• Fyzické osoby - postup

     1. Minimálna výška v prospech prijímateľa sú 3 €. 
     2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby je už uvedená kolónka pre poukázanie 2% v prospech 1 prijímateľa. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získali ste o tom potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete nám poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane.
     3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú uvedené nižšie.
     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.), na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň.
     5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2019 na daňový úrad podľa miesta bydliska alebo k nám do školy a my ich doručíme za Vás. Vzhľadom na smernicu o ochrane osobných údajov, požadované dokumenty môžete doručiť do školy v zalepenej obálke s napísanou adresou príslušného daňového úradu a my ich následne odošleme na daňové úrady.

      

     • Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie LINGUA
     • Sídlo: Lachova ulica č. 1, 851 03 Bratislava
     • Právna forma: Občianske združenie
     • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31 772 889      

      Informácie ochotne poskytneme: 

      telefón:
      02/62 311 667, e-mail. capek@zslachova.sk