Navigácia

Partneri

Štvrtok 2. 4. 2015

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 

Novinky

 • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Veľkonočné prázdniny začínajú vo štvrtok 2. 4. a končia dňom 7. 4. 2015. Vyučovanie začína 8. 4. 2015. 

  Prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov !

 • TESTOVANIE 9 - 2015

  Upozorňujeme všetkých deviatakov a ich rodičov, že dňa 15.4.2015 sa uskutoční celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktoré je pre všetkých žiakov povinné. V prípade neprítomnosti bude žiak testovaný v náhradnom termíne v škole, ktorú určia nadriadené orgány.

 • Úprava rozvrhu.

  Vážení rodičia a žiaci !

   

  Z dôvodu začiatku druhého turnusu plaveckého výcviku sa na 1. stupni upravuje od 23.3. 2015 rozvrh.  Nájdete ho v záložke rozvrhy.

 • UPOZORNENIE PRE RODIČOV DETÍ, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ ŠKD A ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ.

  Podľa VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015 sa od 1. apríla 2015 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka takto:

  Podľa § 3 ods. 1 a 2 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí príspevok vo výške 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa o 1 € menej a na každé ďaľšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. 

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Výsledky obvodného kola PYTAGORIÁDY:

  Kategória P4: 3. miesto - Natália FRIČOVÁ

  Kategória P5: 2. miesto - Nikol MALJAROVÁ

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

  Obvodné kolo dejepisnej olympiády:

  • kategória C:  2. miesto LUCIA M A L Á

    

 • Akcie, ktoré sa uskutočnia v najbližšej dobe...

  24.3. - Mrázik, divadelné predstavenie pre 1. stupeň

  19.3. - Dospelým neprístupné, 2. stupeň

  19.3. - Hviezdoslavov Kubín, okr. kolo, víťazi školského kola

 • ZÁPIS 2015

  Všetkým, ktorí ste k nám zapísali dieťa do prvého ročníka, ďakujeme za prejavemú dôveru !

   

  Kolektív zamestnancov ZŠ Lachova ul. č. 1 

   

 • ŠPORT

  Majstrovstvá okresu v basketbale starších žiakov:    1. miesto

  Žiakov pripravoval Mgr. Kutaj

 • MATEMATIKA

  Okresné kolo Pytagoriády:

  1. miesto

  NICOL M A L J A R O V Á, 4.A

  Žiačku pripravovala Mgr. Taragelová.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
  Lachova 1, 851 03 Bratislava
 • +421 2 6231 1667

Fotogaléria