Navigácia

Partneri

Štvrtok 26. 11. 2015

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 

Novinky

 • Dôležité upozornenie !

  Vážení rodičia, v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z vážnych organizačných dôvodov súvisiacich s celoslovenským testovaním žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry poskytujem žiakom 6.- 9. ročníka na deň 25.11.2015 riaditeľské voľno.

 • UPOZORNENIE !

  Z dôvodu revízie telocvičného náradia sa v stredu 25.11. neuskutoční basketbalový krúžok !

   

   

  Ďakujeme za pochopenie !

 • PLÁN ZASADNUTÍ TRIEDNYCH SCHÔDZOK RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA.

  Triedne schôdzky sa uskutočnia v týchto termínoch: 11.11.2015, 13.1.2016, 13.4.2016, 8.6.2016.

   

  Začiatok triednych schôdzok je o 17:30 h.

  V prípade zmien Vás budeme informovať na tomto mieste. 

 • ŠPORT

  Turnaj vo vybíjanej - športom za duševné zdravie:

  Žiaci 4. ročníka: M. Broš, L.Varsik,S. Branský, R. Fügerszy, M.Géc, V.Hoschuk, L.Mihoková, E.Szileová, T. Váleková, K.Košinárová,N. Wachsmannová a N. Halačková 

 • Školské akcie.

  16.10. - Exkurzia žiakov do Moravského krasu

  23. 10. - Exkurzia žiakov do JA Mochovce

  26. 10. - Exkurzia žiakov na Bradlo/mohyla M.R. Štefánika a múzeum v               Košariskách

 • Internetová žiacka knižka.

  Vážení rodičia !

  Od 12.10. bude v prevádzke plne funkčná IŽK. 

  Prístupové údaje pre žiakov 2.- 9. ročníka ostávajú stále rovnaké. 

 • Petržalská super škola.

  Plán prednášok na šk. rok 2015/2016:

   

  13.10. 2015 - Najmodernejšie materiály podľa vzoru prírody. - 6. ročník

  10.11.2015 - Robotika a umelá inteligencia. - 8. ročník

 • ŠPORT

  Olympijsky festival nádejí Petržalky - výsledky:

   

  beh na 400 m :

  2. miesto Lea SABO

  cyklistika:

 • PROJEKTOVÝ DEŇ

  28.5.2015 sa na našej uskutočnil projektový deň na tému "Z rozprávky do rozprávky"

  Všetky triedy, žiaci aj učitelia urobili kus práce, dali do toho svoj um a zručnosti a pripravili nám pekný deň. Všetkým za to pekne ďakujeme !

 • NEMECKÝ JAZYK

  Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

  próza: Lukáš D U B O V E C - 1. miesto

   

  dramatizácia: Zuzana T R E B A T I C K Á a Sandra K I S S O V Á

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria