Navigácia

Partneri

Pondelok 25. 5. 2015

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 

Novinky

 • NEMECKÝ JAZYK

  Stretnutie s Goethem, okresné kolo:

  próza: Lukáš D U B O V E C - 1. miesto

   

  dramatizácia: Zuzana T R E B A T I C K Á a Sandra K I S S O V Á

 • UPOZORNENIE

  Oznamujeme Vám, že zubná ambulancia MuDr. Heleny Janečkovej je od 4.5. 2015 presťahovaná do budovy Polikliniky na Šustekovej ulici č. 2, 3. poschodie. 

  Telefón: 0948 381 128

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Žiaci

  SAMUEL Č A P U T A  a PATRIK M A J E R Č I N

  dosiahli mimoriadny úspech, keď sa stali víťazmi okresného kola Matematickej olympiády vo svojich kategóriách. 

 • Slávik Slovenska

  V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska obsadila v 2. ketegóriii 2. miesto 

  EMA G U N D O V Á

  Pripravovala ju Mgr. Miškovičová.

   

  Gratulujeme !

 • ANGLICKÝ JAZYK

  Súťaž Originálna anglická poézia a próza - medzinárodná súťaž za účasti 24 škôl zo 4 krajín.

  Katgória A- próza: 3. miesto IVANA V R B O V Á

  Kategória C- próza: 2. miesto MARCEL J E Ž Í K

 • MALÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

  14.5.2015 sa na našej škole uskutoční súťaž žiakov 1. stupňa, Malá olympiáda v ANJ. 

  V súčasnosti sú distribuované prihlášky na jednotlivé školy. Uzávierka prihlášok je 5.5.2015,

  Tešíme sa na Vašu účasť !

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v hádzanej: 

   

  družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto.

   

  Gratulujeme !

   

 • TRIEDNE SCHÔDZKY

  Vážení rodičia, najbližšie triedne schôdzky sa uskutočnia 3. júna 2015.

  V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Výsledky obvodného kola PYTAGORIÁDY:

  Kategória P4: 3. miesto - Natália FRIČOVÁ

  Kategória P5: 2. miesto - Nikol MALJAROVÁ

 • UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ ŠKD A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ.

  Podľa VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015 sa od 1. apríla 2015 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:

  Podľa § 3 ods. 1 a 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďaľšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria