Navigácia

Partneri

Nedeľa 26. 4. 2015

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 

Novinky

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Súťaž Originálna anglická poézia a próza - medzinárodná súťaž za účasti 24 škôl zo 4 krajín.

  Katgória A- próza: 3. miesto IVANA V R B O V Á

  Kategória C- próza: 2. miesto MARCEL J E Ž Í K

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Žiaci

  SAMUEL Č A P U T A  a PATRIK M A J E R Č I N

  dosiahli mimoriadny úspech, keď sa stali víťazmi okresného kola Matematickej olympiády vo svojich kategóriách. 

 • MALÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

  14.5.2015 sa na našej škole uskutoční súťaž žiakov 1. stupňa, Malá olympiáda v ANJ. 

  V súčasnosti sú distribuované prihlášky na jednotlivé školy. Uzávierka prihlášok je 5.5.2015,

  Tešíme sa na Vašu účasť !

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v hádzanej: 

   

  družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto.

   

  Gratulujeme !

   

 • TRIEDNE SCHÔDZKY

  Vážení rodičia, najbližšie triedne schôdzky sa uskutočnia 3. júna 2015.

  V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Výsledky obvodného kola PYTAGORIÁDY:

  Kategória P4: 3. miesto - Natália FRIČOVÁ

  Kategória P5: 2. miesto - Nikol MALJAROVÁ

 • UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ ŠKD A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ.

  Podľa VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015 sa od 1. apríla 2015 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:

  Podľa § 3 ods. 1 a 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďaľšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

 • Úprava rozvrhu.

  Vážení rodičia a žiaci !

   

  Z dôvodu začiatku druhého turnusu plaveckého výcviku sa na 1. stupni upravuje od 23.3. 2015 rozvrh.  Nájdete ho v záložke rozvrhy.

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Obvodné kolo dejepisnej olympiády:

  • kategória C:  2. miesto LUCIA M A L Á

    

 • Akcie, ktoré sa uskutočnia v najbližšej dobe...

  24.3. - Mrázik, divadelné predstavenie pre 1. stupeň

  19.3. - Dospelým neprístupné, 2. stupeň

  19.3. - Hviezdoslavov Kubín, okr. kolo, víťazi školského kola

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria