda 2017

     • V okresnom kole Pytagoriády v školskom roku 2016/2017

       sa  vo svojich kategóriách umiestnili

             na prvom mieste  

      Adam Ďurdík zo 4.B a Matej Cisko z 3.A

      Tatiana Guziová z 3.C obsadila  5. miesto

      Srdečne blahoželáme :-)

    • UPOZORNENIE !
     • UPOZORNENIE !

     • Dávam do pozornosti žiakom, rodičom, obyvateľom okolitých domov a verejnosti, ktorá využíva školský dvor na športovú činnosť a relaxáciu, že odo dňa 1.4.2017 platí ►Návštevný poriadok, ktorý je umiestnený pri vchode na veľký školský dvor. 

      Ďakujem Vám za jeho dodržiavanie.

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

    • Týždeň praktických zručností
     • Týždeň praktických zručností

     • V 2.A si deti vyskúšali pečenie medovníkov a navštívili kostýmové štúdio