• UPOZORNENIE

     • Oznamujeme Vám, že zubná ambulancia MuDr. Heleny Janečkovej je od 4.5. 2015 presťahovaná do budovy Polikliniky na Šustekovej ulici č. 2, 3. poschodie. 

      Telefón: 0948 381 128

     • ŠPORT

     • Majstrovstvá okresu v hádzanej: 

       

      družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto.

       

      Gratulujeme !

       

     • ANGLICKÝ JAZYK

     • Súťaž Originálna anglická poézia a próza - medzinárodná súťaž za účasti 24 škôl zo 4 krajín.

      Katgória A- próza: 3. miesto IVANA V R B O V Á

      Kategória C- próza: 2. miesto MARCEL J E Ž Í K

       

      Súťaž novodobo so Sharespearom:

      Kategória 2C- spev: 2. miesto ZUZANA T R E B A T I C K Á

      Kategória 2B-próza: LUKÁŠ D U B O V E C

       

      Gatulujeme žiakom aj Mgr. Márii Máčadyovej, ktorá žiakov pripravovala !

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

     • Žiaci

      SAMUEL Č A P U T A  a PATRIK M A J E R Č I N

      dosiahli mimoriadny úspech, keď sa stali víťazmi okresného kola Matematickej olympiády vo svojich kategóriách. 

      Gratulujeme im a tiež učiteľom, ktorí ich pripravovali, Mgr. J. Fábryovej a Mgr. M. Rišiaňovi.

     • UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ ŠKD A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ.

     • Podľa VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015 sa od 1. apríla 2015 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:

      Podľa § 3 ods. 1 a 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďaľšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

      Taktiež došlo k zmene príspevku na stravovanie, podrobnosti nájdete v záložke Školská jedáleň. 

      Predmetné VZN nájdete na webovom šídle MČ Bratislava-Petržalka.

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

     • Výsledky obvodného kola PYTAGORIÁDY:

      Kategória P4: 3. miesto - Natália FRIČOVÁ

      Kategória P5: 2. miesto - Nikol MALJAROVÁ

      Kategória P8: 2. miesto - Miroslava MERTEL

       

      Kategória P3: 8 miesto - Zuzana Blizmanová,

                              10. miesto - Viktor Matušovič

      Kategória P5: 14. miesto - Lukáš Cheben

      Kategória P6: 4. miesto - Peter Botlík

      Kategória P8: 7. miesto Patrik Majerčin, 9. miesto - Zuzana Trebatická

       

       

      Gratulujeme !

       

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

     • Obvodné kolo dejepisnej olympiády:

      • kategória C:  2. miesto LUCIA M A L Á

        

      • kategória C:  4. miesto Michal Paulovič
      • kategória D:  4. miesto Zuzana Trebatická
      • kategória D: 7. miesto Patrik Majerčin

       

      Obvodné kolo geografickej olympiády:

      • kategória C:  3. miesto  NIKOL M A L J A R O V Á
      • kategória E:  5. miesto Matúš Peťo

       

      Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku:

      • kategória 1A: 4. miesto Nicolas Bihari
      • kategória 1B: 7. miesto Richard Zahatlan

       

     • Akcie, ktoré sa uskutočnia v najbližšej dobe...

     • 24.3. - Mrázik, divadelné predstavenie pre 1. stupeň

      19.3. - Dospelým neprístupné, 2. stupeň

      19.3. - Hviezdoslavov Kubín, okr. kolo, víťazi školského kola

      20.3. - Mc Donald cup, futbal, 1. stupeň

      24.3. - Petržalská super škola, 6. ročník

      25.3. - Začiatok plaveckého výcviku, , 3. C a 5. B

      27.3. - Deň narcisov

      30.3. - Krajské kolo dejepisnej olympiáady, Lucia Malá

      8.4. - Okresné kolo matematickej olympiády

      9.4. - Poznaj a chráň, okresné kolo

      14.4. - Slávik Slovenska, školské kolo

      5.5.  -Slávik Slovenska, okresné kolo (na našej škole)

      7.5. - Náučno-poznávací zájazd do Prahy, 2. stupeň

       

     • ŠPORT

     • Majstrovstvá okresu v basketbale starších žiakov:    1. miesto

      Žiakov pripravoval Mgr. Kutaj

     • MATEMATIKA

     • Okresné kolo Pytagoriády:

      1. miesto

      NICOL M A L J A R O V Á, 4.A

      Žiačku pripravovala Mgr. Taragelová.

       

      Gratulujeme !

     • PLAVECKÝ VÝCVIK

     • Vážení rodičia piatakov !

       

      Plavecký výcvik trvá od 24.3. do 20.6. 2014 na plavárni v ZŠ na Pankúchovej ulici.

       

     • SÚŤAŽ

     • V literárnej súťaži Šaliansky Maťko obsadila žiačka 2.A triedy

      KATARÍNA   B A L L E K O V Á     2. miesto.

       

      Žiačku pripravovala Mgr. Rychtárechová. Gratulujeme !

     • Zápis prvákov !

     • Vážení rodičia, ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na stretnutie 2. 9. 2014 !

       

      Kolektív zamestnancov Základnej školy na Lachovej ulici č. 1

     • OLYMPIJSKÝ FESTIVAL NÁDEJÍ.

     • Výsledky našich žiakov z 1. stupňa:

      Atletika: 

      3. miesto - družstvo ZŠ Lachova

      3. miesto - Adrián KRAUS - beh na 50 m

      3. miesto - Adrián OSUSKÝ - skok do diaľky

      2. miesto - družstvo ZŠ Lachova - vybíjaná

       

      Žiakov pripravovali Mgr. Rychtárechová a Mgr. Kutaj

    • OCENENIE !
     • OCENENIE !

     • JAKUB BUJÁK zvíťazil vo výtvarnej  súťaži "Bratislava moje mesto" v konkurencii

      1200 výtvarných prác. 

      Cenu mu odovzdala námestníčka primátora Petra Nagyová - Džerengová.

     • SÚŤAŽ

     • Okresné kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA:

       

      1. miesta vo svojich kategóriách získali súrodenci IVANA a ROMAN G Á L Y O V C I .

       

      Gratulujeme !

       

      Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Miškovičová.

       

     • SLOVENSKÝ JAZYK

     • Štúrov Zvolen, okresné kolo v rétorike:

       

      2. kategória - 2. miesto

       

      ZUZANA H Ú S K O V Á

       

      Žiačku pripravovala Mgr. Miškovičová

     • LIGA PROTI RAKOVINE

     • Hliadky našej školy vyzbierali počas dňa narcisov

       

      810,28 €

       

      Ďakujeme všetkým darcom !

     • ŠPORT

     • Olympiáda zručností:

       

      3. miesto, žiaci 4. ročníka

       

      Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová

     • DEJEPIS !

     • Historia magistra vitae:

       

      3. miesto v kategórii Hraný dokument: film "Škola minulosti a škola dnes"    

          Jakub Kalousek,Michal Hornych,Samuel Čaputa,Oliver Mana,Dana Lipárová

       

      Žiakov pripravovala PhDr. Dagmar Phungová