• ŠARKANIÁDA
     • ŠARKANIÁDA

     •      

       

      V stredu 28.9.2016 sa na školskom dvore uskutočnila Šarkaniáda, ktorú organizoval ŠKD. Bolo nám spolu super :-)

    • BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA detská atletika - Magio pláž
     • BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA detská atletika - Magio pláž

     •  

      1. miesto  Leonardo Varsík 4.A

      2. miesto  Lea Lojdlová 2.A

      5. miesto  Kristína Košinárová 4.A

      6. miesto  Katarína Balleková 4.A

      Blahoželáme

       

      Oslava Olymijského dňa prebiehala za účasti ambasádorov slovenskej Štafety Rio 2016

      Martiny Moravcovej a Michala Martikána 

       

       

    • Dobrovoľníci na našej škole - OZ "Postavme naše mesto"
     • Dobrovoľníci na našej škole - OZ "Postavme naše mesto"

     • Dobrovoľníci na školskom ihrisku ZŠ Lachova maľovali celé poobedie na asfalt rôzne hracie prvky napr. twister, škôlku, terče...

      Ďakujeme pani Ďurajkovej, všetkým dobrovoľníkom z neziskovej organizácie "Postavme naše mesto" a pani učiteľkám , že nám pomohli skrášliť školský dvor a zrealizovať netradičné detské ihrisko 

       

     • Štúdium v zahraničí

     • Vážení rodičia !

      Ak Vaše dieťa študuje alebo bude študovať v zahraničí, prečítajte si, čo z toho pre Vás vyplýva  tu.

       

      Ďakujeme !

    • Noc múzeí
     • Noc múzeí

     • V sobotu 21.5. sa deti zo 6.A v sprievode učiteľky slovenského jazyka a angličtiny zúčastnili niekoľkých výstav v rámci festivalu Noc múzeí a galérií.

      Svoju púť sme začali v Divadelnom ústave na Jakubovom námestí, kde sme mali možnosť vidieť divadelné kostýmy a makety divadelných scén.

      Odtiaľ sme sa presunuli do Slovenskej národnej galérie a v priestoroch kníhkupectva Ex Libris sme sa snažili dopísať vtipné texty do pripravených obrázkov komiksu. Navštívili sme aj aktuálne prebiehajúcu výstavu v galérii.

       

      V Prírodovednom múzeu sme si pozreli škorpióny a pavúky a odtiaľ sme prešli na Námestie SNP, kde v Dome umenia - Kunsthalle prebieha výstava Strach z neznámeho, venovaná téme utečencov. Deti kreslili obrázky s témou utečencov, pozreli si zdigitalizovanú mapu Európy so zmenami hraníc krajín v posledných storočiach, lepili krátke odkazy na tabuľu s otázkou Ako prekonať strach z neznámeho? a v neposlednom rade ochutnali jedlá z rôznych kútov sveta, ktoré pripravili cudzinci.

      Predpoludnie plné zážitkov a dojmov sa naozaj vydarilo.

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník festivalu.

      Michaela Malinkovičová

     • Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2016/2017

     • Vážení rodičia !

       

      Aj v školskom roku 2016/2017 Vám ponúkame v spolupráci s OZ Krúžky v škole záujmovú činnosť. Ďaľšie informácie sa dozviete na rodičovských združeniach alebo tu.

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Už druhý rok si pripomíname Deň Zeme tým, že v Starom háji zbierame odpad, ktorý tam zanechali nezodpovední ľudia. Súčasťou tohto dňa je získavanie energie objatím stromu a spojením sa s matkou Zemou. Tento rok sme prispeli aj novým stromom na našom školskom dvore, ktorý deti sami zasadili a odvtedy sa oňho vzorne starajú. Deň Zeme nie je pre deti len jedným dňom v roku, kedy sa snažia spraviť niečo pre okolitú prírodu. Deti z našej školy vedia, že sa k prírode treba správať s úctou a Petržalka je ich domovom.

     • MATEMATIKA

     • SAMUEL ČAPUTA

      zvíťazil v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii žiakov 9. ročníka.

      Žiaka pripravoval Mgr. Rišiaň. 

       

      Gratulujeme !

     • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

     • 4.4.2016 začína vzdelávací program  Junior Achievment - Základy podnikania v spolupráci s Metlife Slovakia. Programu v rozsahu 10 hodín sa zúčastní 20 žiakov 6. ročníka. 

     • MATEMATIKA

     • Matematická olympiáda - okresné kolo:

      1. miesto: Patrik Majerčin

      7. miesto: Natália Peťová

      Gratulujeme žiakom aj Mgr. Fábryovej, ktorá oboch žiakov pripravovala.

       

      V kategórii Z5, žiakov 5. ročníka boli úspešnými riešiteľkami Andrea Brudňáková a Natália Fričová, ktoré obsadili 12. miesto.

      Tieto žiačky pripravoval Mgr. Rišiaň.

     • ANGLICKÝ JAZYK

     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo: 

      2. miesto: Branislav Trstenský

      7. miesto: Nicolas Bihari

      Žiakov pripravovala Mgr. Máčadyová a PaedDr. Hebortová. 

      Poďakovanie patrí aj Mgr. Máčadyovej a Mgr. Malinkovičovej, ktoré spolu s PaedDr. Hebortovou pripravili túto súťaž na našej škole.

     • ŠPORT

     • Žiaci L. Pekárová, K. Váleková, T. Váleková, L.Havranová, A.Durďík, L. Varsik, F. Földvary a R. Fűgersy pod vedením Mgr. J. Rychtárechovej

      obsadili 1. miesto

      v atletickej súťaži BAVME DETI ŠPORTOM, ktorá sa uskutočnila v ŠH Elán. 

       

      Gratulujeme !

     • ŠPORT

     • Turnaj vo vybíjanej - športom za duševné zdravie:

      Žiaci 4. ročníka: M. Broš, L.Varsik,S. Branský, R. Fügerszy, M.Géc, V.Hoschuk, L.Mihoková, E.Szileová, T. Váleková, K.Košinárová,N. Wachsmannová a N. Halačková 

       

      obsadili 3 miesto. 

       

      Družstvo pripravovala Mgr. Jana Rychtárechová.

       

       

      GRATULUJEME !

     • Školské akcie.

     • 16.10. - Exkurzia žiakov do Moravského krasu

      23. 10. - Exkurzia žiakov do JA Mochovce

      26. 10. - Exkurzia žiakov na Bradlo/mohyla M.R. Štefánika a múzeum v               Košariskách

      28.10. - American Dream, divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

      12.10. - Návšteva miestnej knižnice

      15.10. - Návšteva žiakov v Stredisku sociálnych služieb

      16.10. - Majstrovstvá Bratislavy v šachu

      23.10. - Atletika v hale Elán

      3.11. - Haloweenská diskotéka

      6.11. - Jesenný matboj

      6.11. - Majstrovstvá obvodu v stolnom tenise

      11.11. - Triedne schôdzky rodičov

      12.11. - KOMPARO

      13.11. - Atletika v hale ELÁN

      25.11.- TESTOVANIE 5

      7.3. - Lyžiarsky kurz

      21.3. - plavecký kurz, 3.C, 5.A, 5.B - plaváreň ZŠ Pankúchova

      1.4. - Atletika v hale Elán - 1. stupeň

      1.4. - Petržalka v pohybe - 1. stupeň

      4.4. - JA Základy podnikania - 6. ročník

      5.4. - Matematická olympiáda 6.-8. ročník

      5.4. - Správaj sa normálne, projekt PZ SR - 5. ročník

      6.4. - Výchovný koncert - 3. a 4. ročník

      6.4. - Testovanie 9 -2016

      7.4. - Fotografovanie triednych kolektívov

      13.4. - Triedne schôdzky rodičov

      8.4.- Mc Donalds cup - futbal, 1. stupeň

      12.4. Slávik Slovenska - školské kolo

      13.-14.4. - Majstrovstvá okresu vo volejbale. dievčatá/chlapci

      15.4.- Deň narcisov - školský parlament

      18.-19.4.- Majstrovstvá okresu v hádzanej

      20.4. - Orientačný beh, okresné kolo

      21. 4. - Pikopretek - Železná Studnička

      22.4. - Minihádzaná

      22.4. - Čistenie Chorvátskeho ramena - Deň Zeme

      5.5. - KOMPARO - 6. ročník

      16.5. - Škola v prírode - 4.ABC, 3.AC

      18.5.- Jazykovo - poznávací zájazd do Anglicka

      18.5. - Tanec v duši - ŠKD

      23.5.- Škola v prírode: 1.ABC, 3.B

      30.5. - Škola v prírode: 2.BC

      1.6. - Projektový deň: Štáty EU

      2.6. - Exkurzia žiakov 2. stupňa do Osvienčimu

      8.6. - Velkáči malkáčom - pri príležitosti MDD

      8.6. - Triedne schôdzky RZ

       

       

      ....ďalšie akcie budeme priebežne dopĺňať.

     • Petržalská super škola.

     • Plán prednášok na šk. rok 2015/2016:

       

      13.10. 2015 - Najmodernejšie materiály podľa vzoru prírody. - 6. ročník

      10.11.2015 - Robotika a umelá inteligencia. - 8. ročník

      15.12.2015 - O lovcoch vírusov. - 7. ročník

      13.1.2015 - Pocity zvierat. - 7. ročník

      17.2.2015 - Murárik červenokrídly - celoživotná láska. -6. ročník

      16.3.2015- Zaujímavá slovenčina. - 8. ročník

      + dve vybrané prednášky pre žiakov 9. ročníka.

     • PLÁN ZASADNUTÍ TRIEDNYCH SCHÔDZOK RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA.

     • Triedne schôdzky sa uskutočnia v týchto termínoch: 11.11.2015, 13.1.2016, 13.4.2016, 8.6.2016.

       

      Začiatok triednych schôdzok je o 17:30 h.

      V prípade zmien Vás budeme informovať na tomto mieste. 

     • ŠPORT

     • Olympijsky festival nádejí Petržalky - výsledky:

       

      beh na 400 m :

      2. miesto Lea SABO

      cyklistika:

      1. miesto Leonardo VARSIK

      3. miesto - družstvo: Varsik, Branský, Košinárová, Wachsmannová

      5.  miesto: Natália WACHSMANNOVÁ

      6. Kristína KOŠINÁROVÁ

      Žiakov pripravovala Mgr. Rychtárechová.

       

      Gratulujeme !

       

       

     • PROJEKTOVÝ DEŇ

     • 28.5.2015 sa na našej uskutočnil projektový deň na tému "Z rozprávky do rozprávky"

      Všetky triedy, žiaci aj učitelia urobili kus práce, dali do toho svoj um a zručnosti a pripravili nám pekný deň. Všetkým za to pekne ďakujeme !

       

      Na prvom mieste sa umiestnila trieda 8. B - Vlk a 7 kozliatok.

      Druhá skončila trieda 6. B - Ako išlo vajce na vandrovku. 

      Tretie miesto obsadila trieda 5. B s rozprávkou Červená čiapočka.

       

      Na 4. mieste sa umiestnili všetky ostané triedy !

       

       

     • NEMECKÝ JAZYK

     • Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

      próza: Lukáš D U B O V E C - 1. miesto

       

      dramatizácia: Zuzana T R E B A T I C K Á a Sandra K I S S O V Á

       

      Žiakov pripravovala PhDr. Dagmar Phungová

       

      Gratulujeme !

       

     • Slávik Slovenska

     • V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska obsadila v 2. ketegóriii 2. miesto 

      EMA G U N D O V Á

      Pripravovala ju Mgr. Miškovičová.

       

      Gratulujeme !