• ANGLICKÝ JAZYK

     • Anglický jazyk - Novodobo so Shakespearom:

      1. miesto: Richard Benko

      3. miesto: Lukáš Dubovec

      2. miesto: Tomáš Jančovič

      1. miesto: Terézia Šamková

      3. miesto: Natália Tardíková

      3. miesto: Zuzana Trebatická

      1. miesto: Ivana Gályová

      2. miesto: Lucia Malysová

      2. miesto: Zuzana Húsková

      Originálna poézia a próza:

      2. miesto: Zuzana Húsková

      Žiakov pripravovala Mgr. Mária Máčadyová

    • MATEMATIKA
     • MATEMATIKA

     • Pytagoriáda, okresné kolo:

       

      1. miesto: Dávid Gombkötő

      4. miesto: Peter Botlík

       

      Gratujujeme !

    • ŠPORT
     • ŠPORT

     • Majstrovstvá obvodu v basketbale žiakov

       

      2. miesto

       

      Gratulujeme !

     • DEJEPIS !

     • MARTIN MAKOVÝ sa stal víťazom okresného kola dejepisnej olympiády. 

      Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole !

     • ANGLICKÝ JAZYK

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku:

       

      2. miesto: Richard Maximilián BENKO

       

      7.miesto: Richard ZAHATLAN

       

       

      Gartulujeme !

     • ŠPORT

     • Žiaci 1. stupňa získali v rámci akcie Peržalka v pohybe

      1. miesto vo vybíjanej.

      Gratulujeme !

     • SLOVENSKÝ JAZYK

     • ZUZANA H Ú S K O V Á

      získala 1. miesto v okresnom kole olympiády V Slovenskom jazyku a literatúre.

      Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole !

     • ŠACH

     • Denis Eke obsadil v okresnom kole v šachu

       

      2. miesto

      Postupuje do Bratislavského kola.

     • VÝSLEDKY TESTOVANIA 9

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vyhodnotil Testovanie 9 2012.

      Podľa vyhodnotenia

      patrí naša škola v MATEMATIKE medzi 25% najlepších škôl v rámci Slovenskej republiky 

      a v SLOVENSKOM JAZYKU A LITERATÚRE  medzi 15% najlepších škôl v rámci Slovenskej republiky.

       

      Gratulujeme žiakom aj učiteľom !

     • ZBER POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

     • Od septembra 2011 naši žiaci a ich rodičia vyzberali 70 kg starých akumulátorov - "bateriek". Najviac žiaci 4. A triedy, 45 kg. 

      Týmto sme pomohli životnému prostrediu, lebo inak by tieto toxické látky skončili na skládkach a následne by sa dostali do spodných vôd. 

      Ďakujeme a zber pokračuje ! Zberná nádoba je v hale školy !

     • PRE RODIČOV

     • Dávame do pozornosti záložku dokumenty !