• Testovanie T5-2019

      OZNAM

      Dňa 20.11.2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Podrobné informácie dostanú žiaci od triednych učiteľov.

      V tento deň budú mať žiaci 6.- 9. ročníka riaditeľské voľno.

      Dôležité upozornenie: žiaci 5.-9. ročníka budú v tento deň odhlásení zo stravy.

     • Halloween v ŠKD

      Dňa 28.októbra do našej školy po roku opäť zavítal Halloween. Ako mávnutím čarovného prútika sa z našich detí i pani vychovávateliek razom stali príšerky a strašidlá.Celé odpoludnie sa nieslo v duchu tohto sviatku. V oddeleniach ŠKD sme súťažili, tancovali a pochutnávali si na všelijakých dobrotách. Pevne veríme, že sa k nám strašidielka o rok vrátia zas.
      Všetky masky boli vyrobené a navrhnuté do najmenších detailov. Za čo ďakujeme aj Vám, milí rodičia.

     • Nové lavičky na školskom dvore

      V septembri sa nám podarilo vďaka zamestnaneckému projektu z Nadácie Orange inštalovať v školskom areáli lavičky, ktoré slúžia žiakom z našej školy počas vyučovania ale aj širšej verejnosti počas voľných chvíľ strávených v tomto areáli. Prvým veľkým využitím bolo aj podujatie ŠKD „Šarkaniáda“, keď lavičky ocenili aj starší rodinní účastníci.

     • Školské stravovanie

      POZOR ZMENA !

      Vážení rodičia !

      Na základe VZN MČ Bratislava - Petržalka č. 15/2019 zo dňa 30.9. 2019 dochádza k nasledujúcim zmenám od 22.10.2019:

      Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza režijné náklady vo výške 0,40€/deň/žiak za odobratú stravu a za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak nedhlási svoje dieťa z poskytovania stravy do 7:30 daného dňa.

     • Školský atletický míting

      Naše žiačky a žiaci sa v septembri zúčastnili na petržalskom Školskom atletickom mítingu, kde sa im podarilo úspešne reprezentovať školu v konkurencii 12 škôl. Najlepšie výsledky dosiahli:

      Lenka Pekárová - 3. miesto - 60 m ml. žiačky (9,52)

      Roland Lehotský - 2. miesto - 60 m st. žiaci (8,40)

     • Historický krúžok - 19. 10. 2019

      Naši žiaci z Historického krúžku, ktorý vedie p. učiteľka Mgr. Lenka Fiľakovská, navštívili v sobotu vojenský cintorín v Kopčanoch. Na pamiatku padlým vojakom počas 1. svetovej vojny zasadili spolu s významným slovenským historikom PhDr. Dušanom Kováčom strom ginko biloba. Akciu zorganizovalo OZ Presadíme. Na záver si posedeli pri ohni, porozprávali sa a pochutnali si na špekáčikoch. Aj takto aktívne je možné stráviť sobotňajšie dopoludnie.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 22. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Nežná revolúcia a M.R.Štefánik - naši žiaci na Bratislavskom hrade - 16.11.2019
   • Mladý tvorca - Nitra, 8.A, 8.B, 9.A - 6. 11. 2019
   • Halloweenska diskotéka 28.10.2019
   • Vojenský cintorín Kopčany, 19.10.2019
   • Exkurzia Podolie-Krakovany, 15.10.2019, 5.ABC
   • Rozlúčka deviatakov 27.6.2019
   • Odmeňovanie najlepších žiakov 28.6.2019
   • Naše mesto - dobrovoľníci na našej škole
   • Projektový deň 6.6.2019
  • Jedálny lístok

   • Piatok22. 11.
   • Polievka hrášková so zeleninou (5.036) (200/220/250)
    Moravský bravčový vrabec (7.039) (92/108/124)
    Kapusta hlávková dusená (17.050) (130/160/190)
    Knedľa kysnutá (17.005) (90/120/150)
    Stolová voda (1.025) (200/200/250)

   • Sobota23. 11.
   • Zatvorené