• OZNAM

     • Triedne schôdzky

      Dňa 21.11. 2018 o 17:30 h sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia. 

     • SPRÁVA

     • Vážení rodičia !

       

      Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

      Na tento deň z organizačných dôvodov udeľujem riaditeľské voľno žiakom 6.-9. ročníka.

       

      Mgr. Martin Capek, riaditeľ

     • Rodičovské kontá na EDUPAGE ASC

     • Vážení rodičia !

      Vzhľadom na plánované "bezplatné" stravovanie v základných školách bude nutné, aby rodičia detí - stravníkov mali aktivované rodičovské kontá v ASC - Edupage z dôvodu administratívy s tým spojenej. Preto Vás žiadam, aby ste triednym učiteľom zadali Vaše emailové adresy, na ktoré Vám pošleme prihlasovacie údaje. Bez aktívneho konta nebudete môcť objednávať ani odhlasovať obedy online ale len súčasným spôsobom. Konto má viac funkcionalít,ktoré sú pre Vás užitočné, napr. ospravedlnenky. 

      Ohľadom stravovania detí od 1.1.2019 Vás budeme informovať tak, ako budeme získavať informácie o novom zákonnom opatrení týkajúceho sa školských jedální. 

       

      Ďakujem za pochopenie !

      Martin Capek, riaditeľ

     • FIT PARK

     • V areáli školy bola nainštalovaná nová kladina a hrazda. Tieto cvičebné prvky boli financované Nadáciou Volkswagen prostredníctvom projektu, ktorý vypracovala a podala PaedDr. Jana Blaňárová. 


      FITpark.pdf​​​​​​​     • Športom za duševné zdravie detí

     • Poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy patrí "univerzálnym športovcom" z 5. a 6. ročníka. Vo veľkej konkurencii vyhrali tri posledné minihádzanárske turnaje organizované ŠKP. Žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Rudolf Mandelík. Blahoželáme!

     • Dobrovoľníci na našej škole

     • 8.6.2018 nám s úpravou areálu pomáhali dobrovoľníci z firiem Adient Slovakia s.r.o, IBM International Services Centre s.r.o.,Johnson Controls International, spol. s r.o., Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. 

      Aktivitu organizoval INEX Slovakia - občianske združenie, zastúpené pani Máriou Ďurajkovou.

       

      ĎAKUJEME !

       

       

     • Stretnutie s Goethem

     • Na okresnom kole súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy sa naša žiačka Marianna Schusterová z 9.A umiestnila na 2. mieste. Pripravovala: Mgr. Határová. Blahoželáme!

     • Športom za duševné zdravie detí

     • Naši športovci opäť úspešní!  Tentokrát dňa 16.05.2018 vo vybíjanej tretí z deviatich prvostupňových družstiev bratislavských základných škôl v Dome športu v znamení podujatia "Športom za duševné zdravie detí". Deti pripravuje Mgr. Marčoková a Mgr. Mandelík. Blahoželáme :-)

       

       

     • MINI BASKET SHOW

     • Pekný úspech priniesla basketbalová prípravka ZŠ Lachova z Mini Basket Show v Poprade, organizovanej Slovenskou basketbalovou asociáciou. Po novembrovom víťazstve v bratislavskom regionálnom kole družstvo postúpilo do aprílového celoslovenského finále, kde obsadilo konečné 5. miesto. Našu školu reprezentovali žiaci 2.- 4. ročníkov: MARTINA TOMAŠČÍKOVÁ, SOPHIA ŽUDELOVÁ, KIKA KRUCKÁ, VANESSA HALÁČKOVÁ, MAGDA ZELINKOVÁ, BENI PASTI, MARTIN KODAJ, MICHAL JANKOVIČ, PETER JANKOVIČ, TOMÁŠ PODMENÍK, MARTIN KOŠIČÁR, TOMÁŠ DUBOVEC, MAX RANDJAK,  MATÚŠ SCHOLTZ, TOMÁŠ FILO a RUDOLF HORVÁTH. Žiakov pripravoval p. učiteľ telesnej výchovy Mgr. Rudolf Mandelík.  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Bratislavy.
       
       

     • SLÁVIK SLOVENSKA

     • Dňa 3. 5. 2018 sa na našej škole uskutoční okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018.

      Podrobné informácie nájdete v ľavom menu našej stánky v záložke Dokumenty

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Výborná atmosféra, super výkony, tréma, smiech ...

      ...všetci sa snažili, verše potili,

      Jožko Pletko plietol,

      s princeznou sa stretol :-)))

      Víťazom školského kola - GRATULUJEME.

      Do okresného kola postupujú:

      1. stupeň - Vanesa Halačková - próza,  Katarína Váleková - poézia.

      2. stupeň - Katarína Balleková

     • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Zápis prvákov a Deň otvorených dverí

      Vážení rodičia budúcich prvákov!

       

      V dňoch 6. a 7. apríla 2018 sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2018/2019. 

      Predchádzať mu bude Deň otvorených dverí 27.3.2018. 

      O oboch udalostiach nájdete informácie na tomto mieste.

     • NaDevíne

     • Do galérie NaDevíne boli pridané fotografie.

      Dňa 5.5.2018 sa na hrade Devín konali Rytierske dni a naši žiaci z historického krúžku s p. učiteľkou Mgr. Lenkou Fiľakovskou na ňom nemohli chýbať. Žiaci sa okrem histórie hradu Devín dozvedeli mnoho zaujímavostí zo života rytierov, zasúťažili si vo viacerých disciplínach a na záver mali možnosť vidieť rytiersky turnaj, v ktorom štyria rytieri bojovali o priazeň divákov. Žiaci si tento deň naplno užili. 

     • Krúžok "Malý ekológ"....

     • ...na vychádzke pri Chorvátskom ramene...

       

     • Farebný týždeň začal

     • Na prázdniny sa tešíme - farebný týždeň začíname.... žltá, zelená. modrá streda, štvrtok orange, srdiečko na koniec pre vás všetkých. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomáhali

     • TESTOVANIE PIATAKOV

     • T5-2017/2018

      Oficiálne výsledky testovania žiakov 5. ročníka organizáciou NÚCEM:

       

      Matematika:   

      Náš výsledok: 77,8 %     

      celoštátny priemer: 64,7%             

      Škola: +13,1%

      Slovenský jazyk a literatúra:

      Náš výsledok: 72,1%   

      celoštátny priemer: 62,8%               

      Škola: +9,3%

       

     • ...a predsa nasnežilo :-).....

     • Konečne sme sa dočkali. Stavanie snehuliakov sa odkladalo a odkladalo. Nakoniec sa počasie umúdrilo a urobilo veľkú radosť nielen deťom...